CUPA INTERNAȚIONALĂ DE PESCUIT SPORTIV – PROBA PESCUIT SPORTIV LA CRAP, STILUL PLANTAT. INTERNATIONAL CUP OF SPORT FISHING – SPORT FISHING IN CRAP, PLANTED STYLE.

Federația Română de Pescuit Sportiv, organizează în perioada 29 octombrie – 3 noiembrie 2019, prima ediție a Cupei Internaționale a României de pescuit la Crap, stilul plantat. Este o competiței cu caracter neoficial, având ca obiectiv testarea la nivel național și internațional a popularității acestei probe sportive, în vederea omologării și introducerii acestei probe sportive în competițiile sportive oficiale.

Participă la această competiție, sportivi români și străini.

Condiții de participare:

I.  Pentru sportivii români:

1. Să fie legitimați de un club sportiv și să dețină Legitimație sportivă și Autorizație de sportiv de performanță eliberate de Federația Română de Pescuit Sportiv.

2. Să aibă vizele anuale ale Federației Române de Pescuit Sportiv și vizele medicale eliberate de  un Cabinet de medicină sportivă.

II.  Pentru sportivii străini:

 1. Să facă dovada calității de sportivi de performanță eliberat de federația sportivă națională

Competiția se va desfășura pe Lacul Sărulești

Taxa de participare este de 600 lei (130 euro pentru echipele străine) și se virează în contul Federației Române de Pescuit Sportiv Cont IBAN RO71RZBR0000060013353493,  deschis la Raifaissen Bank, sucursala  Alba Iulia.

În termen scurt se va publica Regulamentul de desfășurare al competiției.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

The Romanian Federation of Sport Fisheries, 
organizes between October 29 - November 3, 2019, 
the first edition of the International Cup of Fishing
 for Crap, planted style. It is an unofficial 
competition, with the objective of testing at national
and international level the popularity of this sports
event, in order to approve and introduce this sports 
event in official sports competitions.

Participants in this competition, Romanian and 
foreign athletes.

Conditions of participation:

I. For Romanian athletes:

1. to be legitimated by a sports club and to hold a 
Sports Legitimation and Performance Sports 
Authorization issued by the Romanian Sport Fishing 
Federation.

2. To have the annual visas of the Romanian Federation
 of Sport Fishing and the medical visas issued by a 
Cabinet of sports medicine.

II. For foreign athletes:

    To prove the quality of performance athletes 
released by the national sports federation
The competition will take place on Sarulesti Lake

The participation fee is 600 lei (130 EUR for 
foreign teams) and is transferred to the account of 
the Romanian Federation of Sport Fishing IBAN Account
 RO71RZBR0000060013353493, opened at Raifaissen Bank,
 Alba Iulia branch.

In the short term, the Regulation for the competition
 will be published.

Ștefan Popescu - President of FRPS

PROGRAM CAMPIONATUL NATIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA CRAP 19-22 SEPTEMBRIE 2019

PROGRAM  DE DESFĂȘURARE :
Joi 19.09.2019 intre orele 8-8,30 prezenta la complexul DORIPESCO.
                                Intre orele 8,30-9,30 extragerea standurilor
                                Între orele 9,30-12,00 intrarea pe standuri
                                La ora 12,00 inceperea competiției oficiale.
Cântăriri :
– zilnic la  orele: 8, 14 și 20
– la solicitarea echipelor în situații speciale (pești peste capacitatea de stocare, pești cu risc de sucombare, etc.)
Finalul Competiției 22.09.2019 la ora 12,00  finalul concursului.
                  Ora 13,00 finalizarea cântăririlor, întocmirea  Clasamentului general și începerea festivității de premiere.
Recomandări:
1.Este recomandat sa aveti minim 10 saci de pastrare și o saltea tip cădita pentru primirea peștilor.
2. In cazul in care o echipă este in drill la ora 12,00 se acordă 15 minute bonificație pentru punerea peștelui pe saltea. În caz contrar, peștele nu va fi punctat.
3. Pe perioada concursului este obligatorie purtarea vestelor de concurs, ce vor  fi înmânate de organizatori înainte de concurs.
4. Cântărirea se va face de 3 ori pe zi, la orele 8,14,20.
5. In momentul cântăririi este obligatorie prezența unui sportiv  ca martor la cântărire, din standul vecin .
6. In caz de egalitate la kg ,diferența o va face numărul de pesti.
Conducerea federației urează Fir întins tuturor sportivilor și să învingă cei mai buni!
Ștefan Popescu – președinte FRPS

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2019 – PROBA CRAP

Atașat Regulamentul de desfășurare al Campionatului Național de Pescuit Sportiv la Crap 2019. Delegații cluburilor sportive care au înscris echipe la această competiție sportivă oficială,  vor prelucra sportivii înscriși în competiție și vor difuza câte un exemplar fiecărui sportiv, la intrarea în standuri.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT SPORTIV – Regulament de pescuit sportiv la crap

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP 2019

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în cadrul calendarului sportiv oficial pentru anu 2019, Campionatul Național de Pescuit Sportiv la crap, în perioada 19 – 22 septembrie 2019, pe pista de pescuit sportiv Doripesco, din jud. Brașov.

La acestă competiție oficială, la care se decernează Titlurile de Campioni Naționali și se stabilește componența nominală a echipei reprezentative naționale ce va reprezenta România la Campionatul Mondial din Ucraina de anul viitor (2020) participă echipele înscrise de cluburile sportive afiliate la federație.

Condițiile de înscriere:

1. Clubul să fie membru (afiliat provizoriu sau definitiv) la federație;

2. Să facă dovada achitării cotizației de membru pe anul 2019, iar cele cu restanțe să facă dovada achitării la zi a cotizației anuale în valoare de 1000 lei/an și a taxelor de vizare a legitimațiilor sportivilor pe anul în curs în valoare de 15 lei/sportiv;

3 Sportivii legitmați să dețină autorizația de sportiv de performanță și legitimația vizată de federație pe anul în curs și viza medicală valabilă efectuată la un Cabinet de medicină sportivă autorizat.

Federația Română de Pescuit Sportiv a achitat taxa de închirierea a Bazei de pescuit sportiv Doripesco, aflată acum în procedura de omologare.

Pe perioada competiției sunt interzise următoarele:

 • consumul de alcool și de alte substanțe interzise de Lege, conform Regulamentului WADA;
 • accesul pe pista de concurs fără viza medicală efectuată;
 • crearea de conflicte de orice natură;
 • limbaj licențios sau obscen;
 • orice altă manifestare menită să perturbe buna desfășurare a competiției;

Termenul de înscriere a echipelor participante este de 10 august 2019, numărul maxim de echipe înscrise fiind de 24 per total. Înscrierea se va face în ordinea solicitării, până la complinirea numărului de 24 de echipe.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România, un club poate înscrie una sau mai multe echipe.

Pentru Locul I (stabilit ca fiind câștigătoarea sectorului cu cea mai mare cantitate totală de pește, locurile II și III fiind câștigătoarele celorlalte sectoare, în funcție de cantitate),  se va conferi  membrilor echipei Titlul de Campioni Naționali pe anul 2019, Diplomele, Cupele, Medalile și Tricourile de Campioni Naționali și li se va intona Inmul de Stat al României.

Locurile II și III vor primi Dilome, cupe și medalii.

Echipa Națională va fi alcătuită din câștigătorii Locului I pe fiecare sector, care se va completa cu o rezervă compusă din echipa cu cel mai bun loc II la general.

Programul complet al competiției oficiale, precum și Regulamentul competiției, va fi postat pe pagina web a federației.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Reamintesc Cluburilor sportive afiliate federației că au obligația să-și autorizeze sportivii și să depună actele prevăzute de Ordinul MTS nr. 438/2018 la sediul federației în vederea eliberării autorizațiilor. În lipsa autorizației, cluburile afiliate nu pot participa la competițiile oficiale organizate de federație  în acest an. Reamintesc că neparticiparea la competițiile organizate de către federație, se sancționează cu excluderea din cadrul membrilor asociați.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ANUNȚ

Biroul federal al Federației Române de Pescuit Sportiv, cu adâncă tristețe anunță trecerea fulgerătoare în neființă,  în urma unei boli incurabile,  a celui care a fost Av. Marius Grasu, vicepreședinte al federației. În urma acestui trist eveniment, ne exprimăm durerea pentru această pierdere și transmitem sincerele noastre condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeul să-l ierte și să-l odihnească în pace!

Ștefan Popescu- președinte FRPS

În atenția Cluburilor sportive afiliate FRPS

Pe această cale se notifică Cluburile sportive afiliate să-și autorizeze sportivii în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin . 1 din Legea nr. 69/2000 și a Normelor de autorizare aprobate prin Ordinul MTS 438/2018, pentru a putea participa la competițiile sportive oficiale organizate de federație în anul 2019.

De asemenea, cluburile care nu și-au achitat cotizațiile anuale sunt rugate să o facă, sub sancțiunea suspendării dreptului de vot și a participării la competiții.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

AGVPSR iese din pescuitul sportiv. Definitiv!

Este de notorietate conflictul deschis între Federația Română de Pescuit Sportiv, titularul legal al acestei ramuri sportive „pescuit sportiv” și relicva comunistă Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. Deși AGVPSR nu a făcut nimic pentru această ramură  sportivă, în afară de a spolia sportivii, și-a arogat ilicit acest drept. A mers până la a cere anularea actelor de recunoaștere ale Federației Române de Pescuit Sportiv, chemând în Instanța de judecată atât  federația, cât și Ministerul Tineretului și Sportului. Deși a pierdut toate cauzele (trei la număr) prin Decizii definitive și irevocabile, a continuat să păcălescă pescarii sportivi, amenințându-i că fără ei nu pot participa la Campionate mondiale, visul oricărui sportiv de performanță.

Consecventă în  respectarea Legii, federația a solicitat tot Instanței de judecată să-i facă dreptate. Astfel, printr-o acțiune în obligația de a face, Tribunalul București a admis solicitarea federației și a obligat AGVPSR să șteargă din propiul statut orice referile la activitățile sportive de pescuit sportiv. Hotărârea este definitivă, AGVPSR refuzând să utilizeze căile legale de atac, în termenul stabilit de Instanța de judecată.

Astfel se încheie ultimul episod privind pescuitul sportiv sub organizarea acestei hidre care voia monopolul asupra pescuitului și al vânătorii din România.

Soluția Tribunalului București poate fi accesată pe următorul link:

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000827722&id_inst=3

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

PS Consecvenți stilului infracțional de până acum, se încearcă înființarea unei societăți organizatoare de evenimente sportive. Atrag atenția amatorilor că până și aceste SRL-uri trebuie să respecte legea. Iar sportivii care încă se mai lasă amăgiți de asemenea chilipirgii, își vor merita soarta.

 

Convocare Birou federal

Președintele  FRPS, în conformitate cu prevederile statutare, convocă Biroul federal în ședință ordinară în data de 23 martie 2019 ora 11 la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI

1. Convocarea Adunării generale ordinare a federației și stabilirea ordinii de zii a acesteia;

2. Desemnarea președinților de comisii federale;

3. Adoptarea propunerii de buget pentru anul 2019;

4. Avizarea Calendarului competițional pentru anul 2019;

5. Diverse

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI

Biroul federal al FRPS întrunit în data de 27 ianuarie 2019, în conformitare cu prevederile art. 22 din Statutl federației, convoacă Adunarea generală de alegeri. Adunarea generală de alegeri va avea loc în data de 2 martie 2018, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 11.

Cluburile sportive afiliate pot înainta dosarele candidaților pentru următoarele funcții:

1. Președintele federației

2. Vicepreședinte (3 posturi)

3. Membri Biroului federal – 6 posturi

Secretarul general se desemnează de către președinte.

Dosarele candidaților se pot depune până în data de 14 februarie 2019, în vederea validării de către Comitetul executiv.

Conform prevederilor statutare, nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte săvârşite cu intenţie, sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă pe o perioadă mai mare de 2 ani. De asemenea nu pot fi membri ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeaşi structură anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportului naţional.

Fiecare dosar trebuie să cuprindă:

 • prezentarea activităţii candidaţilor;
 • confirmarea acceptării de către candidat;
 • un curriculum vitae al acestora;
 • Cazierul fiscal al candidatului
 • Cazierul judiciar al candidatului

Comitetul executiv va analiza în cel mult 5 zile dosarele candidaților și le vor valida sau invalida, conform prevederilor statutare. Comitetul executiv va fi convocat de către președinte.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu