CURSURI DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORI

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 10-20 octombrie un ciclu de pregătire pentru antrenori, în vederea clasificării ca antrenor. Absolvenții Scolii Naționale de Antrenori, care s-au înregistrat la federație și sunt înscriși în Comisia de antrenori, pot participa la aceste cursuri, în urma cărora vor susține un  examen și vor prezenta o lucrare care va fi evaluată, notată și prezentată la Școala Națională de Antrenori pentru clasificarea din antrenor asistent în antrenor.

Tematica de curs, precum și modelul lucrării de specialitate se eliberează la cerere către solicitanți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

CONVOCATOR

Președintele FRPS, convoacă președinții cluburilor sportive afiliate, sâmbătă 30 septembrie 2017, ora 15,  la Centrul Național pentru Sport, din orașul Orșova, la o întâlnire de lucru, având ca temă de discuții următoarele:

1. Prezentarea modificărilor aduse Legii nr. 69/2000 prin OUG 38/2017;

2. Instruire în vederea accesării finanțării cluburilor de la bugetele Consiliilor locale;

3. Procedura de licențiere a sportivilor și încheierea contractelor pentru activități sportive;

4. Pregătirea anului competițional 2018;

5. Diverse.

Prezența obligatorie. În situații în care președintele unui club nu se poate prezenta din motive obiective, va fi prezent vicepreședintele sau secretarul clubului.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – FEMININ STAȚIONAR

În organizarea Federației Române de Pescuit Sportiv, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017, se va desfășura Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba staționar – feminin. Locația – faleza din orașul Orșova. Cazarea și masa sportivilor – Complexul Sportiv Național Orșova.

Cluburile sportive afiliate și care au toate obligațiile financiare achitate, pot înscrie sportivele pentru a participa la această competiție.

Regulamentul și programul competiției se vor publica în termenul statutar pe pagina web a federației.

Președintele comisiei de organizare: Dan Păcală

Informații la sediul federației sau la tel. 0768251997.

P.S. Având în vedere că în perioada 23-30 septembrie este săptămâna europeană a sportului, competiție sportivă oficială se va desfășura sub sigla #BeActive, la solicitarea expresă a Ministerului Tineretului și Sportului.

Președinte FRPS – Ștefan Popescu

COMUNICAT

În urma Adunării generale extraordinare din data de 8 iulie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri:

  1. Stabilirea cu exactitate a numărului membrilor afiliați cu drept de vot;
  2. Hotărâre cu privire la componența nominală a Biroului  federal;
  3. Aprobarea actului adițional în vederea modificării Actului constitutiv cu noua componență a Biroului federal;
  4.  Aprobarea modelului Cererii de afiliere în conformitate cu modificările aduse legii nr. 69/2000 prin OUG 38/2017
  5. Respingerea definitivă a afilierii Cluburilor Sportive ACS Carping Club, CS Carp Zone, Asociația Potaissa Carp Club, CPS Arad, CS Lucioperca Spinning Club, CS Free Carp Deva;
  6. Sesizarea Comisiei de disciplină cu privire la Cluburile Sportive, membri fondatori ai federației  participante la Adunarea nestatutare din 19.11.2016 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Statut și Regulamentul disciplinar;
  7. Inițierea unei acțiuni penale împotriva persoanelor fizice participante la Adunarea generală extraordinară din 19.11.2016, în vederea sancționării penale a celor vinovați și ca daune civile recuperarea pierderilor suferite de federație prin suspendarea finanțării nerambursabile acordată de MTS pe anul 2016 și 2017.

Președinte,

Ștefan Popescu

Ordinul MTS-MMJS nr. 631/890 publicat în Monitorul oficial a României nr. 486/27.06.2017

Anunț pe această cale cluburilor sportive afiliate ca prin ordinul nr.631/890 s-a aprobat modelul Contractului cadru de activități sportive.

Cluburile sportive afiliate vor lua măsurile legale privind încheierea contractelor de activități sportive pentru formarea loturilor ce vor participa la competițiile oficiale organizate de federație.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgmzq/ordinul-nr-631-890-2017-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-activitate-sportiva

CUPA CLUBULUI SPORTIV CETATE ALBA IULIA

Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia organizează în data de 15-16 iulie 2017 competiția amicală Cupa CS Cetate Alba Iulia. Competiția se organizează la proba de pescuit sportiv staționar, după Regulamentul de specialitate al Federației Române de Pescuit Sportiv.

Pot participa numai pescarii sportivi legitimați ai clubului CS Cetate Alba Iulia.

Competiția se va desfășura pe baza de pescuit sportiv a FNPSR de la Orăștie.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

Se vor acorda premii în obiecte, diplome și Cupa CS Cetate Alba Iulia.

Înscrierile se fac la sediul clubului din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7 până pe data de 14 iuie 2017. Locuri disponibile – 60.

Participanții se legitimează cu legitimația sportivă eliberată de club, vizată pe anul în curs.

Se vor ține 2 (două) manșe în data de 15 și 16 iulie, fără antrenament oficial.

Pentru cazare, se poate apela la pensiunile din zonă. Preț 25lei/noapte. Cine dorește și servire masă se poate face cu 40 lei/zi – 3 mese. Se poate sta și la cort, în incinta bazei sportive.

Relații la tel. 0768251997

Președinte CS Cetate Alba Iulia,

Ștefan Popescu

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 19 din Statut și faptul că Adunarea generală din data de 1.07.2017 nu a avut cvorumul statutar de 2/3 din membri afiliați cu drept de vot, se convoacă o nouă Adunare generală în data de 8 iulie 2017, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 jud. Alba,  care va fi statutară indiferent de numărul de membri afiliați prezenți.

Ordinea de zi rămâne neschimbată.

Președinte,

Ștefan Popescu

NOTĂ: Ședința se va ține la sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, et. I sala  100.

Convocator

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Adunarea generală extraordinară a federației, în data de 1 iulie 2017, ora 10 la sediul  federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, având ca:

 

ORDINE DE ZI

1. Analizarea dosarelor de afiliere completate în conformitate cu prevederile din Raportul de control al Ministrului Tineretului și Sportului, în vederea stabilirii numărului de membri afiliați care au drept de vot în Adunarea generală;

Membri afiliați care și-au completat dosarele de afiliere vor fi prezenți prin reprezentanții legali sau delegați cu drept de vot, în vederea întocmirii Actului adițional pentru modificările Actelor de constituire ale federației, conform prevederilor art. 36, alin. 4 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 12, alin. 1, 2 și 3 din HG 884/2001;

Cu această ocazie, ședința de birou federal din data de 25.06.2017 se amână pentru aceeași dată cu Adunarea Generală extraordinară.

CONVOCATOR

Președintele FRPS în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Biroul federal în data de 1 iulie 2017 ora 10, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea componenței nominale a Corpului de supraveghere și control înființat prin HAG nr. 8/2014;

2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de suoraveghere și control;

3. Raport privind îndeplinirea măsurilor dispuse prin Raportul de control al Ministrului din data de 29.03.2017

4. Completarea comisiilor federale

5. Diverse

Ședința se va ține la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

În atenția Cluburilor Sportive afiliate.

Pe această cale, vă aduc la cunoștință faptul că s-a publicat în Monitorul oficial al României Ordonanța de Urgență nr. 38 a Guvernului privind modificarea Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului.

În baza modificărilor aduse legii, finanțarea structurilor sportive se poate face prin cereri de finanțare adresate autorităților publice locale, în limita a 5% din bugetele locale.

Noutatea adusă legii este relația instituțională dintre sportiv și tehnicieni cu structura sportivă. Astfel, sportivii și tehnicienii vor încheia contracte de prestări servicii pentru activități independente, conform Codului fiscal. În acest sens, revin cu recomandarea către cluburile afiliate de a-și definitiva loturile de sportivi cu care să încheie contracte de prestări servicii în vederea participării la competițiile sportive oficiale și pentru a putea fundamenta cererile de finanțare către autoritățile publice locale.

Atrag atenția asupra faptului că sportivii trebuie să obțină Licența de pescar sportiv de la federație și să se declare ca prestatori de activități independente la organele fiscale.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Atașat OUG 38/2017

 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/06/IMG-2.pdf