ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE COMPETIȚII DE PESCUIT SPORTIV

Ministerul Tineretului și Sportului a transmis federațiilor sportive naționale să dispună suspendarea tuturor competițiilor sportive pe ramura de sport pe care o administrează.

În acest sens, Federația Română de Pescuit Sportiv transmite organizatorilor de competiții indiferent că sunt oficiale sau neoficiale, precum și deținătorilor de locații pe care se desfășoară astfel de activități, să suspende organizarea acestora pe perioada de acțiune a stării de urgență, decretată de Președintele României pentru a preveni răspândirea coronavirusului care afectează acum România.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

OFERTE SPONSORIZARE ECHIPE REPREZENTATIVE ȘI COMPETIȚII OFICIALE

Federația Română de Pescuit Sportiv, federație sportivă națională recunoscută și autorizată în condițiile legii pe ramura de sport „pescuit sportiv”, având Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0075101, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba, primește oferte de sponsorizare pentru echipele reprezentative și competițiile sportive oficiale nationale și internaționale, la următoarele probe sportive:

 1. Pescuit sportiv pe gheață (copcă);
 2. Pescuit sportiv la crap;
 3. pescuit sportiv staționar;
 4. Pescuit sportiv la feeder;
 5. Pescuit Sportiv la pești răpitori (barcă și mal);
 6. Pescuit sportiv cu muscă artificială;
 7. Pescuit marin;
 8. Casting.

Persoanele interesate se pot adresa federației la adresa poștală sau pe e-mail la adresa:  office@frpsc.ro

Federația oferă pentru sponsori următoarele facilități:

 • Spațiu de publicitate gratuit pe mijloacele de informare proprii (pagina web, Facebook, transmisii radio și TV precum  și pe canalul YouTube)
 • Spațiu de publicitate gratuit pe pistele de competiții oficiale organizate de federație;
 • Inscripționarea echipamentelor de competiții ale sportivilor cu marca și însemnele sponsorului.

Oferta de sponsorizare se face pe termen de 5 ani, drept pentru care sponsorul selecta va avea exclusivitate pentru proba sportivă pentru care a făcut oferta.

Detaliile se vor preciza în contractele de sponsorizare.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

 

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE

Pe această cale, transmit Cluburilor sportive membre ale FRPS, să comunice la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, județul Alba, Tabelul cu sportivii care vor participa în Competițiile sportive oficiale în anul 2020.

Cluburile afiliate, care în ultimii doi ani nu au participat la competițiile oficiale organizate de catre federație și care nu și-au plătit obligațiile fiscale, respectiv cotizația anuală și taxele de legitimare și-au pierdut calitatea de membru, în conformitate cu prevederile exprese ale art. 13.1 lit a pentru membri afiliați, respectiv 13.1 lit. b pentru membri fondatori.

Atașat prezentului anunț aveți formularele care trebuiesc trimise la federație, pe lângă legitimațiile sportive și dovada achitării taxelor de legitimare (15 lei/spoetiv) respectiv cotizația de membru în valoare de 1.000 lei.

Documentele trebuie să parvină federației până în data de 5 ianuarie 2020, în vederea înregistrării sportivilor în Registrul Național al sportivilor, din evidențele Institutului Național de Cercetare pentru Sport.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

baza date sportivi-1 declaratie cn pescuit

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP – Ediția 2020 – Lacul Doripesco

În vederea desfășurării în bune condiții a Campionatului Național de pescuit sportiv la CRAP, federația a rezervat Lacul Doripesco pentru 3 (trei) etape.

Având în vedere intenția CIPS-FIPS de a organiza pentru viitor un Campionat Mondial al cluburilor la proba de crap, Campionatul din anul 2020 se va desfășura pe loturi. Fiecare club poate înscrie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România unul sau mai multe loturi. Numărul maxim de loturi înscrise este de 12 loturi. Condițiile de participare sunt:

 1. Fiecare club trebuie să înscrie lotul până în data de 1 februarie 2020;
 2. Toți sportivii să fie legitimați și autorizați ca sportivi de performanță;
 3. Cluburile, odată cu depunerea documentației de autorizare a sportivilor,  trebuie să facă dovada achitării taxei de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv și a cotizației de membru pe anul 2020 în valoare de 1.000 lei;
 4. Toți sportivii să aibă vizitele medicale la zi efectuate la un Cabinet de medicină sportivă;

Datele pentru care s-au făcut rezervările sunt:

Etapa I – Semifinală de 6 loturi (18 echipe) : 2-5 mai 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa II – Semifinală de 6 loturi (18 echipe): 25-28 iulie 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa III – Finala de 6 loturi (18 echipe): 17 – 20 august 2020. Se va desemna Clubul Campion Național.

Clubul câștigător va reprezenta România la Campionatul Mondial al cluburilor de crap.

Echipa reprezentativă a României va fi selecționată de antrenorul federal desemnat din totalitatea sportivilor participanți la Campionatul Național.

Federația va elabora  Planurile de pregătire și va asigura finantarea acestora, precum și finantarea pentru participarea sportivilor la cele două Campionate mondiale (pe cluburi și pe echipe reprezentative). În cazul în care vor apare modificări, ele vor fi comunicate în timp util.

Pentru celelalte probe sportive federația va face public Calendarul Campionatului Național pe anul 2020 în timp util.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

PROGRAM CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT LA PEȘTI RĂPITORI (BARCĂ ȘI MAL)

Prezentăm mai jos Programul Campionatului Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori 1-3 noiembrie 2019

 

Vineri 1 noiembrie 2019:

– ora 8 – întâlnirea sportivilor și oficialilor pe Insula de pe  Lacul Morii;

– ora 8,30 – Instructajul sportivilor și oficialilor sportivi;

– ora 9 – Intrarea pe apă a ambarcațiunilor și deplasarea sportivilor înscriși la proba de mal pe zona de concurs;

– ora 9,30 – 14,30 – antrenament liber pescuit din barcă  și mal;

– ora 15 – ancorarea barcilor la debarcader.

– ora 16 ședința tehnică

Sâmbătă 2 noiembrie 2019:

 • ora 8 – începerea competiției (mal și barcă)
 • ora 12 – încetarea probei de mal și măsurarea peștilor
 • ora 13 – încetarea probei de barcă și măsurarea peștilor
 • ora 14 – afișarea rezultatelor parțiale

Duminică 3 noiembrie 2019

 • ora 8 – începerea competiției (mal și barcă)
 • ora 12 – încetarea probei de mal și măsurarea peștilor
 • ora 13 – încetarea probei de barcă și măsurarea peștilor
 • ora 14 – afișarea rezultatelor finale și a Clasamentului general.
 • ora 15 – festivitatea de premiere și atribuirea Titlurilor de Campioni Naționali

Considerații generale:

– Se pescuiește doar cu năluci artificiale (oscilante, rotative, voblere, twistere). Sunt intezise momelile naturale și muștele artificiale.

-Punctează doar peștii răpitori (clean, biban, șalău, știucă, somn, avat)

 • distanța minimă între concurenți: 40 metri;
 • sunt interzise discuțiile între concurenți și orice alte activități menite să schimbe rezultatul competiției;
 • pe toată durata competiției sunt interzise consumul de alcool sau alte substanțe interzise de Regulamentul WADA.
 • la stabilirea clasamentului final se cumulează rezultatele din cele două manșe;
 • Punctajul pe fiecare manșă se întocmește prin măsurarea și cumularea lungimii peștilor;
 • Clasamentul se va întocmi conform normelor de punctaj FIPS- Ed prin cumularea punctelor din cele două manșe. În caz de egalitate, prevalează numărul peștilor capturați.
 • Primele 3 echipe în ordinea Clasamentului final vor constitui Echipa reprezentativă care va reprezenta România la Campionatul  mondial de pescuit sportiv la pești răpitori din barcă din anul 2020;
 • primii 6 clasați la  mal vor constitui echipa națională care va reprezenta România la Campionatul Mondial din anul 2020.

Pe toată durata Campionatului Național operează prevederile Regulamentelor și Normelor FRPS.

Președinte,

Ștefan Popescu

 

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR LOCAȚIILOR PENTRU PRACTICAREA PESCUITULUI SPORTIV DE AGREMENT, RECREERE ȘI COMPETIȚII

Federația Română de Pescuit Sportiv aduce la cunoștință deținătorilor de amenajări piscicole proprietate publică sau privată pe care se practică activități de pescuit sportiv în scop de agrement, recreere și competiție, că au obligația omologării și înscrierii respectivelor obiective în Registrul național al bazelor sportive, în vederea autorizării acestora pentru astfel de activități. Aceste obiective se omologhează de Federația Română de Pescuit Sportiv și se autorizează de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Legea nr. 69/2000

Articolul 78

(1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport.

(2) Bunurile menționate la alin. (1) aparțin, după caz, proprietății publice sau private.

(3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Conform art. 88 lit. j, constituie contravenție și se sancționează cu amendă  de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, conform prevederilor art. 89 lit. b din Legea nr. 69/2000.

Față de aceste prevederi exprese ale Legii, Federația Română de Pescuit Sportiv anunță deținătorii acestor obiective că a elaborat Normele metodologice pentru omologarea acestor obiective pentru desfășurarea tuturor probelor sportive aferente ramurii de sport pescuit sportiv, în conformitate și cu Regulamentele CIPS-FIPS Ed, pentru următoarele categorii de baze sportive:

– bază sportivă pentru competiții oficiale de nivel internațional;

– baze sportive pentru  competiții oficiale de nivel național;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel regional;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel județean;

– baze sportive pentru activități recreative, de agrement și competiționale fără caracter oficial;

Precizăm că autoritatea de reglementare pe ramura de sport „pescuit sportiv” este Federația Română de Pescuit Sportiv, cu drept de supraveghere și control la nivel național.

Având în vedere că prin Normele derogatorii prevăzute de OUG 23/2008, desfășurarea de activități sportive fără licențe și autprizații de pescuit sportiv este clasificată ca infracțiune și sancționată conform prevederilor art. 64 lit. a cu amendă penală și suspendarea dreptului de practicare a pescuitului de la 1 la 3 ani, Federația Română de Pescuit Sportiv oferă sprijin și consultanță pentru omologarea acestor obiective destinate practicării pescuitului sportiv!

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE ȘI AL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Federația Română de Pescuit Sportiv reamintește tuturor cluburilor sportive recunoscute și autorizate de MTS ca structuri sportive, că pentru a participa la Competițiile sportive oficiale naționale și internaționale, se pot afilia la federație, în condițiile stabilite de Legea nr. 69/2000 și a Regulamentului de aplicare al Legii aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 884/2001.

Federația intenționează pentru programul competițional 2020 organizarea competițiilor județene și regionale, ca etape de selectie pentru Campionatele Naționale organizate de federație,  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al federației  și a Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România, documente cu caracter de legiferare a activităților de pescuit sportiv din România.

Atenționăm că utilizarea denumirilor de Campionat județean, Campionat regional și Campionat național sunt denumiri ce nu pot fi utilizate de nici o entitate care își arogă organizarea unei competiții de pescuit sportiv cu caracter neoficial, acestea fiind drepturi exclusive ale Federației Române de Pescuit Sportiv. Utilizarea acestor denumiri va atragere răspunderea civilă, materială și penală a celor care le vor utiliza. Federația Română de Pescuit Sportiv va monitoriza toate activitățile desfăcâșurate pe ramura de sport pescuit sportiv la nivel național și va propune sancționarea organizatorilor acestora conform prevederilor Legii nr.69/2000 și a Normelor derogatorii prevăzute de OUG 23/2008, dacă aceștia nu dețin Licență de organizare și Autorizații, eliberate de Federația Română de Pescuit Sportiv. Este în interesul, atât al cluburilor sportive cât și a sportivilor de performanță, integrarea lor în sistemele competiționale oficiale, având în vedere că aceste activități sportive sunt susținute de către autoritățile publice locale și naționale, precum și de a putea beneficia de sponsorizări.

Condițiile de afiliere la federație pot fi consultate pe pagina web a FRPS, https://frpsc.ro/?s=afiliere+cluburi

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

CAMPIONII NAȚIONALI LA PESCUIT SPORTIV – PROBELE STAȚIONAR ȘI FEEDER AU FOST DESEMNAȚI.

 • În perioada 11-13 octombrie 2019, pe Lacul Ostroveni din Municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a încheiat Campionatul Național de Pescuit Sportiv, probele pescuit staționar și pescuit cu coșuleț(feeder).

Pe o baltă capricioasă, în care peștele a fost foarte mofturos, câștigătorii Campionatului Național la probele menționate sunt:

1. Pescuit Sportiv staționar:

 •  Cătălin Schirger – Locul I și Titlul de Campion Național (pentru a doua oară consecutiv) – Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia
 • Emil Carcadia – Locul II – Clubul Sportiv Gorj Fishing
 • Gârtone Gigi – Locul III – Clubul Sportiv Caraș -Reșița

2. Pescuit Sportiv feeder:

 • Iulian Hosu – Locul I și Titlul de Campion Național – Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia
 • Claudiu Nicolae Lupșan – Locul II – Clubul Sportiv Cetate Alcba Iulia
 • Sorin Farcaș – Locul III – Clubul Sportiv Caras – Reșița

Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește pe această cale Conducerii Municipiului Râmnicu Vâlcea și membrilor Consiliului local pentru excelentele condiții de competiție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea pentru prezența în vederea bunei desfășurări a Campionatului Național, Poliției Comunitare Râmnicu Vâlcea și tuturor celor care au sprijinit această competiție oficială. De asemenea spectatorilor care au urmărit această primă Competiție oficială de pescuit sportiv desfășurată în orașul lor de reședință.

Nu în ultimul rând, Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește sponsorului acestei Competiții oficiale, Societatea comercială Nedeias din Bistrița Năsăud pentru frumoasele  trofee oferite câștigătorilor.

Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește de asemenea sportivilor, arbitrilor federați și oficialilor sportivi federați pentru fair play, corectitudine și competența demonstrată cu ocazia acestui Campionat Național!

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚA CLUBURILOR SPORTIVE PARTICIPANTE LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RĂPITORI

Avem rugămintea să urgentați înscrierea echipelor sau sportivilor pentru Campionatul Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori, pentru a avea numărul total de sportivi în vederea  rezolvării problemelor de cazare și servit masa. Demersurile s-au făcut pentru Complexul studențesc Regie.

Atașat Acordul ABA Argeș Vedea pentru folosirea gratuită a Lacului Morii și a Canalului Dâmbovița!

FEDERATIA ROMANA DE PESCUIT SPORTIV-AVIZ ANAR

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBELE DE PESCUIT SPORTIV LA PEȘTI RĂPITORI DIN BARCĂ ȘI DE PE MAL

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 1-3 noiembrie 2019 Campionatul Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori, probele pescuit din barcă și pescuit de pe mal.

Competiția oficială se desfășoară pe Lacul Morii din București (proba din barcă) și pe Canalul Dâmbovița (de la Stăvilarul Ciurel până la Podul Grozăvești), proba de pe mal.

Participă sportivii legitmați și autorizați de Federația Română de Pescuit Sportiv ca sportivi de performanță la cluburile afiliate la federație care și-au achitat cotizațiile și taxele aferente către federație și au participat în ultimii doi ani la competițiile oficiale organizate de către federație.

Regulamentul și programul fiecărei  competiții se vor posta pe mijloacele de comunicare ale federației.

Federația oferă spațiu de publicitate firmelor intersate și acreditează posturile de radio și televiziune care doresc să transmită această competiție oficială.

Ștefan Popescu – președinte FRPS