Campionatul național de pescuit sportiv – ediția 2018

Federația Romanae de Pescuit Sportiv solicită cluburilor sportive să transmită către Comisia de competiții a federației următoarele informații :

1. Lista nominală a sportivilor pe probe sportive, după cum urmează :

– staționar

– feeder

– crap

– răpitori din barcă

2. Odată cu listele sportivilor pe probe

, se va atașa:

– dovada achitării taxelor de viză anuală în valoare de 15 lei/sportiv

3. Campionatul național se va desfășura în perioada 6-9 septembrie la toate probele sportive menționate. Locația va fi comunicată cu 15 zile înaintea începerii competiției

4. Delegații cluburilor sportive vor avea asupra lor următoarele documente :

-legitimațiile sportive vizate de către federație și de Cabinetului de medicină sportivă.

– autorizațiile sportivilor de performanță

-declarațiile sportivilor cum că nu au fost depistați pozitiv la controale antidoping

 

Nota : Competiția va beneficia de transmisiune pe postul național de radio și televiziunile naționale

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

P. S.  Campionatul național de pescuit sportiv va putea fi vizionat on-line pe www.pescuitul.ro, pe pagina web a federației www.frpsc.ro și pe Facebook.

 

Comunicat – pentru cluburile membre

Pe această cale vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea adunării generale cluburile sportive :

1. Asociația clubul sportiv Gilort

2. Clubul sportiv Carp Zone

3. Asociația Clubul Sportiv Manjesti

4.  Clubul de pescuit sportiv Arad

au fost excluse din federație pentru neplata cotizației

Orice colaborare sau asociere cu aceste cluburi este supusă sancțiunilor prevazute de Statutul și regulamentele federației.

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Cursuri de formare profesională antrenori

În conformitate cu prevederile HG 343/2011 privind formarea profesională a antrenorilor, Federația Română de Pescuit Sportiv a solicitat un număr de 10 locuri la Școala Națională de Antrenori pentru sesiunea 2018-2020.

Cluburile sportive sau sportivii legitimați care doresc să se califice ca antrenori de pescuit sportiv sunt rugați să se adreseze în acest sens federației..

Relații suplimentare la tel. 0768251997

 

Ștefan Popescu președinte FRPS

AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ – UN PAS URIAȘ PRIVIND DINAMIZAREA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

[Read more…]

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Pe această cale vă aduc la cunoștință că în Monitorul oficial al României nr. 520/25.06.2018  a fost publicat Ordinul MTS nr. 438/7.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea Autorizației de sportiv de performanță,  conform prevederilor art. 14.1(1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul. În acest sens, rog cluburile sportive afiliate să se adreseze Federației Române de Pescuit Sportiv în vederea eliberării Autorizațiilor pentru sportivii legitimați, în conformitate cu prevederile din Metodologia de autorizare.

Fac precizarea că federația a comandat Legitimații sportive noi, care să corespundă cu noile cerințe prevăzute în legislație.

Autorizarea se va face și pentru celelalte catogorii de personal prevăzute de lege (antrenori, arbitri, instructori, kinoterapeuți, medici, etc.)

Ștefan Popescu- președinte FRPS

Convocator adunare generală extraordinară

Președintele FRPS  în baza prevederilor statutare  convoacă Adunarea generala extraordinară a federației  în data de 9 iunie 2018, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea actului constitutiv prin excluderea și primirea de noi membri

2. Activități administrative

3.  Diverse

Participă membri cu drept de vot. În cazul în care nu există cvorum, Adunare generală extraordinară se convoacă pentru a doua zi  10 iunie și va fi statutara cu numărul de membri prezenți

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Cluburile sportive afiliate sunt rugate să transmită catre federație tabelele cu sportivii în vederea autorizarii. Odata cu tabelul nominal, cluburile vor transmite și legitimațiile sportivilor în vederea vizării pe anul în curs.

Pentru sportivii aflați sub contract cu cluburile sportive afiliate, nu se percep taxe pentru autorizare. Taxa pentru vizarea legitimațiilor sportive este de 15 lei/sportiv.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

IN ATENTIA SPORTIVILOR DE PERFORMANTA

Sportivii de performanta care doresc sa participe in competitii sportive oficiale nationale sau internationale, precum si persoanele care doresc sa obtina statut de sportiv de performanta in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 69/2000, asa cum a fost modificata prin OUG 38/2017 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 90/2018, trebuie sa obtina o Autorizatie de sportiv de performanta eliberata de Federatia Romana de Pescuit Sportiv. Autorizatia astfel obtinuta, da posibilitatea sportivului sa se legitimeze la un club sportiv, cu care poate incheia un Contract pentru activitati sportive.

Autorizatia de sportiv de performanta este obligatorie si se elibereaza in baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului si Sportului. In vederea obtinerii Autorizatiei de pescar sportiv de performanta, se pot adresa federatiei prin cerere scrisa, in vederea luarii in evidenta si a programarii pentru sustinerea testelor teoretice si practice in vederea autorizarii.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Autorizarea sportivilor de performanță

[Read more…]

AMANARE ADUNARE GENERALA

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile anuntate, cat si sarbatorile pascale, in urma consultarii membrilor Biroului federal, s-a decis ca Adunarea generala din data de 24 martie  2018 sa fie amanata pentru data de 14 aprilie 2018. Ordinea de zi si procedura de convocare ramane neschimbata.

Stefan Popescu – presedinte FRPS