CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza atribuțiilor statutare, convoacă Biroul federal în ședință ordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea Calendarului competițional național și internațional pe anul 2018;

2. Avizarea Proiectului de buget pe anul 2018;

3. Aprobarea afilierilor provizorii pentru cluburile sportive care au solicitat afilierea;

4. Stabilirea datei și a ordinii de zi pentru Adunarea generală a federației;

5. Aprobarea Raportului de activitate  pe anul 2018

6. Diverse

Ședința Biroului federal va avea loc în data de 9 decembrie 2017, ora 12, în sala de ședințe a Consiliului județean Alba, str. I.I.C. Brătianu nr. 1.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

REGISTRUL NAȚIONAL AL SPORTIVILOR

Pe această cale aduc la cunoștință Cluburilor Sportive că au obligația înscrierii sportivilor în Registrul național al sportivilor organizat de Institutul National de Cercetare pentru Sport.

În acest sens, vă rugăm să completați formularul atasat și să transmiteți fișierul către Federația Română de Pescuit Sportiv, în vederea centralizării.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori

În atenția Cluburilor Sportive afiliate

Conducerea federației anunță Cluburile sportive afiliate că este în posesia confirmării primirii dosarelor de afiliere la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv și la federațiile internaționale afiliate acesteia.

În acest sens și pentru a începe anul competițional 2018 în conformitate cu Statutul și Regulamentele federație, precum și a regulamentelor internaționale, vă revine obligația ca până la 15 decembrie 2017 să depuneți la Comisia de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive, următoarele documente:

 • Listele cu sportivii legitimați;
 • contractele de legitimare;
 • solicitările de licențiere pentru sportivii aflați sub contract;
 • probele sportive pentru care clubul solicită înscrierea pentru anul 2018;

Responsabil: Nagy Cătălina

Facem precizarea că aceste date sunt necesare pentru întocmirea cererii de finanțare pentru anul 2018, atât de la MTS cât și de la consiliul județean Alba.

Comisia de antrenori are obligația să realizeze următoarele programe:

 1. Programul de selecție pentru loturile naționale;
 2. Programul de pregătire pentru loturile naționale selecționate, pe probe sportive;

Responsabil: Nagy Cătălina

Comisia de arbitrii are obligația să îndeplinească următoarele măsuri:

 1. Eliberarea Carnetelor de arbitrii pentru absolvenții cursurilor de atestare;
 2. Programul de pregătire și promovare a arbitrilor;
 3. Programarea echipelor de arbitrii în conformitate cu Calendarul competițional;

Responsabil: Dan Păcală

Datele solicitate vor fi comunicate Secretarului general al federației, dl. Tudor Narița.

Președinte,

Ștefan Popescu

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2018

Azi, 14.10.2017, Biroul federal a hotărât structura Campionatului Național de Pescuit Sportiv pentru anul 2018, în vederea validării de către Adunarea Generală ordinară. Calendarul cuprinde atât competițiile oficiale cât și competițiile fără caracter oficial, cu participare internațională.

Anexă la Hotărârea BF nr.1/14.10.2017

 

CALENDAR COMPETIȚIONAL

 1. Competiții Oficiale Naționale

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV ÎN APE DULCI

Masculin:

Campionatul național de pescuit sportiv – staționar: 3 etape

Campionatul national de pescuit sportiv – veterani: 1 etapă

Campionatul național de pescuit sportiv tineret – 1 etapă

Campionatul național pe cluburi – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la CRAP – 3 etape

Campionatul național de pescuit la pești răpitori barcă – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la pești răpitori mal- 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la feeder individual – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la feeder cluburi – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la copcă – 2 etape

Campionatul național de pescuit la răpitori cu momeli naturale – 2 etape

Feminin:

Campionatul național de pescuit sportiv staționar: 3 etape

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ

Seniori: 3 etape

Tineret : 3 etape

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT MARIN

Seniori: 3 etape

CASTING – 3 ETAPE (la toate probele simultan)

 

 1. COMPETIȚII SPORTIVE INTERNAȚIONALE (în funcție de afilierea la CIPS)

Toate competițiile sportive oficiale din calendarele federațiilor sportive internaționale membre CIPS

       3. COMPETIȚII SPORTIVE AMICALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ SISTEM OPEN

 • Cupa internațională a României la Crap
 • Cupa internațională a României la feeder
 • Cupa Dunării (staționar) cu participarea federațiilor sportive naționale din bazinul hidrografic al Dunării
 • Cupa munților Carpați (muscă artificială) cu participarea țărilor din arcul carpatic
 • Cupa Deltei Dunării (la pești răpitori din barcă) cu participarea federațiilor sportive europene
 • Cupa Mării Negre cu participarea țărilor riverane Mării Negre și vecinătăți

Notă: Comisia de relații internaționale va emite invitații pentru cei nominalizați

Datele de desfăsurare vor fi aprobate prin Hotărârea Adunării generale, la propunerea Comisiei de competiții, legitimări transferuri și clasificări sportive

AFILIERE CLUBURI SPORTIVE

Cluburile sportive care doresc afilierea la Federația Română de Pescuit Sportiv în vederea participării la Competițiile sportive oficiale naționale și internaționale, pot adresa către federație o Cerere de afiliere în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul de aplicare al legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, aprobat prin HG 884/2001, a Statutului și regulamentelor federației, conform modelului anexat.

Cererea de afiliere se depune până la data de 1 decembrie 2017, pe adresa:

Federația Română de Pescuit Sportiv, Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, Jud. Alba, C.P.  510150 sau la sediul federației. Orice solicitare de afiliere depusă după această dată, nu va mai fi luată în considerare pentru participarea la Calendarul competițional 2018.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

cerere-aderare-frps-1

INVITAȚIE LA DIALOG

Federația Română de Pescuit Sportiv, invită Cluburile sportive înregistrate la Ministerul Tineretului și Sportului ca structuri sportive, indiferent dacă sunt sau nu afiliate la FRPS, la un dialog pe tema modificărilor aduse Legii Sportului, cu privire la statutul sportivilor legitimați și la modalitățile de finanțare a structurilor sportive de către autoritățile publice locale.

Întâlnirea va avea loc sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, la Alba Iulia, în sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1.

La întâlnire am invitat și un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului.

Cluburile interesate sunt rugate să comunice participarea pe adresa de e-mail: office@frpsc.ro

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

CONVOCARE BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare, convoacă Biroul federal sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, în ședință ordinară având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea calendarului competițional 2018

2. Măsuri organizatorice și disciplinare

3. Instructaj privind aplicarea noilor prevederi legale cu privire la statutul sportivilor și a finanțării cluburilor

4. Diverse

Cu această ocazie și pentru a lua la cunoștință despre modificările legislative, sunt invitați să participe:

– președinții cluburilor sportive afiliate;

– președinții cluburilor sportive neafiliate;

– președinții comisiilor federale

– arbitrii absolvenți ai cursurilor de arbitru în vederea instructajului privind modalitățile de plată pentru prestațiile serviciilor de arbitraj și pentru ridicarea carnetelor.

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului județean Alba.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

CURSURI DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORI

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 10-20 octombrie un ciclu de pregătire pentru antrenori, în vederea clasificării ca antrenor. Absolvenții Scolii Naționale de Antrenori, care s-au înregistrat la federație și sunt înscriși în Comisia de antrenori, pot participa la aceste cursuri, în urma cărora vor susține un  examen și vor prezenta o lucrare care va fi evaluată, notată și prezentată la Școala Națională de Antrenori pentru clasificarea din antrenor asistent în antrenor.

Tematica de curs, precum și modelul lucrării de specialitate se eliberează la cerere către solicitanți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

COMUNICAT

În urma Adunării generale extraordinare din data de 8 iulie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri:

 1. Stabilirea cu exactitate a numărului membrilor afiliați cu drept de vot;
 2. Hotărâre cu privire la componența nominală a Biroului  federal;
 3. Aprobarea actului adițional în vederea modificării Actului constitutiv cu noua componență a Biroului federal;
 4.  Aprobarea modelului Cererii de afiliere în conformitate cu modificările aduse legii nr. 69/2000 prin OUG 38/2017
 5. Respingerea definitivă a afilierii Cluburilor Sportive ACS Carping Club, CS Carp Zone, Asociația Potaissa Carp Club, CPS Arad, CS Lucioperca Spinning Club, CS Free Carp Deva;
 6. Sesizarea Comisiei de disciplină cu privire la Cluburile Sportive, membri fondatori ai federației  participante la Adunarea nestatutare din 19.11.2016 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Statut și Regulamentul disciplinar;
 7. Inițierea unei acțiuni penale împotriva persoanelor fizice participante la Adunarea generală extraordinară din 19.11.2016, în vederea sancționării penale a celor vinovați și ca daune civile recuperarea pierderilor suferite de federație prin suspendarea finanțării nerambursabile acordată de MTS pe anul 2016 și 2017.

Președinte,

Ștefan Popescu

Ordinul MTS-MMJS nr. 631/890 publicat în Monitorul oficial a României nr. 486/27.06.2017

Anunț pe această cale cluburilor sportive afiliate ca prin ordinul nr.631/890 s-a aprobat modelul Contractului cadru de activități sportive.

Cluburile sportive afiliate vor lua măsurile legale privind încheierea contractelor de activități sportive pentru formarea loturilor ce vor participa la competițiile oficiale organizate de federație.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgmzq/ordinul-nr-631-890-2017-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-activitate-sportiva