LISTA SPORTIVILOR LEGITIMAȚI CU DREPT DE PARTICIPARE LA COMPETIȚII OFICIALE

I. CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA

1. CRIȘAN LUCIAN

2. AȘCHIOAPEI FLORIN

3.  CLIUC ANA

4. CLIUC RADU

5.  DĂNILĂ DAN VALENTIN

6.  BRAD IOAN

7. VODĂ MIRCEA

8.  BODO IANOS

9.  GHIUȘAN GHEORGHE

10. TOTH ȘTEFAN ANTON

11. MAILAT DORU

12. FREȘTREOARU ANDREI

13. VĂIDEAN IONUȚ ALEXANDRU

14. OPREAN GABRIEL ALEXANDRU

15. STANCA AUREL FLORIN

16. HANKO ZAHARIE

17. OLĂLĂU CUTEAN GHEORGHE MARIUS

18. LEGIAN ALEXANDRU

19. COȘERIU CRISTIAN

20 BLAGA MIHAI

21. KISS CĂTĂLINA

 

II. CLUBUL SPORTIV MÂNJEȘTI

1. MUSTEAȚĂ VICTOR

2. STRATONOV VALENTIN EUGEN

3. CRISTEA MIHAI

4. MANOLACHE COSTEL GABRIEL

5. DOROFTEI SORIN CONSTANTIN

6. POPA FLORIN

7. RÂMBU LIVIU CRISTINEL

8. GHEȚĂU ȘTEFAN

9. STATE LIVIU

 

III. CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV ARAD

1. HĂRȘAN DOREL

2. IACOB AURELIAN HORIA

3. TUDOR IOAN MARIAN

4. LENGYEL ZOLTAN

5. DUGULESCU LAURENȚIU ALEXANDRU

6. RĂCEALĂ RĂZVAN

7. IOVESCU SORIN CRISTIAN

8. CĂLEAN FLORIN EUGEN

9. BODEA MARIUS

10. MATICA ADRIAN IOAN

 

IV. CLUBUL SPORTIV MOLDOVA SUCEAVA

1. DIACONIȚA PETRU

2. DIACONIȚA ANA

3. PANAITE ANDREI DANIEL

4. PANAITE DĂNUȚ

5. AȘTEFĂNOAIE  MIHAIL SILVIU

6. OGLAN CRISTIAN ANGEL

7. PALCĂU FLORIN

8. BĂLAN MARIUS

9. BERARI VASILE

10. AVASILOAIE CĂTĂLIN

11. JARDĂ VASILE

12. CIOBEICĂ LUCIAN

13. GROSU VLAD

14. STAICU CONSTANTIN

15. Lungu Cristian

16. Draghici Vasile

17. Cuciorva Gelu

18. Ciobara Alexandru

19. Florea Răzvan

20. Ciornei Gabriel

 

V. CLUBUL SPORTIV MONSTHER FISH TIMIȘOARA

1. GURBAN FLORIN VASILE

2. ELENA NICOLAE CRISTIAN

3. BORCHIN MARIUS

4. MĂGULEAN ALIN ALIN DORIN

5. MEZEI MARIUS

6. BIRESC ALIN

7. ANDREI ALIN

8. MARTINOV GEORGE

9. CIGHEAR TIBERIU

10. PETRICĂ SILVIU ARPAD

11. BALBUZAN HORIA

12. BABICI BORIS

13. CIUBOTARU GABRIEL NICOLAE

14. ALBONI DAN CRISTIAN

15. THEODORESCU ALIN VIOREL

 

 

În curs de legitimare:

VI. CLUBUL SPORTIV RENAȘTEREA

VII. CLUBUL SPORTIV PARAPESCAR

1. CIOPAȘIU ANDREI BOGDAN

VIII CLUBUL SPORTIV ZARGAN

IX. CLUBUL SPORTIV GORJ FISHING

1. IONESCU VALENTIN

X. CLUBUL SPORTIV GILORT

XI. CLUBUL SPORTIV LUFARUL

  1. Balan Ionel
  2. Dan Liviu Madalin
  3. Cornea Eugen
  4. Miron Antonio Rafael
  5. Soare Marian
  6. Toma Mariana

XII. CLUBUL SPORTIV CARP ZONE

1. Florentin Iuga – președinte (membru fondator CZ)

2. Constantin Buhac – (membru fondator CZ)

3. Cosmin Ronta

4. Dîrlă Mădălin Alexandru

5. Urdărea Mironov Ion Valentin

6. Marian Gheorghe

7. Constantin Pascu – manager

8. Cosmin Clinci

9. Ștefan Munteanu

10. Ionuț Petruț Neguleasa

11. Tiberiu Vișan

12. Radu Dăscălescu

13. Lucian Ilie

14. Iulian Comănescu

15. Florin Chiculiță

16. Bogdan Melu

17. Vasile Vasilescu

18. Sorin Munteanu

19. Laurențiu Ion

20. Cosmin Roană

21. Nițu Ioan

22. Nițu Iriniel

 

 

 

 

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Art.1  Prezentul regulament are în vedere Ord. 117/2004 al MTS  și se stabileste la nivelul FRPS.
Clasificarea sportivilor de pescuit sportiv  din Romania urmărește :
– sa stimuleze participarea sistematica a pescarilor  sportivi  la competiții oficiale si ridicarea continuă a nivelului performantelor sportive;
– să contribuie la îmbunătățirea desfașurării procesului de pregătire sportivă;
– să stabilească un sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare sportivă si să organizeze evidența sportivilor după valoarea lor.
Art.2  Titlurile și categoriile de clasificare sunt :
a) maestru al sportului;
b) categoria sportiv de clasă internatională;
c) categoria I;
d) categoria a II-a;
e) categoria juniori I;
f) categoria juniori II.
Art.3  Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acordă pe viață sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.4  Categoriile de clasificare : sportiv de clasă internatională, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.5  Categoriile sportive se acordă numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificați și care figurează in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv si organele sale locale.
Art.6  Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.
Categoria a II-a de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. sau de organele sale locale.
Art.7  Hotărârile de acordare a categoriilor de clasificare sportivă se dau anual prin proces-verbal de sedintă, de către organele federale. Fiecare sportiv clasificat primește si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, înmânată de organul federal competent, care va trece și in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinută.
Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportivă  în anul respectiv. Obținerea aceleiași categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fără atribuirea unei noi insigne.
Art.8  Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :
a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.
Art.9  Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :
a) de a participa activ la competiții pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dîrzenie pentru obținerea de rezultate sportive valoroase în competitiile interne și internationale;
b) de a-si ridica sistematic măiestria sportivăa;
c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
d) de a participa activ la miscarea sportivă și de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina pescuit sportiv.
Art.10  Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.P:S.
Evidenta nominală a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se ține de F.R.P.S. si organele sale locale.
Art.11  Comisiile judetene de pescuit sportiv ( organele locale ale F.R.P.S. ) vor comunica până la 20 decembrie al fiecărui an către F.R.P.S. :
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a în anul respectiv;
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.
Art.12  Federația Romana de Pescuit Sportiv va comunica comisiilor județene o data pe an, la începerea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportivă de clasa internationala si categoria I de clasificare.
Art.13  Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :
a) Maestru  sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:
– Să fi făcut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori divizia A sau Cupa Romaniei participând efectiv la cel puțin 75% din jocuri.
b) Categoria I  sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Sa fi participat  de 2 ori in echipa României de seniori.
2. Sa fi făcut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul național divizia A, participând efectiv la 75% din jocuri.
3. Să fi făcut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
c) Categoria a II-a sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Să fi făcut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul național  de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
2. Să fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor naționale si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
3. Sa fi făacut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor naționale  de juniori, participand la 75% din jocuri.
d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) sa indeplineasca una din cerințele de mai jos :
1. Să fi participat efectiv in faza finală a campionatului național de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
2. Să fi făcut parte dintr-o echipă care a participat la etapa finală si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generală din data de …………… și intră  in vigoare din data de …………………

 

CORPUL FEDERAL DE ARBITRI

CORPUL FEDERAL DE ARBITRI

CURSURI PENTRU ANTRENORI DE PESCUIT SPORTIV

În baza prevederilor art. 18 lit. t), art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 4 din Statutul antrenorului aprobat prin HG 343/2011,federația a înaintat către MTS cererea privind încheierea protocolului pentru cuprinderea în programa de pregătire a Centrului Național de Formare Profesională a Antrenorilor și a ramurii de sport pescuit sportiv”. Durata de școlarizare este de doi ani.

Amintesc cluburilor că sunt obligate să se ocupe de asigurarea specialiștilor pentru pregătirea sportivilor. În acest sens, sunt rugate să transmită federației persoanele care doresc să se specializeze în acest sens, pentru a fi înscrie la cursurile de specialitate.

De asemenea dacă există persoane fizice interesate pentru a se specializa în această profesie, să contacteze federația sau unul din cluburile afiliate în vederea înscrierii la cursurile ce se vor organiza în acest sens.

Taxele de școlarizare sunt de 200 lei/an de studiu și se achită la Centrul Național de Formare Profesională a Antrenorilor.

Președinte – Popescu Ștefan

CURSURI DE FORMARE ȘI ATESTARE ARBITRII PENTRU PESCUIT SPORTIV

In perioada 11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS organizeaza un nou curs de pregatire si atestare a arbitrilor de pescuit sportiv.
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .
Inscrierea:

Pentru a participa la cursul de arbitraj de pescuit sportiv, solicitantii vor  trimite fisele de inscriere in format electronic, semnate, impreuna cu o poza electronica bust , pe adresa dragomirstelu@yahoo.com;

I. Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv contine urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cererea de inscriere;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi trimis la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia ; numarul de telefon al al FRPS: 0258/810670;

II. Pregatirea teoretica

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, ‘‘feeder” “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca artificiala (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2013

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin  studierea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 40

 

IV. Desfasurarea cursului,examinarea teoretica si practica;

–          Cursul se va desfasura online, in perioada11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS Solicitantii se vor pregati individual prin consultarea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S ; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva ;

–           Raspunsurile la teste  vor fi trimise in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, in termen de 4 zile de la data publicarii testelor pe site-ul FRPS;

–           Rezultatele examinarii acestora vor fi publicate pe site-ul FRPS in decurs de 72 ore;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a arbitra competitiile de pescuit sportiv  unde este solicitat, conform regulamentului C.C.A.P.S;

Pentru oricare alte informatii puteti apela nr.de telefon o743087260, dl. Dragomir Stelu, sau pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com;

Odata cu fisa de inscriere la curs, fiecare solicitant va trimite si o poza-bust, in format electronic.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

fisaarbitraj

COMUNICAT

Având în vedere condițiile meteorologice dificile, Adunarea Generală extraordinară din 15 Decembrie 2012 se amână până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

LOTURILE NAȚIONALE PE PROBE SPORTIVE

În acest topic, se vor regăsi propunerile Comisiei de Competiții și clasificări sportive pentru alcătuirea loturilor naționale ce vor reprezenta România în competițiile internaționale. Persoanele propuse a fi selecționate pentru alcătuirea lotului pe fiecare probă sportivă, sunt rugate să confirme disponibilitatea de a fi selecționate pentru a putea întocmi formalitățile de legitimare, programul de pregătire și formalitățile pentru deplasare în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare al Legii nr. 69/2000, aprobat prin HG 884/2001.

ART. 20   Ministerul Tineretului și Sportului autorizează participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale în baza cererii scrise a federației sportive naționale, care va cuprinde:

a) locul și data desfășurării acțiunii;

b) obiectivele de performanță;

c) componența nominală și calitatea oficială a fiecărui membru în delegație

Regulamentul privind statutul și transferul sportivilor

ART.1 Conform statutului Federației Romane de Pescuit Sportiv , sportivii membrilor F.R.P.S. pot fi numai cu statut de amatori, în conformitate și cu  prevederile CIPS.
Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea pescuitului sportiv , nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimate, ci doar contracte sportive de legitimare.

ART.  2 Legitimarea sportivilor amatori
a) Numai sportivii legitimati pot participa in competitiile oficiale ale FRPS.
b) Carnetele de legitimare se elibereaza numai acelor sportivi care fac parte din cluburi de pescuit sportiv  afiliate la F.R. P.S.
c) Legitimatiile sportive se elibereaza de FRPS, din registrul destinat acestora, pe baza unei cereri care trebuie sa cuprinda datele personale, clubul la care va fi legitimat, semnatura solicitantului, stampila si semnatura reprezentantului clubului, viza medicala aplicata pe cerere valabila 6 luni, 2 fotografii si plata taxei de legitimare. In cazul in care solicitantul este legitimat la alt club si face o a doua cerere in numele altui club si nu declara acest lucru, acesta va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar.
d) Legitimatiile sportivilor ce participa in competitii de pescuit sportiv se vizeaza in fiecare an la cererea cluburilor sportive afiliate dupa obtinerea vizei medicale aplicate de cabinetele de medicina sportiva si cu plata taxei de viza anuala.
e) Dubla legitimare este interzisă.
f) Pot fi legitimati sportivi cu cetatenie straina numai daca fac dovada cu adresa oficiala din partea federatiei nationale respective ca ;
-nu activeaza la nici un club sportiv din tara sa. :
-a intrerupt activitatea de mai mult de un an de zile,
-federatia nationala este de acord (dezlegare) ca sportivul sa activeze la un club
din Romania.
g) La participarea in fiecare concurs, sportivii/antrenorii depun inainte de competitie la arbitrul șef  carnetele de legitimare cu vizele anuale si medicate la zi, carnete pe care le primesc inapoi la incheierea competitiei (in cazuri de abateri de la disciplina sportiva, carnetele se retin de arbitrul principal si se vor inainta Secretarului general);
ART . 3 Transferul.
a) Singurul for competent in aprobare si efectuarea tuturor transferarilor sportivilor este FRPS, cu respectarea prezentului regulament.
b) Transferarea unui sportiv legitimat de la un club la altul se poate face in orice perioada a anului dar cel putin cu 14 zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul are dreptul sa participe.Colegiul director aproba toate cererile de transfer.
c) Pentru faptul ca a solicitat transferul, sportivul in cauza nu poate fi suspendat de catre clubul  sportiv la care a fost legitimat pana la data solicitarii transferului.
d) Dosarul de transfer se depune la FRPS, cu cel putin 21 de zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul in cauza are dreptul sa participe, avand ca repere data inregistrarii sau data postei. Acest dosar trebuie sa cuprinda: cererea de transfer a sportivului, cu acordul scris al clubului unde doreste sa se transfere; acordul scris (dezlegarea) de la clubul sportiv de la care pleaca sportivul respectiv; legitimatia de sportiv; achitanta taxei de transfer de catre clubul la care se transfera sportivul.
e) In situatia in care sportivul solicita transferul in perioadele stabilite de FRPS, dar fara acordul scris al clubului de la care pleaca, FRPS va efectua transferarea cu drept de participare la competitiile interne numai dupa expirarea unei perioade de ‘carantina’ de 1 an de zile. Perioada de carantina se socoteste de la data depunerii cererii catre FRPS. In cazul de fata, sportivul va specifica in cererea de transfer acordul sau in legatura cu perioada de carantina. Sportivul in cauza poate participa la antrenamente si competitii internationale in aceasta perioada de carantina.
f) In afara perioadelor de transferari, se pot face transferuri cu sau fara acordul scris al clubului de la care pleaca sportivul in oricare perioada a anului dar in  urmatoarele situatii:
-intreruperea activitatii sportive competitionale pe o perioada de minimum 2 ani;
-terminarea stagiului de juniorat de catre sportivii legitimati la sectii de pescuit sportiv care functioneaza numai la nivelul de sportivi juniori.
g) In cazul existentei unor contracte incheiate intre sportivi si structurile sportive la care sunt legitimati, se vor respecta conditiile contractuale si dupa aceea se va efectua transferul solicitat de sportivul in cauza .
h) Sportivul care depune in perioadele de transfer stabilite de FRPS, doua sau mai multe cereri de transfer va fi sanctionat de Comisia de Disciplina a FRPS.
i) Pentru situatiile neprevazute in prezentul regulament, Biroul Federal al FRPS va analiza si hotari.
j) FRPS este obligata sa comunice in scris, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, rezultatul cererii de transfer.
k) Se mai pot transfera in orice perioada a anului, fara plata taxelor aferente si , fara dezlegare si accept din partea cluburilor, sportivii care isi infinteaza propriile cluburi si sunt in conducerea acestora , dovedind acest fapt cu actele de constituire a clubului.