AFILIERE CLUBURI SPORTIVE

Cluburile sportive care doresc afilierea la Federația Română de Pescuit Sportiv în vederea participării la Competițiile sportive oficiale naționale și internaționale, pot adresa către federație o Cerere de afiliere în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul de aplicare al legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, aprobat prin HG 884/2001, a Statutului și regulamentelor federației, conform modelului anexat.

Cererea de afiliere se depune până la data de 1 decembrie 2017, pe adresa:

Federația Română de Pescuit Sportiv, Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, Jud. Alba, C.P.  510150 sau la sediul federației. Orice solicitare de afiliere depusă după această dată, nu va mai fi luată în considerare pentru participarea la Calendarul competițional 2018.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

cerere-aderare-frps-1

INVITAȚIE LA DIALOG

Federația Română de Pescuit Sportiv, invită Cluburile sportive înregistrate la Ministerul Tineretului și Sportului ca structuri sportive, indiferent dacă sunt sau nu afiliate la FRPS, la un dialog pe tema modificărilor aduse Legii Sportului, cu privire la statutul sportivilor legitimați și la modalitățile de finanțare a structurilor sportive de către autoritățile publice locale.

Întâlnirea va avea loc sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, la Alba Iulia, în sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1.

La întâlnire am invitat și un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului.

Cluburile interesate sunt rugate să comunice participarea pe adresa de e-mail: office@frpsc.ro

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

CONVOCARE BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare, convoacă Biroul federal sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, în ședință ordinară având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea calendarului competițional 2018

2. Măsuri organizatorice și disciplinare

3. Instructaj privind aplicarea noilor prevederi legale cu privire la statutul sportivilor și a finanțării cluburilor

4. Diverse

Cu această ocazie și pentru a lua la cunoștință despre modificările legislative, sunt invitați să participe:

– președinții cluburilor sportive afiliate;

– președinții cluburilor sportive neafiliate;

– președinții comisiilor federale

– arbitrii absolvenți ai cursurilor de arbitru în vederea instructajului privind modalitățile de plată pentru prestațiile serviciilor de arbitraj și pentru ridicarea carnetelor.

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului județean Alba.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

CURSURI DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORI

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 10-20 octombrie un ciclu de pregătire pentru antrenori, în vederea clasificării ca antrenor. Absolvenții Scolii Naționale de Antrenori, care s-au înregistrat la federație și sunt înscriși în Comisia de antrenori, pot participa la aceste cursuri, în urma cărora vor susține un  examen și vor prezenta o lucrare care va fi evaluată, notată și prezentată la Școala Națională de Antrenori pentru clasificarea din antrenor asistent în antrenor.

Tematica de curs, precum și modelul lucrării de specialitate se eliberează la cerere către solicitanți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

COMUNICAT

În urma Adunării generale extraordinare din data de 8 iulie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri:

  1. Stabilirea cu exactitate a numărului membrilor afiliați cu drept de vot;
  2. Hotărâre cu privire la componența nominală a Biroului  federal;
  3. Aprobarea actului adițional în vederea modificării Actului constitutiv cu noua componență a Biroului federal;
  4.  Aprobarea modelului Cererii de afiliere în conformitate cu modificările aduse legii nr. 69/2000 prin OUG 38/2017
  5. Respingerea definitivă a afilierii Cluburilor Sportive ACS Carping Club, CS Carp Zone, Asociația Potaissa Carp Club, CPS Arad, CS Lucioperca Spinning Club, CS Free Carp Deva;
  6. Sesizarea Comisiei de disciplină cu privire la Cluburile Sportive, membri fondatori ai federației  participante la Adunarea nestatutare din 19.11.2016 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Statut și Regulamentul disciplinar;
  7. Inițierea unei acțiuni penale împotriva persoanelor fizice participante la Adunarea generală extraordinară din 19.11.2016, în vederea sancționării penale a celor vinovați și ca daune civile recuperarea pierderilor suferite de federație prin suspendarea finanțării nerambursabile acordată de MTS pe anul 2016 și 2017.

Președinte,

Ștefan Popescu

Ordinul MTS-MMJS nr. 631/890 publicat în Monitorul oficial a României nr. 486/27.06.2017

Anunț pe această cale cluburilor sportive afiliate ca prin ordinul nr.631/890 s-a aprobat modelul Contractului cadru de activități sportive.

Cluburile sportive afiliate vor lua măsurile legale privind încheierea contractelor de activități sportive pentru formarea loturilor ce vor participa la competițiile oficiale organizate de federație.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgmzq/ordinul-nr-631-890-2017-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-activitate-sportiva

CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 19 din Statut și faptul că Adunarea generală din data de 1.07.2017 nu a avut cvorumul statutar de 2/3 din membri afiliați cu drept de vot, se convoacă o nouă Adunare generală în data de 8 iulie 2017, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 jud. Alba,  care va fi statutară indiferent de numărul de membri afiliați prezenți.

Ordinea de zi rămâne neschimbată.

Președinte,

Ștefan Popescu

NOTĂ: Ședința se va ține la sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, et. I sala  100.

Convocator

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Adunarea generală extraordinară a federației, în data de 1 iulie 2017, ora 10 la sediul  federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, având ca:

 

ORDINE DE ZI

1. Analizarea dosarelor de afiliere completate în conformitate cu prevederile din Raportul de control al Ministrului Tineretului și Sportului, în vederea stabilirii numărului de membri afiliați care au drept de vot în Adunarea generală;

Membri afiliați care și-au completat dosarele de afiliere vor fi prezenți prin reprezentanții legali sau delegați cu drept de vot, în vederea întocmirii Actului adițional pentru modificările Actelor de constituire ale federației, conform prevederilor art. 36, alin. 4 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 12, alin. 1, 2 și 3 din HG 884/2001;

Cu această ocazie, ședința de birou federal din data de 25.06.2017 se amână pentru aceeași dată cu Adunarea Generală extraordinară.

CONVOCATOR

Președintele FRPS în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Biroul federal în data de 1 iulie 2017 ora 10, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea componenței nominale a Corpului de supraveghere și control înființat prin HAG nr. 8/2014;

2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de suoraveghere și control;

3. Raport privind îndeplinirea măsurilor dispuse prin Raportul de control al Ministrului din data de 29.03.2017

4. Completarea comisiilor federale

5. Diverse

Ședința se va ține la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

În atenția Cluburilor Sportive afiliate.

Pe această cale, vă aduc la cunoștință faptul că s-a publicat în Monitorul oficial al României Ordonanța de Urgență nr. 38 a Guvernului privind modificarea Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului.

În baza modificărilor aduse legii, finanțarea structurilor sportive se poate face prin cereri de finanțare adresate autorităților publice locale, în limita a 5% din bugetele locale.

Noutatea adusă legii este relația instituțională dintre sportiv și tehnicieni cu structura sportivă. Astfel, sportivii și tehnicienii vor încheia contracte de prestări servicii pentru activități independente, conform Codului fiscal. În acest sens, revin cu recomandarea către cluburile afiliate de a-și definitiva loturile de sportivi cu care să încheie contracte de prestări servicii în vederea participării la competițiile sportive oficiale și pentru a putea fundamenta cererile de finanțare către autoritățile publice locale.

Atrag atenția asupra faptului că sportivii trebuie să obțină Licența de pescar sportiv de la federație și să se declare ca prestatori de activități independente la organele fiscale.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Atașat OUG 38/2017

 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/06/IMG-2.pdf