Clasament intermediar Campionatul Național de Pescuit Sportiv – veterani + tineret

clasamente mansa 1 veterani si tineret

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV PENTRU VETERANI ȘI TINERET

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV-VETERANI+TINERET– PROBA: PESCUIT SPORTIV STAŢIONAR – 21-23 APRILIE 2017

        Rugam cluburile membre sa instiinteze Comisia Centrala de Competitii,transferari ,legitimari si clasificari sportive  cu referire la participarea sau neparticiparea  la Campionatul National de Pescuit Sportiv Stationar veterani+tineret ,  prima editie 2017, (inclusiv componenta nominala a participantilor) pana marti 11 aprilie 2017. 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA PESCUIT SPORTIV  STAŢIONAR INDIVIDUAL VETERANI+TINERET AL FEDERATIEI ROMANE DE PESCUIT SPORTIV:

Cap .I GENERALITĂŢI

Art.1.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba: Pescuit Sportiv Staţionar Veterani+Tineret – este o competitie sportivă anuală, organizată de către Federatia Română de Pescuit Sportiv.  Această competitie  se adresează tuturor sportivilor legitimati ai cluburilor afiliate la Federatia Romana de Pescuit Sportiv. Campionatul Naţional se organizează având ca scop desemnarea anuală a ierarhiei sportivilor si  Campionii Nationali ai României.

Data, locul desfăsurării si durata competitiei vor fi stabilite de Federatia Română de Pescuit Sportiv,  şi vor fi prevăzute în calendarul competitional intern. Biroul Federal aprobă în fiecare an Calendarul Competiţional intern, la propunerea Comisiei de Competitii si îl prezintă structurilor sportive afiliate în Adunarea Generală Anuală.

Art.2.

Regulamentul de organizare si desfăsurare a Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba: Pescuit Sportiv  Staţionar veterani+tineret  – este elaborat de către Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive din cadrul Federatiei Române de pescuit Sportiv (prescurtata de aici înainte FRPS), respectând regulamentul Federaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv în apă dulce(FIPSed) din cadrul Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv(CIPS), precum şi legislaţiei aflate în vigoare în România, a statutului si regulamentelor FRPS.

Art.3.

Toate prevederile aflate în continutul prezentului regulament au caracter obligatoriu pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe categorii din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba Pescuit Sportiv Staţionar veterani+tineret organizată de către FRPS.

Art.4.

La Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba Pescuit Sportiv Staţionar veterani+tineret organizat de către Federatia Română de Pescuit Sportiv pot participa pescarii sportivi legitimati ca membri  ai cluburilor afiliate la FRPS. Acestia trebuie ca la data concursului să aibă achitată cotizaţia anuală, viza pe anul 2017 si viza medicina sportiva. În vederea participarii, cluburile afiliate trebuie sa prezinte FRPS o lista cu sportivii pe care ii propun la participare în vederea validării dreptului de participare a acestora. Sportivii care în anul anterior sau în anul în curs au primit sancţiuni din partea clubului unde este membru sau ca urmare a încălcării prevederilor legale sau regulamentare privind pescuitul sportiv nu au dreptul de a  participa în concurs indiferent de faza acestuia.

Art.5.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba  Pescuit Sportiv Staţionar veterani+tineret  va fi condus de către o Comisie de organizare si arbitraj (denumită în continuare „comisia”)  care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuita din:

– Preşedinte; – numit de Comisia de Competitii

– Secretar; -ales de Comisia de organizare a competitiei

– Observator federal;   – cu  respectarea  art.5   alineat  1,2,3  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Observatorilor. (ROFCO)

– Arbitru Şef; -cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR (CCA)

– Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei (CBE)

– Reprezentant al concurenţilor;

După terminarea concursului, Secretarul Comisiei, va întocmi un dosar care va cuprinde un  proces verbal, privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la care se vor anexa:

1-clasamentul final;

2-raportul si fişele de arbitraj:

3-eventuale contestaţii şi procese verbale a acestora.

Procesele verbale şi clasamentul final vor fi semnate de către Comisia nominalizata la art. 5 al. 1 şi vor fi ştampilate şi înregistrate de clubul organizator după care vor fi transmise la  FRPS.

Cap. II  PISTA DE CONCURS

Art.6.

Competitiile Sportive Oficiale de Pescuit Sportiv Staţionar se pot organiza in  Baze Sportive Omologate,conform art.23 punct 1 si 2 cu respectarea art.24 si Capitol 8 art.33 punct 1,2,3 si 4 din Ordinul 223/22.02.2012 înscrise in registrul bazelor sportive  RBSO din cadrul MTS,conform art.78 din Legea 69/2000. Bazele sportive pt. pescuit sportiv se pot amenaja atât pe amenajări private,lacuri de acumulare cat si pe cursuri de apa naturale.

Atunci când sunt organizate pe ape curgătoare –fluvii, râuri, canale– standul nr.1 va fi întotdeauna amplasat în aval. Când sunt organizate în ape stătătoare –lacuri, bălţi, etc.– standul nr. 1 va fi situat întotdeauna în partea stângă cum privim apa. Numerotarea se va face de la aval spre amonte, în cazul apelor curgătoare, şi de la stânga la dreapta în cazul apelor stătătoare.

Art.7

Locul de desfăsurare al concursului, numit generic „pista de concurs”  trebuie să  ofere condiţii de pescuit cât mai egale pentru toţi concurenţii. Mai mult , locul de desfăsurare trebuie să permită pescarilor să stea aranjati într-o linie  continuă cat mai dreaptă,  fiind astfel liber – în măsura în care este posibil – de la orice obstacol , cum ar fi liniile de înaltă tensiune , poduri, pontoane  etc.In cazul organizarii unui Campionat National pe mai multe categorii se pot dispune concurentii categoriei respective pe maluri diferite respectand linia dreapta doar in cazul categoriei respective. Locul de desfăsurare nu trebuie să expună concurentii, organizatorii sau  spectatorii  la nici un fel de pericol. Adâncimea apei trebuie să fie pe cât posibil uniformă şi de minimum 1,5 m. Lăţimea parcursului trebuie să fie de minimum 25 m.

 Art.8.

Pista de concurs va fi divizată în sectoare iar sectoarele vor cuprinde la rândul lor mai multe zone de pescuit  numite standuri. Face exceptie cazul când numărul total de participanti este egal sau mai mic cu 8.  Asadar, fiecare concurent va avea la dispoziţie o zonă de pescuit denumită generic  “stand de pescuit” a cărui lungime va fi de minimum 10 m şi maximum 30 m. Si a cărui lătime va fi de minim 10 m de la apă. Lungimea standurilor de pescuit va fi stabilită la propunerea motivată a coordonatorului tehnic al concursului şi după analiza şi aprobarea Comisiei. Standurile vor fi separate între ele prin panglici vizibile , iar pentru partea din spate a standului, situată la o distanţă de minimum 10 m de apă, delimitarea se va face de asemenea tot cu panglică la înălţimea de aprox. 0.5 m de la sol. Între aceasta şi zona de acces pentru spectatori se va lăsa un culoar de trecere pentru oficiali şi persoanele autorizate. Pe durata desfăsurării concursului,  este strict interzisă intrarea persoanelor neautorizate în standul concurenţilor.

Cap. III ŞEDINŢA TEHNICĂ

Art.9.

Înainte de startul competiţiei, se va organiza şedinţa tehnică, la care sunt obligaţi să participe toţi concurenţii.  În cazul în care competitia se desfăşoară în mai multe manse disputate pe parcursul a 2 zile, şedinţa tehnică se organizeaza  în seara premergătoare primei manse a competiţiei din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba: Pescuit Sportiv Staţionar veterani+tineret.

 Art.10.

Aspectele ce se prezintă în cadrul şedinţei tehnice a concursului cuprind (dar fără a se limita la acestea ), următoarele:

 1. -prezentarea Comisiei de organizare si arbitraj;
 2. -alegerea reprezentantului concurenţilor;
 3. -prezentarea programului concursului;
 4. -identificarea prin apel a concurenţilor cu drept de participare, validarea de către Comisie
 5. -verificarea de către Secretarul Comisiei a documentelor obligatorii ale fiecărui sportiv (legitimatia sportiva, verificarea existentei vizei anuale,vizei medicale- parafa medicului- Medicina Sportiva. În situaţia neprezentării documentelor cerute, concurentul, fără excepţii, nu are dreptul de participare la concurs.
 6. -după apel se vor efectua, tragerile la sorţi (a ordinii de extragere) conform cap. IV.
 7. -stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri şi în culoarul de separare dintre standuri.
 8. -în funcţie de anumite condiţii cu totul speciale Comisia poate aduce completări privind regulamentul de desfăşurare a concursului având ca fundament regulamentul şi practica FIPS ed.

Art.11.

Neparticiparea la sedinta tehnică atrage după sine eliminarea sportivului din competitie.

Cap. IV TRAGEREA LA SORŢI

Art.12.

Tragerea la sorţi se va efectua separat pentru fiecare manşă în parte.

Etapele tragerii la sorti sunt următoarele:

 1. În cadrul şedinţei tehnice concurenţii prezenţi, validati cu drept de participare, vor efectua în ordine alfabetică o tragere la sorţi preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorţi propriu-zise
 2. In dimineata concursului, înainte de începerea manşei I-a concursului se desfăşoară extragerea standurilor pentru acea mansă, extragerea efectuându-se în ordinea stabilită în cadrul etapei anterioare.
 3. Etapa corespunzătoare manşei a II-a concursului -se desfăşoară înaintea începerii manşei, extragerea standurilor în ordinea inversă stabilită în cadrul manşei I; – concurenţii care în manşa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţi ale pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.

Cap. V INTRAREA CONCURENŢILOR ÎN STANDURI

Art.13.

Ulterior efectuării tragerii la sorţi, sportivii concurenţi se vor deplasa către standurile extrase, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului,la intrare langa linia de marcaj, după care vor aştepta în afara standului primul semnal acustic.

Art.14. Dupa ce concurenţii s-au aşezat în dreptul standurilor, se va da primul semnal acustic care va marca intrarea concurenţilor în standuri şi începerea perioadei de pregătire.

Art.15.

La semnalul acustic care marchează începerea perioadei de pregătire, sportivii pot intra în stand si pot incepe pregătirea si montarea  echipamentului. Perioada de pregătire are o durată de 120 minute, începând de la primul semnal acustic  care permite intrarea în standuri.

Art.16.

Pentru fiecare mansă (mansa avand durata de 4 ore-PESCUIT LIBER -2 manse efectuate-n 2 zile,mansa 1-sambata,mansa a 2 a-duminica conform programului competitiei) de concurs a Campionatului National de Pescuit Sportiv, – proba Pescuit Sportiv Stationar veterani+tineret, este permisă folosirea unei cantităti totale de 20 litri,nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi celelalte componente (pământ, argilă, pietriş etc.) dar fără nada vie.

Art.17.

Pentru fiecare mansă de concurs a Campionatului National de Pescuit Sportiv – proba  Pescuit Sportiv Stationar veterani+tineret cantitatea totală de nadă vie permisă, inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri pentru o manşă din care maximum 1 litru fouillis sau larvă de chironomide (libelulă).

Art.18.

În eventualitatea că la verificarea făcută de arbitrii cantitatea de nadă şi momeala vie depăşeşte prevederile de mai sus, surplusul va fi înlăturat şi scos în afara standului de către Comisie.

Art.19.

Lungimea maxima a vergilor de pescuit este de:11.5 m pentru veterani,13 m pentru U23 baieti si 11.5 m pentru U23 fete.

Art.20.

Următoarele actiuni sunt permise în perioada de pregătire:

 1. a)   -pregătirea uneltelor şi accesoriilor de pescuit;
 2. b)   -pregătirea nadelor şi momelilor;
 3. c)   -sondarea adâncimii apei;
 4. d)    -fotografii şi operatorii de filmare au acces în zona neutră dar numai cu acordul concurenţilor vecini zonei neutre;
 5. d)   -instalarea platformelor
 6. dimensiunea maximă a platformelor este de 1×1 m;
 7. platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parţial în apă, în funcţie de reglementările Juriului;
 8. platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală şi pot fi folosite numai pentru materiale.
 9. h) – primirea de ajutor pentru instalarea platformelor într-un timp limitat concurenţilor dupa stabilirea in prealabil la sedinta tehnica si primirea de ajutor de catre o persoana desemnata de concurent in vederea umectarii si amestecarii nadei in afara standului, precum si introducerea nadei vii in masurile oficiale inaintea efectuarii verificarii.

Art.21.

În perioada de pregătire sunt interzise actiuni precum:

 1. a)   pregătirea vergilor pentru pescuit, a nadelor şi a celorlalte accesorii în afara standului;
 2. b)   ieşirea din stand fără acordul arbitrului şi fără motive întemeiate;
 3. c)   pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;
 4. d)   nădirea directă sau orice altă acţiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peştilor în zona standului;
 5. e)    deranjarea vecinilor de stand.
 6. f)   primirea de nadă şi momeli după efectuarea verificării acestora de către Comisie;
 7. g)   confecţionarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Comisie;
 8. h)     prezentarea la verificare a nadei neumectate sau a celei amestecate cu momeala vie.

Cap. VI PERIOADA DESTINATĂ NĂDIRII

Art.21.

După trecerea timpului alocat perioadei de pregătire, cel de-al doilea semnal acustic, marchează începutul perioadei destinată nădirii grele.

Art.22.

In cadrul Campionatului National – proba Pescuit Sportiv Stationar veterani+tineret,perioada nădirii grele are o durată totala de 10 minute şi precede începerea propriu-zisă a concursului. Pentru precizia nădirii grele, linia de pescuit, inclusiv varga, poate fi ţinută pe apă sau pe suport.

Art.23.

În cazul particular al nădirii cu ajutorul unei cupe (tehnica de pescuit la rubeziana) o singură vargă poziţionată deasupra apei este permisă (este interzisă utilizarea unei vergi ţinută pe suport în cazul acestui tip de nădire).

Art.24.

În perioada nădirii grele sunt interzise:

1.- nădirea în afara zonei aflate în dreptul standului (nădirea în standurile vecine);

2.- nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea şi menţinerea nadei ( bureţi, săculeţi, pungi, etc.);

Art.25.

Este interzisă folosirea în compoziţia nadelor a substanţelor toxice.

Art.26.

Pe toată durata nădirii grele este interzis pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.

Cap. VII PERIOADA EFECTIVĂ DE PESCUIT ÎN CADRUL CONCURSULUI

Art.27.

Al treilea semnal sonor marchează sfârşitul perioadei destinate nădirii grele şi începerea perioadei efective de pescuit. Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.

Art.28.

Concurentul are dreptul la un număr nelimitat de undiţe, dar să pescuiască numai cu una, ţinută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori doreşte cu alta de rezervă. Concurenţii pot folosi suporţi pentru vergile de pescuit, dar numai pentru o scurtă perioadă în vederea nădirii de întreţinere.

Art.29.

Lungimea maxima a vergilor de pescuit este de:11.5 m pentru veterani,13 m pentru U23 baieti si 11.5 m pentru U23 fete.

Art.30.

Pentru pescuitul sportiv staţionar este permisă folosirea unei vergi/undiţe cu strună, plută, plumb şi un singur cârlig simplu.

Art.31.

Durata unei manşe de pescuit este de 4 ore la veterani si tineret (fete/băieţi) , dar poate fi modificată de către Comisie. În cazuri excepţionale (furtună însoţită de descărcări electrice, etc.) rezultatele sunt validate numai dacă manşa a avut o durată de minimum 2 ore.

Art.32.

În timpul perioadei efective de pescuit, concurentul are dreptul:

 1. – să folosescă întregul spaţiu al standului propriu; în limitele acestui spaţiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
 2. – la nădirea uşoară (de întreţinere), folosindu-se numai cantitatea de nadă ce se poate cuprinde şi forma într-o singură mână, fără a folosi alte părţi ale corpului, marginile sau fundul bacului în care se ţine nada.
 3. -la nădirea de întreţinere cu viermi colaţi cantitatea de nădit va fi luată doar cu o singură mână şi numai după aceea bulgărele poate fi confecţionat cu două mâini.
 4. -de a păstra peştele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înţepare şi până la scoaterea lui din apă, pe tot parcursul drilului, are contact permanent şi regulamentar cu pescarul. Dacă peştele a fost agăţat întâmplător de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabilă;
 5. -la aşezarea pe fundul apei a maximum 10% din greutatea totală a plumbajului;
 6. -se obligă să:
 7. – folosească numai momeli de origine naturală;
 8. – foloseasca pentru păstrarea capturilor juvelnice specifice având plasa fină şi dimensiunile minime de 3,5m lungime, diametrul de minimum 50 cm şi care trebuie sa fie scufundat in apa pe o lungime de minimum 1.5m

c.-nada rămasă la sfârşitul antrenamentului, manşelor şi a concursului nu se va arunca în apă;

d.-foloseasca minciogul fără ajutorul altei persoane;

e.-folosirea zonei neutre este interzisă;

f.-momeala este obligatoriu să fie înţepată de cârlig;

g.-primeasca ajutor pentru deblocarea vergilor, dar numai prin intermediul unui oficial.

Art.33.

În perioada efectivă de pescuit sunt interzise:

 1. – intrarea în apă a concurenţilor sau tulburarea apei de către aceştia;
 2. – folosirea unei linii supra lestate (plumbajul liniei este superior portanţei plutei) şi a liniei cu plumbajul montat în derivaţie faţă de cârlig;
 3. – pescuitul prin harponare intenţionată (trageri bruşte şi repetate ale cârligului prin apă).
 4. – folosirea momelilor artificiale (linguriţe muşte artificiale etc.), a peştişorilor vii sau morţi, sau părţi din aceştia, a icrelor de peşte, precum şi a altor obiecte metalice;
 5. – pescuitul în standurile vecine şi în zonele neutre;
 6. – capturile agăţate în mod regulamentar, care depăşesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
 7. – primirea de ajutor de la persoanele particulare;
 8. – atitudini şi comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum şi stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalţi concurenţi;

Art.34.

În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestaţie a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Comisie.

Art.35.

Al patrulea semnal sonor, anunţă ultimile 5 minute înainte de finalul manşei. Al cincilea semnal sonor va marca sfârşitul perioadei de pescuit (final de manşă sau concurs după caz).

Art.36.

Se consideră capturi valide, după al cincilea semnal sonor capturile care se află în juvelnic, cât si captura aflată în cârligul undiţei, dar care nu mai are contact cu apa.

Cap. VIII CÂNTĂRIREA CAPTURILOR

Art.37.

După al cincilea semnal sonor, care anunţă sfârşitul perioadei efective de pescuit, concurentii vor rămâne în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzisa scoaterea juvelnicului din apă şi părăsirea standului.

Art.38.

Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar cu diviziuni din 5 în 5 grame, electronic.

Art.39.

Vor fi cântărite şi punctate numai capturile prezentate în prezenţa arbitrului de stand.

Art.40.

La sosirea comisiei de cântărire concurentul, în prezenţa arbitrului de stand are obligaţia de a prezenta capturile şi de a asista la cântărirea acestora.

Art.41.

După efectuarea cântăririi şi semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru, peştele prins se păstrează în juvelnic, în stare vie în apă, până la terminarea efectuării cântării capturilor a tuturor concurenţilor din sector. După terminarea cântăriri, semnarea fişei de arbitraj de către concurenţi şi arbitru, dacă nu există contestaţii, se vor elibera peştii în apă, nemaifiind admisă nici o contestaţie din partea concurenţilor.

Art.42.

Contestaţiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 minute de la terminarea concursului.

Art.43.

Contestaţiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 de minute de la afişarea rezultatelor concursului.

Art.44.

Fiecare contestaţie scrisă adresată Comisiei va fi însoţită de o taxa in valoare de 500 RON. Dacă nu se dovedeşte fondată, suma se reţine şi intră în bugetul concursului.

Cap. IX ÎNTOCMIREA CLASAMENTULUI

Art.45.

Clasamentele, atât pentru fiecare manşă/sector a concursurilor individuale, se întocmesc după criteriile:

1.- Clasamentul final pe manşă şi sector se stabileşte în funcţie de cantitatea de peşte prinsă, după criteriul cantitatea cea mai mare de peşte = cele mai puţine puncte; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ş.a.m.d.

2.- In caz de egalitate a greutăţii punctate, concurenţii vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei. a. exemplul 1: doi concurenţi ocupă locul V în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte; b. exemplul 2: trei concurenţi ocupă locul 8 în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;

3.- Concurenţii care nu au prins nici un peşte vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate. a. exemplul 1: 24 de concurenţi participanţi, din care 12 au prins peşte clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte; b. exemplul 2: 29 de concurenţi participanţi, din care 5 au prins peşte clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 6 + 29 ) : 2 = 17,5 puncte; c. exemplul 3:29 de concurenţi, din care 25 au prins peşte clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 26 + 29 ) : 2 = 27,5 puncte;

4.- In cazul unei absenţe sau a unui abandon în manşă sau sector, respectivul concurent va obţine un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenţi, cel care se retrage va primi 29 de puncte.

Art.46.

Clasamentul general în cazul concursurilor individuale se întocmeşte în felul următor:

1.- Se adună punctele obţinute în manşe pe sector de concurent, iar concurentul cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ş.a.m.d.

2.- In caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de greutatea totală prinsă în toate manşele de concurent.

3.- In caz că există din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peşte prinsă de concurent în oricare din manşe.

4.- Dacă egalitatea persistă, se aplică un nou sistem de departajare în funcţie de suma numerelor trase la sorţi în manşe. Suma cea mai mare va da câştig de cauză.

Cap. X ARBITRAJUL CONCURSURILOR

Art.47.

Comisia va stabili numărul de arbitrii necesari fiecărei competiţii în parte ţinând cont de reglementarile si regulamentele naţionale şi internaţionale.

Delegarea arbitrilor se face cu respectarea art.45 punct 1,2,3. din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului  Sportiv din Romania. Arbitrii delegati si observatorii federali sunt obligati sa se prezinte cu minim 24 ore înaintea începerii concursului in localitatea de desfăsurare a concursului.

 Art.48.

Arbitrii de stand sunt conduşi de un Arbitru Sef din cadrul Comisiei.

Art.49.

Vor fi delegaţi arbitrii propuşi de Comisia de Arbitrii a FRPS, conform Art. 5, lit h) şi j) din regulamentele CCA.

Art.50.

Atribuţiile arbitrilor:

1.-  să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condiţiile regulamentare;

2.- să supravegheze permanent pe perioada desfăşurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenţii pe care îi arbitrează;

3.- să participe la cântărirea peştelui prins de concurenţii pe care îi arbitrează;

4.- să semneze, împreună cu concurenţii, fişa de arbitraj;

5.- pot părăsi standurile ce le-au fost atribuite pentru arbitraj numai cu permisiunea arbitrului şef sau a arbitrului de sector

6.- să dea avertisment şi să consemneze în fişa de arbitraj abaterea săvârşită, manşa şi ora.

7.-pot primi şi alte atribuţii stabilite de Comisie în conformitate cu regulamentele CCA.

Art.51.

Arbitrul de stand este obligat să anunţe imediat arbitrul şef sau Comisia la constatarea următoarelor aspecte (fapte ce conduc la excluderea concurentului din concurs):

1.- introducerea în juvelnic a peştelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;

2.- comportament şi limbaj necorespunzător faţă de ceilalţi concurenţi, oficiali şi publicul prezent;

3.- accidentarea concurenţilor vecini şi / sau deteriorarea materialelor acestora.

4.-consumul bauturilor alcoolice pe perioada competitiei si a antrenamentului oficial

Art.52.

Membrii Comisiei sunt autorizaţi să intre în timpul desfăşurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului şi de a aplica sancţiuni.

= Avertisment = Se acordă avertisment pentru încălcarea următoarelor articole:

1.- Cap. V, art. 13, 20.

2.- Cap. VI, art. 23, 24, 24-1, 24-2.

3.- Cap. VII, art. 27, 28, 32-2, 32-5, 32-6e, 32-6f, 32-6g, 33-1, 33-5, 33-7, 33-9.

Art.54. Se sancţionează cu avertisment dictat de Comisie, concurenţii, antrenorii sau delegaţii care pe durata programului efectiv al concursului au următorul comportament:

 1. – perturbă desfăşurarea programului oficial al concursului;
 2. -manifestă o atitudine ireverenţioasă faţă de persoanele oficiale, concurenţi, spectatori, sponsori ai concursului sau invitaţi.

Art.53.

Se sancţionează cu excluderea din concurs concurentul care:

1.- prin acţiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;

2.-  încalcă prevederile art. 20-e; 25; 29; 33-2; 33-3; 33-4.

3.-  înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;

4.-  nu respectă cerinţele obligatorii prevăzute la art. 32-6c.

5.- se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;

6.-  aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.

Art.54.

Concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul şi nu poate participa la alcătuirea clasamentului.

Art.55.

Concurenţii din sectorul unde s-a produs fapta care a condus la excluderea unui concurent din concurs clasificaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează punctajul. Concurenţii clasaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează locurile.

Art.56.

Se sancţionează cu excluderea pe timp limitat din activitatea competiţională, conform hotărârii Comisiei de Competiţii cu confirmarea Comisiei de disciplina  a FRPS  si BF ,concurenţii care au fost sancţionaţi cu eliminare dintr-un concurs sau membrii loturilor naţionale care nu au respectat programul de pregătire.

Cap. XI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR

Art.57.

Litigiile sau contestaţiile ce survin pe timpul desfăşurării concursului şi după acesta, vor fi rezolvate de către Comisie, sau după caz de Comisia de Competiţii, Comisia de Disciplină şi BF.

Art.58.

Excluderea pe termen nelimitat din activitatea competiţională intră în competenţa Comisiei de disciplina a FRPS si a BF în urma raportului observatorilor, conform Art. 4, alin. 4 din ROFCO la propunerea Comisiei de Competiţii.

Cap. XII  ORGANIZAREA COMPETITIILOR

Art.59.

Toate competitiile organizate sub egida FRPS se vor face cu respectarea: 1.- art.41 punct 1,2,3-lit a,b,c-alineat 1si 2,d,f.

2.- art.42 punct 1 si 4.

3.- art.43 punct 1 lit-a, b, e şi u, punct 4 lit b, c şi g, punct 5 şi 6.

4.- art.44 punct 1-lit a, b, c, d, e, f, g, h, i şi j,

din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului din Romania.

Cap. XIII DISPOZIŢII FINALE

Art.60.

În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut o durata de 2 ore sau se continua pregatirea alocand diferenta de timp survenita la momentul declansarii conditiilor neprielnice.

Art.61.

Declanşarea unei furtuni însoţite de descărcări electrice în timpul unei manşe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfăşurarea concursului şi să pună la adăpost toti concurenţii. Dacă condiţiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenţii intră în standuri şi după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua.

Art.62.

Comisia de Organizare va efectua instructajul NTS specific desfăşurării concursurilor sportive de pescuit, întocmind o anexă cu regulile ce trebuie respectate de concurenţii la care se anexează un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare concurent în cadrul şedinţei tehnice a concursului.

Art.63.

Organizatorii concursului si deţinătorul bazei sportive au obligaţia de a asigura la locul desfăşurării concursului prevederile:

1.- art.39 punct 1-lit.a,b,c.

2.- art.40 punct 1-lit.a punct 3,5,7,8,10,11.

conform regulamentului de practicare a pescuitului sportiv din romania (RPPSR)

Art.64.

Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate concursurile organizate de FRPS, pentru disciplina: Pescuit Sportiv Staţionar Individual VETERANI+TINERET.

Art.65.

Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat ţinându-se cont de hotararile luate-n cadrul sedintei tehnice,a regulamentelor specifice naţionale şi eventualele schimbări survenite la regulamentul CIPS pentru această disciplină şi a hotărârilor luate de Comisia  de Competiţii, a celorlalte comisii din cadrul FRPS cu acordul BF si a AG a FRPS. Aceste modificări urmează a fi comunicate în timp util organizatorilor şi participanţilor la concursurile de pescuit sportiv staţionar individual.

 

Informare privind Campionatul Național de Pescuit Sportiv–Proba: Pescuit Sportiv  Stationar  Individual  Veterani+Tineret 2017

Incepand de vineri 21 aprilie  si pana duminica 23 aprilie, se desfășoară Campionatul Național de pescuit sportiv – Categoria veterani + Tineret.

Cazarea se va face la Hotel DACOR, str.Muresul nr.7, Orăștie , judetul Hunedoara.

Comisia de organizare :

Catalina Nagy – Preşedinte

Ion Ciușdic – Secretar

Claudiu Stânea -Membru

Comisia de arbitri:

Dan Pacala – arbitru șef ,

Radu Angheloiu – arbitru asistent,

Gabriel Rosianu – arbitru asistent

Observator federal:   Mihai Orbulescu

PROGRAM COMPETITIONAL DE DESFĂȘURARE AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL 2017-PROBA SPORTIVA : PESCUIT SPORTIV STATIONAR  INDIVIDUAL Veterani+Tineret 21-23 aprilie 2017 -Baltile bazei sportive a FNPSR -Orăștie jud.Hunedoara

Vineri 21.04.2017

*Antrenament oficial (prezenta obligatorie)

Ora: 8:00-10:00 pregătire

Ora: 10:00-14:00 antrenament

Ora 15 –  cazarea sportivilor și oficialilor- Hotel Dacor – str. Mureșul nr. 7

Ora 18:00 – ședința tehnica(prezenta obligatorie atât a concurenților cât și a oficialilor sportivi)

Ora  20:00-cina

Sâmbătă 22.04.2017*Manșa 1-a

Ora : 7:00-mic dejun

Ora  8:00-tragere la sorti(prezenta concurentilor-obligatorie)

Ora 9:00-10:50 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire

Ora 10:50-11:00-al doilea semnal sonor care anunță NADIREA GREA

Ora 11:00-14:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis

Ora 14:55-15:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 1

Ora 15:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 1+cântărirea

Ora 16 Clasament intermediar

Ora 19:00-cina

  Duminica 23.04.2017    *Manșa 2-a    

Ora :7:00-mic dejun

Ora 8:00-tragere la sorti(prezenta concurenților obligatorie)

Ora  9:00-10:50 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire

Ora 11:00-14:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis

Ora 14:55-15:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 1

Ora  15:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 1+cântărirea

Ora 16 deplasarea la hotel

Ora 17:30 – anunțarea rezultatelor finale ale competiției, masa festiva și festivitatea de premiere.

Ora 19 plecarea spre casă

   Comisia de organizare a Campionatului Național,proba : Pescuit Sportiv Stationar Individual Veterani +Tineret ureaza tuturor concurenților FIR ÎNTINS !

Harta Orastie _ Cauta strada in Orastie

 

Înscrieri Campionatul Național de Pescuit Sportiv – veterani + tineret

CS Cetate Alba Iulia

Veterani:

 1. Nagy Vasile
 2. Cliuc Radu
 3. Crișan Lucian

Tineret:

 1. Becheș Dragoș

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – veterani (prima ediție) + tineret (prima ediție)

În perioada 21-23 aprilie 2017, pe pista de pescuit sportiv din Orăștie, are loc Campionatul Național de Pescuit Sportiv pentru veterani (prima ediție) și tineret.

Cluburile sportive afiliate sunt rugate ca până în data de 5 aprilie 2017 să depună listele cu sportivii legitimați în vederea stabilirii programului competiției și a necesarului de cheltuieli.

Programul competiției, regulamentul competiției cât și alte informații utile, vor fi comunicate ulterior.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

PROPUNERE CALENDAR COMPETITIONAL 2017

Calendar sportiv național
1)Denumirea competiției:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit
 Sportiv,Proba:Răpitori de pe Mal
Perioada de desfășurare:5-6-7 mai 2017
Locul de desfășurare:răul Arieș,Câmpeni ,jud.Alba 
2)Denumirea competiției:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv ,Proba: Pescuit la
Crap
Perioada de desfășurare:14-15-16 iulie 2017
Locul de desfășurare:Moldova Noua,jud.Caras Severin -Dunăre 
3)Denumirea competiției:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv ,Proba:Răpitori din
Barca 
Perioada de desfășurare:8-9-10 septembrie 2017
Locul de desfășurare:acumularea Padureni,jud.Covasna
4)Denumirea competitiei :CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv ,Proba: Pescuit la
Feeder
Perioada de desfășurare:4-5-6 august 2017
Locul de desfășurare :Lugoj,raul Timis,jud.Timis 
5)Denumirea competitiei:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv ,Proba :Staționar
Feminin+Masculin 
Perioada de desfășurare:12-13-14 mai 2017
Locul de desfășurare:raul Mureș,Alba Iulia ,jud.Alba 
6)Denumirea competiției:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv
,Proba:Veterani+Tineret
Perioada de desfășurare:21-22-23 aprilie 2017
Locul de desfășurare:Baza Sportiva FNPSR,Orăștie,jud.Hunedoara
7)Denumirea competiției:CAMPIONATUL NAȚIONAL de Pescuit Sportiv,Proba: Pescuit
Stationar pe Cluburi
Perioada de desfășurare:29 sept -1 octombrie 2017
Locul de desfășurare:Baza sportiva FNPSR,Orăștie,jud.Hunedoara

Președinte Comisie Centrală de competiții, legitimări, transferări și
 clasificări sportive,

Cătălina Nagy

Rezultate C.N. Pescuit Sportiv 2016 –Proba de Pescuit Feeder

In urma desfasurarii Probei de Pescuit la Feeder din cadrul Campionatului National de Pescuit Sportiv , Editia 2016 –  au fost desemnati castigatori urmatorii sportivi:

1 TUDOR MARIAN- C.S. MOLDOVA

2 MARIO GABOR  – C.S. MONSTER FISH

3 HUTULEAC VALENTIN – C.S. MONSTER FISH

 

Clasamentul complet (impreuna cu cantitatile)  poate fi accesat  dand click aici !

 

Comisia de competitii

Clasament CN FRPS 2016 – Pescuit Stationar

In perioada  24.06.2016 -26.06.2016 a avut loc Concursului de Pescuit Stationar din cadrul Campionatului National de Pescuit Sportiv realizat de Federatia Romana de Pescuit Sportiv.

La feminin au participat 4 concurente (asadar un singur sector), iar la masculin au participat  17 concurenti, pista fiind  impartita in 2 sectoare.

Mai jos aveti rezultatele pe sectoare, in ambele manse – Masculin. (dati click pe imagini pentru a le vizualiza in format mare!)

Clasamentul Final a fost dupa cum urmeaza:

La individual feminin:

Clasament Final Stationar CN 2016 FemininLa individual barbati:

 

Clasament Final Stationar CN 2016

 

Comisia de Organizare si Arbitraj

Informare privind C.N. Pescuit Sportiv 2016 –Proba de Pescuit Stationar

Incepand de vineri 24 iunie si pana duminica 26 iunie,  in cadrul complexului turistic Salonti din localiteata Drasov, judetul Alba, va avea loc CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT  STAŢIONAR INDIVIDUAL – AL FEDERATIEI ROMANE DE PESCUIT SPORTIV – editia 2016. 

Acest concurs va fi condus de catre  Comisie de organizare si arbitraj care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuit din:

 • Preşedinte;– numit de Comisia de Competitii – Domnul Claudiu Banu
 • Secretar;-ales de Comisia de organizare a competitiei la fata locului
 • Observator federal;   – cu  respectarea  art.5   alineat  1,2,3  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Observatorilor. (ROFCO) – Domnul Razvan Florea
 • Arbitru Şef;-cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR (CCA) – Domnul Petru Diaconita
 • Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei (CBE) – va fi numit la fata locului
 • Reprezentant al sportivilor, ales de catre acestia la fața locului

Regulamentul acestei competitii poate fi citit pe site. (Dati click aici)

Nu se fac derogari de la regulament!

Federatia Română de Pescuit Sportiv pune la dispozitia delegatiilor participante  pista de concurs, cazarea pentru 2 nopti (vineri spre sambata precum si sambata spre duminica)  precum si mesele dupa cum urmeaza: cina vineri seara, mic dejun-pranz-cina sambata precum si dejun si masa festiva duminica, suportand cheltuielile aferente.

 

PROGRAM DESFĂŞURARE C.N. 2016 – PROBA SPORTIVĂ: PESCUIT STAŢIONAR INDIVIDUAL, 24-26.06.2016, COMPLEX SALONTI, DRAŞOV, ALBA.

VINERI 24.06.2016

 • ANTRENAMET OFICIAL (prezenţa obligatorie)

Ora: 8:30 – 10:00 pregătire

10:00 – 14:00 antrenament

16:00 – şedinţă tehnică

19:00 – cina.

 

SÂMBĂTĂ 25.06.2016

 • Ora 7:00 – mic dejun
 • Ora 8:00 – tragere la sorţi manşa 1
 • Ora 9:00 – 10:50 – intrare în stand şi pregătire manşa 1
 • Ora 10:50 – 11:00 – nădirea grea
 • Ora 11:00 – 15:00 – manşa 1
 • Ora 15:00 – final manşa 1 + cântărire
 • Ora 16:00 – masă prânz
 • Ora 19:00 – cina

 

DUMINICĂ 26.06.2016

 • Ora 7:00 – mic dejun
 • Ora 8:00 – tragere la sorţi manşa 2
 • Ora 9:00 – 10:50 – intrare în stand şi pregătire manşa 2
 • Ora 10:50 – 11:00 – nădirea grea
 • Ora 11:00 – 15:00 – manşa 2
 • Ora 15:00 – final manşa 2 + cântărire
 • Ora 16:00 – masă prânz + festivitate premiere

Mai jos regasiti harta  catre locatia desfasurarii Campionatului National.

 

Pentru situatia in care nuamrul anuntat de participanti ramane la 24 de baieti si  4 fete,  propunerea de pista este latura marcata in imaginea de mai jos.
propunere pista stationar
Comisia de competitii FRPS

CALENDAR COMPETIȚIONAL 2016 – COMPETIȚIILE OFICIALE ALE ROMÂNIEI

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba pescuit sportiv la crap:

Finala: 8-11 august 2016 Hermes Periș

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba pescuit sportiv la feeder

Finala:  Râul Bega. Data se va publica ulterior

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba pescuit sportiv staționar (M+F+T)

Finala:  24-26 iunie 2016 – Lacurile Piscicole Salonti – Drașov – jud. Alba

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba pescuit sportiv la pești răpitori  din barcă

Finala: Lacul Mânjești 9 – 11 septembrie 2016

 

REZULTATE MANSA II FINALE CAMPIONATUL NATIONAL DE PESCUIT LA COPCA 2016

Astăzi 7 februarie, a avut loc manșa a II-a (finală)  din ediția 2016 a Campionatului Național de Pescuit Sportiv- Proba de Pescuit la Copcă. Rezultatele lor le regăsiți mai jos.clasament concurs copca 2016

clasament FETE BAIETI