REZULTATE MANSA I – CAMPIONATUL NATIONAL DE PESCUIT LA COPCA 2016

Astăzi 6 februarie, a avut loc manșa I din ediția 2016 a Campionatului Național de Pescuit Sportiv- Proba de Pescuit la Copcă. La start s-au aliniat 35 de sportivi, ( împărțiți pe 5 sectoare), iar rezultatele lor le regăsiți mai jos.

PROGRAM DESFASURARE CAMPIONATUL NATIONAL DE PESCUIT LA COPCA

Vineri  5 februarie

Ora 10-11:50 verificarea oficiala a delegațiilor

Ora 12 -15 antrenamentul oficial

Ora 18 ședința tehnica deschiderea oficiala a competiției,

Sâmbătă 6 februarie

Ora 8-8:50 prezenta pe pista de competiție ,tragerea la sorti

Ora 8:55 intrarea pe sector,marcarea gaurilor din gheata(semnal sonor)

Ora 9:00 start concurs(semnal sonor)

Ora 11:55 ultimele 5 minute(semnal sonor)

Ora 12:00 stop concurs (semnal sonor)

Ora 12-13 cântărirea

Ora 15 afișat rezultate prima manșă

Duminica 7 februarie Ora 8-8:50 prezenta pe pista de competiție ,tragerea la sorti

Ora 8:55 intrarea pe sector,marcarea gaurilor din gheata(semnal sonor)

Ora 9:00 start concurs(semnal sonor)

Ora 11:55 ultimele 5 minute(semnal sonor)

Ora 12:00 stop concurs (semnal sonor)

Ora 12-13 cântărirea

Ora 15 festivitatea de premiere + masa festivă

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA PESCUIT LA COPCĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV

PROBA: PESCUIT SPORTIV LA COPCĂ

          

            Cap. I Organizare

 1. Campionatul Național de Pescuit Sportiv – proba pescuit sportiv la copcă este organizat de Federația Română de Pescuit Sportiv și face parte din sistemul competițional oficial al României.
 2. Pot participa la competiție numai cluburile sportive afiliate la Federația Română de Pescuit Sportiv, care și-au achitat obligațiile financiare anuale către federație. Numai sportivii legitimați de federație pot fi înscriși pe listele oficiale și doar dacă au vizitele medicale făcute și taxele de legitimare achitate. Aceștia vor fi înscriși în competiție în termen de 10 zile de la data anunțării competiției și a publicării Regulamentului de desfășurare.
 3. Legitimațiile sportive și actele de identitate ale sportivilor se vor prezenta la prima reuniune a managerilor cluburilor participante la competiție.
 4. Costurile de organizare vor fi suportate în integralitate de către federație.
 5. Fiecare club poate înscrie o singura echipa. O echipă este formată din 5 sportivi și o rezervă. In cazul in care toate cluburile participante nu au o echipa completa (5+1), sistemul de arbitraj aplicat va fi cel individual, iar cluburile vor putea participa cu cati concurenti au.
 6. Cupele, diplomele și medaliile, cheltuielile de cazare și servire a mesei, precum și masa festivă vor fi suportate de către federație.
 7. Competiția se organizează pe cursuri de apă, canale sau lacuri de acumulare. Locul ales trebuie să asigure condiții egale pentru fiecare concurent și nu trebuie să expună sportivii și spectatorii niciunui pericol.
 8. Comisia de competiții și Comisia echipamente și baze sportive vor întocmi un raport înaintea desfășurării competiției pe care îl vor înainta Secretarului general al federației  în vederea emiterii Certificatului de omologare pentru respectiva locație.
 9. Observatorul federal va verifica corectitudinea înregistrării sportivilor. De asemenea, se va asigura că există echipajul de salvare echipat pentru situații de urgență și personalul de asigurare a ordinii pe toată durata competiției. Observatorul federal și  Arbitrul principal vor verifica sectorizarea pistei de concurs înainte de inceperea competiției. Sectoarele vor fi separate unul de altul și înconjurat de o zonă neutră (coridor) de cel puțin 5 metri, ale căror limite sunt marcate cu benzi colorate sau vopsea. Pozițiile de pescuit trebuie să fie bine definite, astfel să fie departe de spectatori. Un coridor special numai pentru persoanele autorizate (inclusiv organizatorii, rezervele, managerii echipei, presa, și arbitrii) se creează între pozițiile pescarilor și spectatori. Coridorul nu trebuie să fie ocupat decât cu scule de pescuit de rezervă (sfredele, etc.)
 10. Competiția se va desfășura în două manșe. Durata unei manșe este de 3 ore.

Cap. II Ședința căpitanilor de echipă

 1. Se recomandă ca la ședința căpitanilor de echipă să fie prezent observatorul federal.
 2. În cazul în care un căpitan de echipă sau delegat al unui club absentează, un oficial sportiv va efectua tragerea la sorți.
 3. Prima ședință se va ține înaintea primei zile de competiție. În cadrul acestei ședințe, se va face de către arbitrul principal apelul nominal al cluburilor participante.
 4. Reprezentanții cluburilor vor extrage un număr pentru stabilirea ordinii tragerii la sorți. De asemenea se va atribui un număr de concurs fiecărui sportiv, număr ce va fi purtat pe toată durata desfășurării competiției.
 5. La ședință se vor prezenta datele tehnice ale pistei de competiție, date privitoare la speciile punctabile și orice altă informație utilă. De asemenea se va prezenta schema amplasamentului locurilor de pescuit.
 6. Competiția are 2 manșe. Una sâmbătă și una duminică. După fiecare mansă se va face clasamentul care va fi prezentat delegaților cluburilor sportive. Contestațiile se pot face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România. După validarea rezultatelor, se va întocmi clasamentul final.

 

Cap. III  Tragerea la sorți

 

 1. Componența nominală a echipelor cluburilor participante se va face cu cel puțin două ore înaintea începerii competiției. Numărul sportivilor din fiecare echipă va fi de 5 (cinci) sportivi. Tragerea la sorți se va face în prezența delegațior cluburilor sportive.
 2. Pista de competiție va avea două sectoare, A și B. Fiecare sector va avea un numar egal de concurenti. Tragerea la soți se va face întâi pe sectoare, apoi se stabileste ordinea de intrare in sector. La manșa a doua, se schimbă sectoarele și se va trage din nou ordinea de intrare.
 3. Sectoarele de concurs vor fi amplasate astfel:
 4. Pe cursuri de apă sectorul A va fi în aval și sectorul B în amonte.
 5. Pe lacuri, sectorul A va fi amplasat pe partea stângă în sensul de curgere al apei și sectorul B pe partea dreaptă.
 6. Delegații vor da câte un număr de concurs pentru fiecare sportiv. Numerele vor fi în culori diferite, câte una pe fiecare sector. Purtarea numerelor de concurs este obligatorie.

 

Cap. IV Dispozitii generale

 

 1. Competițiile vor avea loc numai în cazul în care gheața are o grosime de cel puțin 10 cm. Temperatura aerului tolerată pentru competiții se determină de către organizatori.
 2.  a)  În timpul competiției va fi permis pescuitul numai cu mormasca. În timpul concursurilor, concurentii sunt obligati sa pescuiasca cu o singura undita specializata pescuitului la copca, cu o singura mormasca. Diametrul maxim al corpului mormastei nu trebuie să depășească 15 mm. Mormasca permisa are un singur carlig, culoarea și forma mormastei va fi lăsată la alegerea concurenților și nu sunt reglementate. Utilizarea altor elemente in afara carligului de pe linia de pescuit nu sunt permpermise.
  b) Organizatorii furnizează fiecarui concurent două steaguri numerotate, care corespund numărului lor de concurs, pentru a marca găurile pe care le fac în gheață (găurile se fac complet pana la apa). Steagurile sunt clar vizibile pentru concurenți și administratori.
  c) Compoziția nadei și momelile vor fi în totalitate de origine naturală.

d) Nadirea se face cu mana, iar pentru nadirea pe fundul apei sunt permise cosuletele cu clapeta (numai pentru nadit; este interzis ca acestea sa ramana scufundate). Pescuitul propriu zis se face numai din mana. In perioada de pregatire este interzisa aruncarea de nada si momeli in copca, la fel si dupa concurs.

 1. a) Organizatorii pun la dispozitie tuturor concurentilor informatii despre structuri, adancimi, plante acvatice existente.

b) Numai managerii echipei, fotografi, cameramani, administratori și membrii juriului trebuie să aibă dreptul de a avea acces la zonele neutre. Managerii echipei, fotografi, cameramani au acces pentru a intra in zonele neutre numai după primul semnal care indică intrarea în sectorul de concurs a concurentilor. După ce a fost autorizată de către arbitrul principal sau de către unul dintre arbitrii de sector, managerul echipei va avea dreptul să ceară concurentului său să se apropie de zona de demarcare si sa-i dea instrucțiuni verbale. Nici managerul echipei, nici concuentul nu are dreptul de a abuza de zona neutră.
c) Persoanele care deservesc concurentii se vor deplasa fara zgomot în interiorul zonelor neutre, pentru a nu deranja concurenții.

Pentru a doua etapă, sectoarele vor fi amplasate într-o zonă diferită de locul ales.

4. a) Înainte de primul semnal, arbitrul fiecărui sector verifică lista de concurenți; atunci, el trebuie să efectueze controalele pe momeli și nada, care vor avea loc în afara zonei neutre. După ce nada si momeala au fost verificate, concurentilor nu li se mai permite să primească momeli suplimentare și nada. Înainte de a intra în sectoare și până la efectuarea controalelor, momelile si nadele pot fi preparate, în afara sectorului, de catre concurent sau de către o terță persoană.
Fiecare pescar va prezenta pentru controale cantitățile de momeala și nada prevăzute în regulamentul concursului. În caz de nerespectare, concurentul va primi un avertisment. Lista de concurenți cu avertismente este prezentata la reuniunea managerilor. În cazul în care concurentul primeste un nou avertisment in mansa a II-a, la următorul campionat concurentul va fi descalificat din cauza de “recidiva”.

b) nadele si momelile vor fi prezentate la control numai in masuri oficiale (de exemplu,   larvele de carlig sa fie in cutii de ½, iar fuii in cutii de 1l). Concurentul care nu prezinta nada si momelile in masuri oficiale primeste un punct de penalizare in clasamentul de pe sector. In cazul in care concurentul este prins, dupa controlul nadei, cu cantiati mai mari de nada si mommeli, sau alte momeli decat cele permise, este descalificat din concurs. După controlul nadei, pescarii intră în zona neutră aferenta sectoarelor lor. Concurenții pot sta în interiorul zonei neutre din jurul sectorului lor, așa cum doresc.
c) Primul semnal va marca intrarea în sector, cu cel puțin 5 minute înainte de începerea competiției). Concurentii au voie sa intre in sector pentru a alege un loc unde sa faca o gaura, iar acest loc va fi marcat cu un stegulet. La intrarea in sector, lama sau instrumentele de foraj  necesare pentru a face găuri în gheață trebuie sa fie protejate cu capac. Utilizarea instrumentelor de foraj motorizate este interzisa. În sectoare, concurentilor li se permite sa aleaga locul pentru gaurile lor unde doresc, dar la o distanta nu mai mica de 5 m intre ele. Deopotrivă, intre concurenti trebuie să se păstreze distanța de cel puțin 5 metri. În caz de dezacord, arbitrul va fi însărcinat cu soluționarea litigiului pe cale amiabilă, sau prin tragere la sorți, dând întotdeauna prioritate concurentului care a făcut alegerea sa prin plasarea unui steag (este interzis să arunce steaguri pentru a intra în posesia unui loc); primul concurent care marchează copca selectata cu un steag va avea prioritate.
d) Al doilea semnal va marca începutul concursului (forarea gaurilor marcate cu stegulet).
Concurentii au voie să pescuiască și să circule liber în sectoarele lor și sa faca câte găuri doresc. Indiferent de numarul gaurilor forate, concurentul poate pescui doar in cele doua gauri marcate cu stegulet. Gaura marcata de un steag va fi declarata ocupata de îndată ce începe operațiunea de foraj de gheață. Copcile vor fi considerate valabile, imediat ce freza este pusa pe gheață. Steagurile vor fi amplasate la 30 cm de orificiul ocupat, și trebuie să fie în mod clar vizibile pentru concurenți și arbitri.
Concurentii nu au voie să lase echipamentul de pescuit (sfredele, tije, pesti, nada, momeli, etc.) în apropierea găurilor libere, cu excepția burghielor și a capacelor acestora; toate celelalte echipamente vor fi amplasate lângă una dintre cele două găuri în care concurentul pescuieste (marcate cu stegulet). Concurentii nu pot acoperi (ascunde) găurile libere cu capace de burghiu sau burghie. Concurentul care nu respecta aceasta regula primeste avertisment.
Este interzis să pescuiască într-o gaură care nu este marcată de steguletul propriu. Cuvântul “pescuit” include pescuitul în sine, precum și nadirea și operațiunile de foraj. În timpul competiției, din motive de siguranță, burghiele care nu au fost puse înapoi în husele de protectie trebuie întotdeauna să fie ancorat de gheață, vertical sau oblic, cu lamele lor în întregime în gheață.
e) al treilea semnal va avertiza concurenții ca au mai rămas numai 5 minute până la sfârșitul concursului.
f) al patrulea semnal va marca sfârșitul competiției; după acest semnal, doar peștele prins, care este deja afară din apă, puncteaza.
Semnalele acustice pentru anuntarea diferitelor etape ale campionatului vor fi de scurtă durată; în toate cazurile, inceputul semnalului este luat în considerare.
5. În timpul competiției, concurenții nu au voie să primească orice sprijin extern, cu excepția celui pentru ajutor medical.
6. Dacă este autorizat de către arbitri, concurentilor li se va permite schimbarea burghielor.
7. Fiecarui sector i se atribuie un arbitru de sector și un arbitru asistent. Arbitrii trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a regulamentului competitiei. Ei vor trebui:
a) să verifice cantitatea de nada (toata nada se măsoară atunci când este gata de utilizare și fără a fi presata (umed sau uscat), inclusiv pământ, pietriș, etc. sau orice aditivi suplimentari care nu sunt dăunători pentru fauna și mediul acvatic), care se ridică la 2 litri maxim;
b) să verifice cantitatea de momeli folosite pentru nadire și carlig (toate momelile se măsoară), care nu trebuie să depășească 1,5 litri, din care 1 litru de fuii si chironomida, inclusiv maxim 0,50 litri de larva de carlig;
c) colectează orice surplus de momeli si nada, după controale;
d) semnează, împreună cu concurentii, fișa de cântărire.
8. Arbitrul principal, arbitrii de sector și arbitrii asistenții sunt însărcinati cu:
a) Controlul comportamentului concurenților pentru care sunt responsabili;
b) La sfârșitul concursului, arbitrii de sector păstrează peștele capturat de concurenti și interzic accesul la pozițiile de pescuit a oricarei persoane neautorizate, până când echipa de cântărire efectueaza cântărirea.
9. Concurentii vor respecta normele privind limita legală a dimensiunii peștilor, în vigoare pentru concurs (normele naționale). Aceste dimensiuni vor fi făcute publice în cursul reuniunii capitanilor de echipa (și este responsabilitatea managerul echipei de a informa concurenții).
Orice pește prins, care este mai mic decât dimensiunea minimă legală sau este mutilat, se confisca de către echipa de cântărire, iar pescarului in cauză i se acordă un avertisment.
Capturile vor fi prezentate pentru cântărire curate și în saci identici, care trebuie furnizati de către organizatori.
10. Concursul va avea loc pe sectoare, în două manse de 3 ore fiecare; in cazul unei întreruperi forțate (de exemplu, temperaturi scăzute, furtună, dezastru natural, etc.), juriul poate valida mansa, cu condiția ca aceasta sa fi durat cel puțin 1 oră. Durata mansei poate fi scurtata de către Președintele Juriului, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (ger puternic). În cazul în care se întâmplă acest lucru, decizia este anunțată înainte de începerea primei manse.
11. Prinderea unui pește este valabilă chiar dacă este agatat accidental în afara gurii. Harponarea intentionata a peștelui este interzisă.
Folosind sonarelor și a camerelor subacvatice este interzisă, inclusiv în timpul antrenamentului.
În timpul competiției, concurentiilor  nu li se va permite utilizarea oricaror mijloace de comunicare (auricular sau walkie-talkie).
12. Concurentii pot păstra câte undite de copca doresc, dar este permis să pescuiască cu o singura undita.
Atunci când se pescuiste, undita trebuie să fie ținuta în mână; este interzis să lase undita nesupravegheata în timpul pescuitului.
13. Concurentii pot folosi sectoarele alocate asa cum doresc; cu toate acestea, ei trebuie să se deplaseze discret și fără zgomot. In timpul concursului nu  li se permite să intre în zona neutră.
14. Fiecare concurent este obligat să respecte regulamentul de concurs.
15. În cazul în care un arbitru de sector sesizeaza încălcarea evidentă a punctelor a) și c) ale articolului 2 în timpul unei manse, el poate controala concurentul în cauză, fără a mai aștepta sfarsitul mansei. În cazul în care se întâmplă acest lucru, concurentul nu va modifica linia de pescuit (distrugerea liniei, etc.). În cazul în care acesta refuză să se supună controlului menționat anterior sau intentioneaza să modifice linia de pescuit, va fi sesizat abitrul principal.
16. În timpul competiției, arbitrii vor sta pe partea dreaptă sau partea stângă a sectorului, în așa fel încât să nu deranjeze concurentii, dar in asa fel incat sa fie in măsură să controleze capturile concurenților.

 

OPERAȚIUNI de cantarire

 

17. Operațiunile de cântărire se efectuează de către arbitrul principal și asistenții din sectorul în cauză.

Arbitrul principal va fi responsabil pentru cântărire.

O altă persoană va scrie greutățile în fisa de concurs.

Alte persoane trebuie să fie responsabile de toate celelalte operațiuni de manipulare.

Operatiunea de cantarire se efectueaza cu acelasi sac de cantarire si acelasi cantar in toate sectoarele. Greutățile se înregistrează în grame.

18. Pana la sosirea echipei de cântărire, fiecare concurent va sta lângă gaura unde se afla in momentul celui de al patrulea semnal pana sfârșitul operațiunilor de cantarire. Peștele din sacii de pastrare va fi colectat de către unul dintre arbitrii asistenți din sector; după cântărire, pestele va fi la dispoziția organizatorilor (dacă nu se prevede altfel în normele naționale și reglementările relevante).

19. Fiecare concurent trebuie să fie prezent și va asista la operațiunile de cântărire, cu scopul de a le controla și a semna fisa de cântărire. După încheierea operațiunilor de cântărire într-un sector, și după ce a fost semnat protocolul de cântărire, contestatiile legate de greutate nu mai sunt acceptate.

 

JURIUL

 

20. Juriu concursului va fi numit pentru a examina orice reclamații depuse și să aplice sancțiuni, conform normelor. Juriul se stabilește la reuniunea managerilor de echipa.

Juriul este format din următorii membri:

– Președintele juriului, sau un substitut delegat de către președinte;

– Secretarul juriului;

– 2 membri (membru al comisiei de competitii si un reprezentant al cluburilor);

– un delegat din partea observatorilor.

Nu trebuie să fie mai puțin de 5 membri ai juriului.

Delegațiile cluburilor se înregistrează în formularele de înregistrare a echipei; căpitanii de echipa nu pot fi desemnati ca si concurenti.

În cazul unei încălcări de către un concurent de la un club a regulamentului, membrul din juriu care apartine aceluiasi club nu participă la vot (cu excepția cazului în el este președintele juriului).

Membrii Juriului vor purta un ecuson pe toata durata desfasurarii mansei, și trebuie să fie la locul de desfășurare a concursului pentru a primi orice plângere.

21. Orice reclamații, cu excepția celor referitoare la clasament, vor fi prezentate juriului în termen de 1 oră de la terminarea mansei. Reclamațiile se depune verbal, dar acestea trebuie să fie imediat confirmate în scris. În cazul în care consideră necesar, Juriul poate viziona orice imagine video sau foto adusa de delegatul clubului in momentul depunerii plângerii.

Reclamațiile privind clasamentul se depun în termen de 30 de minute după publicarea rezultatelor oficiale. Timpul de înregistrare a reclamatiilor se inscrie în lista oficială a  rezultatelor.

Inregistrarea contestatiilor se face in urma depunerii unei sume de 100 € sau echivalentul in lei, pentru care secretarul juriului sau delegatul Federatiei emite o chitanță si completează orice plângere scrisă depusă la Juriu. In cazul in care plangerea nu este fundamentata, banii vor fi transferati în contul bancar al FRPS.

Toate încălcările și avertismentele sunt raportate Juriului, acesta fiind singura autoritate permisa de a descalifica concurentii. Orice concurent care primeste o sancțiune trebuie să fie informat de îndată.

Membrii juriului și Comisia de arbitri se asigură ca Regulamentul competitie este respectat de către toti delegatii cluburilor. Prin urmare, ei sunt obligati sa aiba o cunoaștere aprofundată a acestor norme.

22. Regulamentul va fi tehnoredactat si va fi pus la dispoziția juriului și managerilor echipei de catre organizatorii campionatului.

Juriul va lua deciziile sale în urma unui vot cu majoritate simplă; în caz de egalitate de voturi, președintele juriului sau delegatul său trebuie să aibă votul decisiv. Toți membrii stafului tehnic si ai conducerii federatiei trebuie sa poarte un ecuson si au dreptul să circule în coridorul oficialilor.  Ecusoanele sunt valabile numai pe durata desfasurarii competitiei.

 

 

 

LISTA DE SANCȚIUNI

 

23. Sancțiunile trebuie să fie după cum urmează:

a) Avertisment (cartonas galben)pentru încălcarea articolelor 2d, 3b, 4a, 4c, 4d, 5, 9, 12, 13 și 18.

b) Descalificare (cartonas rosu) pentru încălcarea articolelor 2a, 2c, 4b, 11 și, după un al doilea avertisment pentru încălcarea articolelor 2d, 3b, 4a, 4c, 4d, 5, 9, 12, 13 și 18.

c) Atunci când un concurent este descalificat, punctajul (care egal cu numărul de concurenti) nu va fi atribuit lui. În cazul în care un concurent este descalificat, concurentii urmatori în clasamentul isi păstrează pozitia (de exemplu: dacă concurentul X, care este clasat pe locul 8, este descalificat, următoarii concurenti isi păstreaza locul în clasament și va marca 9 puncte, 10 puncte, și așa mai departe ).

d) Orice avertisment dat unui club, se înregistrează în dosarul de evidenta a competitiilor și rămâne în dosar pentru o perioadă de 3 ani. Orice nouă încălcare pe parcursul acestor 3 ani se consideră a fi o “recidiva”,  iar juriul ia o decizie în vederea reclasarii clubului in lista de sancțiuni.

e) Orice avertisment dat unui concurent se înregistrează în dosarul concurentului pentru o perioadă de 3 ani. Orice noua încălcare este considerată ca o “recidiva”, iar juriul ia o decizie în vederea reclasarii concurentului in lista de sancțiuni.

f) Comitetul Executiv al FRPS are dreptul, atât în ​​timpul unui concurs și, ulterior, de a impune sancțiuni asupra concurentilor, căpitanilor sau rezervelor, în cazul în care încalcă orice regulă de concurs sau conduita sportiva, chiar dacă aceste încălcări nu sunt prevăzute în Regulamentul oficial.

g) Concurentii și servisantii care pot fi prezenți în zonele neutre nu ar trebui să împiedice arbitrii in exercitarea funcțiilor lor, nici nu trebuie să influenteze nejustificat deciziile; în caz contrar, aceste persoane trebuie să obțineți un avertisment. În cazul unei noi încălcări în termen de 3 ani, care se consideră recidivă, Juriul va lua o decizie.

24. Membrii Comitetului Executiv al FRPS pot avea acces la locul de desfasurare a competitiei și pot lua notă de orice încălcare a normelor.

 

CLASAMENTUL

 

25.1. Clasament în sector, pe mansa:

a) Ierarhia în funcție de sector se întocmește pe baza greutății (1 punct pentru cea mai mare greutate).

Concurentului care a înregistrat cea mai mare greutate i se acorda un punct de penalizare, în timp ce 2 puncte se atribuie celui de al doilea, și așa mai departe.

b) În caz de scor egal (aceeași greutate) în același sector, pescarii în cauză trebuie să obțină un număr de puncte de penalizare egal cu media aritmetica a celor doua locuri ocupate de concurenti (de exemplu: doi concurenți plasati egal pe a cincea pozitie vor obține (5+6): 2 = 5,5 puncte de penalizare fiecare; trei concurenți plasati egal pe pozitia a opta vor obtine (8+9 +10):3 = 9 puncte de penalizare fiecare).

c) concurentii care nu au prins nici un pește vor primi un număr de puncte penalizare egal cu valoarea medie a locurilor non-atribuite în sectorul lor (exemplu: din 24 concurenti, dintre care doar 12 au prins peste vor primi puncte penalizare între 1 și 12, următoarii concurenti vor primi (13 + 24): 2 = 18.5 puncte penalizare fiecare).

2. Clasamentul pe cluburi (daca este cazul):

A- prima mansa

a) Suma penalităților obținute în fiecare sector de concurentii unui club.

Clubul care a inregistrat cel mai mic număr de puncte penalizare obtine locul 1, și așa mai departe.

b) În caz de scor egal, atribuirea locului se face pe baza celei mai mari greutati înregistrate de către concurentii din aceelasi club.

c) În cazul în care scorul este egal în continuare, clubul cu cea mai mare greutate individuală trebuie să fie mai sus în clasament.

d) În cazul în care încă mai există o egalitate, cluburile vor fi clasificate în funcție de cel mai mic număr de sancțiuni obținute de concurentii care compun echipa clubului.

B- a doua mansa.

Clasamentul este stabilit în același mod ca și pentru prima mansa.

C- Clasamentul general

a) suma punctelor penalizare obținute în cele două manse; echipa clubului care a obținut cel mai mic număr de puncte penalizare se va clasa pe locul 1, și așa mai departe.

b) În caz de egalitate privind punctele de penalizare, echipele în cauză vor fi clasificate în funcție de cea mai mare greutatea totală obtinuta de catre concurentii echipei in cele două manse.

c) In caz de egalitate asupra greutății în cele două manse, cea mai mare greutatea obținută de o echipă într-una dintre cele două manse va fi luata în considerare.

d) În cazul în care încă mai există o egalitate, echipele vor fi clasificate în funcție de cel mai mic număr de sancțiuni obținute de o echipă în cele două manse.

3- Clasamentul individual

A- prima mansa

a) Concurentii se claseaza pe baza punctelor de penalizare obținute în sectorul în cauză. Concurentii care au primit 1 punct de penalizare obtin locul 1; acesta va fi urmat de cel care a primit 2 puncte de penalizare, și așa mai departe.

b) În caz de egalitate privind punctele de penalizare, concurenții vor fi clasificati în funcție de cea mai mare greutate obținută.

c) În caz de egalitate de greutate, clasamentul se stabilește în funcție de numărul de pești mai mare capturat.

d) În cazul în care încă mai există o egalitate, concurentii vor fi clasificati în funcție de cel mai mare număr de la tragerea la sorti.

B- mansa a doua

Clasamentul este stabilit în același mod ca și pentru prima mansa.

C- Clasamentul general

a) suma punctelor de penalizare obținute în cele două manse; pescarii care obțin cel mai mic număr de puncte de penalizare se vor clasa pe locul 1, și așa mai departe.

b) În caz de egalitate privind punctele de penalizare între doi sau mai multi concurenti, concurentii în cauză vor fi clasificati în funcție de suma totală a greutatilor obținute în cele două manse.

c) În caz de egalitate a greutatii totale, clasamentul se stabilește pe baza locului cel mai bine clasat pe una dintre cele două manse.

d) În cazul în care încă mai există o egalitate, pescarii vor fi clasificati în funcție de cel mai mare număr de pești capturati.

e) concurentii care participă la o singura mansa, vor fi clasati în partea de jos a clasamentului individual, in baza ordinii de intrare in concurs.

 

ANTRENAMENTUL OFICIAL

 

26. a) Antrenamentul de pregătire oficial va avea loc pe acelasi amplasament de desfasurare a competitie, dar în afara locul de desfășurare oficial. Cu toate acestea, zona de antrenament trebuie să fie situată cât mai aproape posibil de locul de desfășurare oficial al competiției.

Fiecarei echipă i se va permite accesul în zona de antrenament dar numai 9 membri oficiali ai echipei au dreptul să facă acest lucru (din care maxim 6 pot pescui).

b) locul oficial se organizează după cum urmează:

1) cu șapte zile inainte de data oficiala de desfasurare a competitiei. În timpul acestor 7 zile, va fi interzis accesul pentru toate cluburile în întreaga zonă aleasă pentru campionat. În afară de perioada închisă, locul de desfășurare va fi pus la dispoziție pentru vizitele regulate și de pescuit (vor fi respectate perioadele de închidere locale și condiții speciale de pescuit). În cazul în care locul de desfășurare este închis întotdeauna pentru pescuit, acesta trebuie să fie pus la dispoziție pe cel puțin 2 sfârșituri de săptămână (datele vor fi specificate în program);

2) trei zile de antrenament (miercuri, joi și vineri, cu specificatia ca in zilele de joi și vineri, pescuitul se încheie la ora 14, cel mai tarziu);

3) ultima zi de pregătire este obligatorie pentru toate cluburile (echipe întregi, cu toti concurentii lor);

4) două zile de concurs (sâmbătă și duminică).

c) Organizatorii trebuie să marcheze un spațiu comun de formare pentru a garanta aceleași condiții de pescuit pentru toate echipele participante. Zonele de antrenament trebuie să fie identice (în termeni de caracteristici principale, cum ar fi adâncimea, pesti, etc.) cu locul oficial al competiției.

În zilele de antrenament, mansele de pescuit autorizate trebuie să fie indicate prin semnale acustice. Echipele vor respecta astfel de semnale.

Este permisa aceeași cantitate de momeli si nada cu cantitatea maximă permisă pentru o zi de concurs.

Toate cluburile participante vor fi informate printr-un document care prezinta specificațiile tehnice și informațiile privind locul de desfășurare.

 

Liniile și centrale electrice

27. Este strict interzis accesul concurenților la o distanță de mai puțin de 25 de metri, pe ambele părți, de la orice instalatie electrica (linii electrice, transformatoare, etc.).

 

REGULI in caz de furtună

 

28.1. Daca furtuna izbucnește înainte sau în timpul pregatirii pentru intrarea in mansa

Concurentilor li se permite să meargă să ocupe locul de pescuit si pregatirea lui; un semnal va indica amânarea autorizației de ocupare a locului, sau oprirea activităților de pregătire. Dacă condițiile meteorologice permit și programul de desfasurare, mansa poate fi efectuată în mod normal.

În cazul în care condițiile meteorologice nu se imbunatatesc sau programul de desfasurare nu permite, mansa va fi anulata. Mansa anulata nu va fi luata in considerare la efectuarea clasamentului general, care va fi stabilit pe baza rezultatelor de la mansa care a avut loc. Mansa anulata nu va mai avea loc într-o etapă ulterioară.

2. Daca furtuna izbucnește in timpul mansei

Mansa va fi oprita imediat (primul semnal va fi emis de către organizatori) și toti concurenții se vor adaposti. În cazul în care condițiile meteorologice permit, mansa va continua apoi și un al doilea semnal informează concurentii care se vor întoarce la locurile lor; un al treilea semnal, 5 minute mai tarziu, autorizează concurenții pentru a relua pescuitul.

Maximum 2 intreruperi sunt autorizate într-o singura mansa, iar durata lor totală nu poate depăși (1) oră; în caz contrar, mansa va fi oprita definitiv.

Juriul poate scurta durata unei manse în cazul în care programul de desfasurare a competitiei nu permite pescuitul sportiv timp de 3 ore.

O mansa va fi validata dacă a durat cel puțin 1 oră. Atunci când se calculează durata unei manse, nu se iau in calcul perioadele de intrerupere.

În cazul în care condițiile meteorologice nu permit efectuarea în mod corespunzător a concursului, juriul poate decide să anuleze mansa. Mansa nu poate fi amânata, iar clasamentul se întocmește pe baza mansei care a fost efectiv realizata. Mansa anulata nu va avea loc din nou.

 

CONTROALE Antidoping

 

29. Comisia medicala si de control antidoping din cadrul FRPS adoptă Codul Mondial Anti-Doping aplicat de CIPS.

În timpul unui campionat, concurentii selectati să fie supusi controalelor anti-doping vor merge imperativ la locul desemnat la momentul indicat. Orice concurent selectat să se supună controalelor anti-doping, care nu se prezinta la control va fi descalificat din concurs și se acordă o penalizare corespunzătoare la ultimului clasat + 1, pentru toate zilele de concurs la care a participat.

 

PUBLICITATE pe maieurile de concurs

 

30. Publicitatea nu este obligatorie.

Dimensiunea caracterelor publicitare pe partea din spate nu trebuie să depășească o înălțime de 6 cm; aceasta forma de publicitate este autorizată numai pe partea inferioară a numărului din spate, atât pe partea din față și pe părțile laterale spate.

 

CEREMONIA de deschidere și ceremonia de premiere

 

31. Ceremonia de deschidere si prezentarea echipelor trebuie să aibă loc cu 1 zi inainte de prima mansa, la 18:00. Durata acestei ceremonii nu trebuie să fie mai mare de 2 ore și nu se încheie mai târziu de ora 20:00.

La ceremonia de premiere primele 3 echipe și primii 3 concurenți individuali vor primi oficial un aur, un argint și o medalie de bronz, respectiv locul I va fi desemnat Campion national. Medaliile si cupele vor fi plătite de către F.RPS. și vor fi inmanate de către reprezentantul desemnat de federatie.

Orice altă recompensă se acordă în mod egal tuturor cluburilor participante. Toate cluburile participante prezinta insemnele reprezentative.

În timpul ceremoniei de anunțare a rezultatelor oficiale, clubul poate fi reprezentat pe podium cu până la 9 persoane, iar medaliile vor fi inmanate în timpul intonarii imnului național.

 

PRIMUL CAMPIONAT NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV FEMININ – PE ECHIPE

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în premieră primul Campionat Național de Pescuit Sportiv Feminin pe echipe. Sportivele care doresc să participe la această primă ediție oficială de pescuit sportiv FEMININ pe echipe, se pot legitima la cluburile sportive afiliate la federație.

În baza principiului non discriminării, sportivele pot participa si la probele sportive pentru care organismele sportive internaționale nu organizează competiții feminine (răpitori, crap, feeder, muscă artificială).

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

CLUBURI SPORTIVE CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA PESCUIT LA COPCĂ

1. C.S. MOLDOVA SUCEAVA – 2 echipe – (feminin + masculin – 10 sportivi, 2 rezerve, 1 oficial sportiv)

2. C.S. CETATE ALBA IULIA – 2 echipe (feminin + masculin  -10 sportivi, 2 rezerve, 2 oficiali sportivi

3. C.S.  LUCIOPERCA SPINNING CLUB – 1 echipă ( 5 sportivi, 1 rezervă, 2 oficiali sportivi)

4. C.S.  GILORT – 1 echipă (5 sportivi, 1 oficial sportiv)

5. C:S: LUFARUL – 1 echipă (5 sportivi, 1 oficial sportiv)

6. C.S. MONSTER FISH

7. C.S. FREE CARP DEVA

8. C.S.  MÂNJEȘTI VASLUI

9. C.S. PARAPESCAR  – 1 echipă (5 sportivi + 2 oficiali)

10. ACSP NERA – 3 SPORTIVI

11. CPS DUNĂREA ALBASTRĂ – 1 SPORTIV

12. CPS BÂRZAVA – 4 SPORTIVI

13. APS CARAS CLUB – 3 SPORTIVI

În baza bunelor relații cu Federația Națională de Pescuit Sportiv din Republica Moldova, în afară de concurs și cu statut de invitat, participă si echipa:

” BRAIN CNPF MOLDOVA“ , având următoarea componență:

1. Pirau Vladimir
2. Sterbet Evgenii
3. Cebotaru Sergiu
4. Laur Dumitru
5. Epureanu Alexei

Cluburile sportive care nu și-au exprimat intenția de participare o pot face  până pe data de 20 ianuarie 2016. După această dată, nu se mai fac înscrieri.

Costurile de cazare și masă, arbitraj, vor fi suportate de federație din fonduri proprii.

Cazarea si masa  la Hotel Turist din Fălticeni, care a fost deja rezervat pentru competiție.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

Echipe participante la Finala Campionatului Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori(din barcă)

Locația: Lacul Mânjești – jud. Vaslui

Data: 18-20 septembrie 2015

Echipe înscrise:

1. Marian Chelaru – Ioan Riober (CS Carping Club București)

2. Mihai Preda – Cătălin Stângu (CS Carping Club București)

3. Gabriel Oprean +Partener (CS Cetate Alba Iulia)

4.Fischer Szabi + partener (CS Cetate ALBA Iulia)

5. Fățan Adrian + partener (CS Cetate Alba Iulia)

6. Petercă Gabriel +partener (CS Moldova Suceava)

7. Echipa I CS Mânjești

8. Echipa II CS Mânjești

9. Echipa III CS Mânjești

10. Echipa IV CS Mânjești

11. Echipa I CS Renașterea București

12. Echipa I CS Carp Zone

 

Cluburile pot înscrie echipe până pe data de 15 septembrie 2015

Federația asigură masa și cazarea sportivilor, tricourile, medaliile și trofeele acordate Campionilor și ocupanților locurilor II și III și diplomele de participare și clasificare.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – CLASAMENTE FINALE

Clasamente-finale-stationar FEMININ

11781836_896408900395050_4244861042285120486_n

Locul întâi și Campioană națională – Cătălina Kiss

Locul II – Ana Cliuc

Locul III – Marcela Tăman

Clasamente-finale-stationar masc

11760238_896409003728373_3298820362029419732_n

Locul I și Campion Național – Florin Bad

Locul II – Lucian Crișan

Locul III – Radu Cliuc

Clasamente-finale-feeder

Locul I și Campion Național – Valentin Huțuleac

Locul II – Alexandru Andrei

Locul III – Marius Borchin

11755290_854914214590432_3219033360982981398_n

Regulament pescuit sportiv staționar CN 2017

Prezentul regulament prezintă regulile generale de desfășurare a Campionatului Național de Pescuit Sportiv, proba pescuit sportiv staționar.

Art. 1 Concurentii sunt obligati sa poarte echipamentul cluburilor la care sunt legitimați, pe toată durata comcursului.

Art. 2.Sportivii  pot pescui doar cu RUBEZIANA , MATCH, TELEMACH, VERGI cu o Pluta, un Carlig.

Art. 3 Nu sint admise cirlige cu momeala atasata (fir de par) ci doar intepata , indiferent de tipul momelii . Nu este admis pescuitul cu pasta sau orice alt ingredient care poate inlocui pasta .

Art. 4. Concurentii sunt obligati sa aiba juvelnic de minim 3,5 m și mincioc. La verificarea nadei, juvelnicul este obligatoriu să nu fie în apă.

Art. 5.Pestele care a intrat in standul vecin se depuncteaza doar daca a deranjat vizibil unul dintre concurenti .Detaliile se vor stabilii la sedinta tehnica.

Art. 6 Intrarea in standuri se face doar la orele stabilite (Primul semnal sonor)

Art. 7 In orele de pregatire nu este permisa nadirea

Art. 8 Nada este limitata la 20 litri, momeala vie la 2, 5 litri.

Art. 9. Nadirea grea este permisa doar dupa al doilea semnal sonor zece minute inaintea inceperii mansei. Nadirea de intretinere din timpul manselor este libera in limitele regulilor CIPS .

Art. 10 . La al treilea  semnal sonor incepe mansa.Durata acesteia este de 4 ore.

Art. 11 . Al patrulea semnal sonor semnalizeaza pescarilor intrarea in ultimele cinci minute ale mansei.

Art. 12. La al cincelea semnal sonor pescarii inceteaza pescuitul. Daca in momentul in care se semnalizeaza sfarsitul mansei pestele se afla in dril acesta punctează dacă nu este în contact cu apa. Dacă peștele este in apă, se eliberează.

Art. 13. Dupa incetarea pescuitului, concurentii isi pot strange lucrurile fara a umbla insa la juvelnic.

Art. 14. Este interzisa intrarea persoanelor neautorizate in standuri atat in perioadele de pregatire cat si pe parcursul manselor pana la cantarire. Cântărirea se face individual, în dreptul  standului  fiecărui sportiv.

Art. 15. Orice incalcare a acestui regulament poate atrage descalificarea concurentului vinovat, după o avertizare prealabilă
Art. 16 Puncteaza doar urmatoarele specii de pesti: CRAP, CTEN, CARAS, PLATICA, BABUSCA,OBLETE, RAPITORI.

La sedința tehnică, fiecare concurent va primi instrucțiuni scrise din partea organizatorului.

Prezentul regulament se completează cu prevederile statutului și regulamentele federației, precum si cu reglementările internaționale specifice probei de pescuit staționar.

DESFĂȘURAREA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA PESCUIT LA CRAP

A.   Distribuția pe standuri

1. Ignat Gabriel (Mailat Doru) – Ghiușan Gheorghe

2.  Pancu Mircea – Stanca Adrian

3.  Guguianu Bogdan – Rieber Valentin

4. Podaru Sandu – Burlan Laurențiu

5. Cardas Bogdan – Gabriel Costel

6. Anghel Alexandru – Crișan Daniel

7.  Jugaru Cristian – Șerban Cătălin

8. Oprișan Adrian – Ciontuc Gabriel

9. Angheloiu Radu – Kalotka Adrian

10. Blaga Mihai – Dreghici Dan

11. Fogoroș Ionuț – Badea Antonio

12. Buhac Constantin – Zoicaș Lucian

13. Cristea Mihai – Topor Ionuț

B. Clasament Final

1. Ghiusan  Gheorghe – Ignat Gabriel (Mailat Doru) – CS Cetate Alba Iulia – 13,78 kg

2 Pancu Mircea – Stanca Adrian (CS Free Carp Deva)  – 5,79 kg

3. Cristea  Mihai – Topor Ionuț ( CS Mânjești) – 5,55 kg

4, Guguianu Bogdan Rieber Valentin (CS Carping Club) – 5,29 kg

5. Cardas Bogdan – Gabriel Costel (CS Mânjești)- 1,83 kg

 

 

 

Programul Campionatului Național de Crap – Sărulești 16-19 iulie 2015

Joi

– 08:30 adunarea participantilor si verificarea legitimatiilor (pe terenul de tenis de la hotel)

– 9:00 tragerea la sorti – la prima extragere se determina numarul de ordine

– a doua extragere este cea a standului de pescuit

– 9:30 deplasarea pe standuri

– 10:00 se intra in standuri si se incepe pregatirea echipamentului – nu se nadeste sau sondeaza

– 12:00 se incepe pescuitul

Duminica

– 11:45 se anunta ultimele 15 min

– 12:00 se incheie pescuitul. Daca o echipa este in drill in momentul in care se da semnalul de incheiere a competitiei este obligata sa anunte arbitrii si mai are la dispozitie 15 min pentru a scoate pestele.

– 14:00 festivitatea de premiere si masa festiva (pe terenul de tenis de la hotel)

Organizator oficial – Sorin Rudeanu