EXAMINARE SPORTIVI ÎN VEDEREA LICENȚIERII

Având în vedere:

* Art. 14, 24, 37  și 49 alin.2 lit. b din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;

* Regulamentul de aplicare a Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG 884/2001;

* Statutul FRPS;

* Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;

* Decizia Curții constituționale a României nr. 693/2016;

* art. 23(1 și 6) și art. 64 din OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează sesiune de examinare a sportivilor legitimați, în vederea licențierii, în data de 20 ianuarie 2018, ora 10, la sediile cluburilor sportive afilate, astfel:

 1. CS Cetate Alba Iulia – str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba;
 2. CS Gorj Fishing  Târgu Jiu; (pentru sportivii cluburilor Gosrj Fishing și CS Gilort;
 3. CS Monsther Fish Timișoara – str. Piața Unirii nr. 3 cam. 3;
 4. CS Mânjești – Vaslui,  str. Mihail Kogălniceanu bl. 5;
 5. CS Renașterea București – la sediul MTS din str. Vasile Conta nr. 16;( pentru cluburile sportive Renașterea, Parapescar, CS Carp Zone)
 6. CS Moldova Suceava -str. Depoului nr. 16, Suceava
 7. CSPS Caraș ( pentru cluburile ACSP Bârzava, ACSP Caraș, ACSP Dunărea Albastră, ACSP Nera Bozovici)  Relații la tel 0787801059
 8. CS Lufarul Constanța -str. Marcus Aurelius nr. 18 et. 2 cam. 17, Constanța.

Bibliografie:

 • Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;
 • Regulamentul de aplicare al L.69/2000 aprobat prin HG 884/2001;
 • Statutul FRPS;
 • Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;
 • Regulamentul disciplinar al FRPS;
 • Legea nr. 227/2008 actualizată privind combaterea dopajului în sport;

Proceduri:

 • La examinarea sportivilor în vederea licențierii, va participa un membru al Biroului federal;
 • Subiectele vor fi aduse de membrul Biroului federal în plic închis și sigilat;
 • Deschiderea subiectelor se va face în prezența sportivilor și a oficialilor cluburilor;
 • Lucrările cu răspunsurile se vor colecta de către delegat, se vor pune într-un plic care va fi sigilat în prezența oficialilor cluburilor și se va transmite la Comisia de examinare care se va desemna de către Secretarul general al federației.

Obligații:

Cluburile sportive vor pune la dispoziția delegatului federației următoarele documente:

 • Contractele pentru activități sportive încheiate cu sportivii legitimați conform cu prevederile Ordinului comun MTS MMJS nr. 631/890/2017;
 • Legitimațiile sportivilor vizate de către federație și cu vizitele medicale făcute;
 • Registrul de evidență în formatul Excel comunicat cluburilor de către federație ( Registru se poate trimite și prin e-mail la adresa office@frpsc.ro, până la data examenului de licențiere)

 

Taxa de licențiere este de 150 lei/sportiv, conform Regulamentului de organizare și funcționare al  FRPS.

NOTĂ: Fac precizarea că înscrierea sportivilor în Registrul Național al sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive. Cluburile neafiliate pot solicita licențierea sportivilor de către federație. Evidența sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive, conf. art. 14 din Legea nr. 69/2000, așa cum a fost modificată prin OUG 38/2017 și face doar prin federațiile sportive.

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

Biroul Federal al FRPS, întrunit în ședință ordinară în data de 9 decembrie 2017, a aprobat Hotărârea nr. 3/09.12.2017 prin care a convocat Adunarea Generală Ordinară a federației în data de 3 februarie 2018, ora 10,  cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Biroului federal pe anul 2017 și descărcarea de gestiune;

2. Aprobarea Raportului cenzorilor;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

4. Aprobarea Calendarului competițional 2018;

5. Aprobarea Organigramei federației;

6. Aprobare Regulamente și modificări ale regulamentelor în vigoare.

9. Diverse

Cluburile sportive afiliate au obligația ca in termen de 30 de zile de la data prezentei să comunice către federație adresele actuale de corespondență și eventualele modificări ale actelor constitutive.

Cluburile sportive care nu și-au achitat obligațiile financiare către federație, au obligația să o facă până pe data de 1 februarie 2018, sub sancțiunea excluderii din federație.

În cazul în care Adunarea generală nu este statutară, aceasta se va ține în ziua următoare la aceeași oră și va fi statutară cu numărul de membri prezenți.

Președinte,

Ștefan Popescu

COMUNICAT

Pe această cale, anunț că sesiunea de depunere cereri de afiliere pentru a participa la Campionatul Național de Pescuit Sportiv – ediția 2018, s-a încheiat. Întrucât bugetarea pentru anul viitor va fi supusă avizării ședinței de Birou federal din data de 9 decembrie 2017, afilierile pentru anul competițional 2018 se suspendă, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, bugetarea făcându-se pentru cluburile afiliate.

Cluburile sportive afiliate au obligația ca până în data de 15 ianuarie 2018 să depună la Comisia de de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive următoarele documente:

 • Listele cu sportivii legitimați;
 • Contractele de prestări activități sportive;
 • Componențele nominale ale echipelor pe probe sportive (titulari și rezerve)
 • Grupele de copii și juniori;

Cluburile sportive care nu și-au achitat cotizațiile pe anul 2017 și nu au participat la competițiile sportive oficiale din anul 2017,au obligația să-și achite restanțele către federație ( cotizația anuală și taxa de legitimare sportivi) sub sancțiunea suspendării din competiții și excluderea din federație. Termen: 20 decembrie 2017;

Comisia centrală a arbitrilor, are obligația să stabilească lotul de arbitrii atestați, să elibereze Carnetele de arbitrii și să stabilească programul de pregătire și clasificare a acestora. Termen: 15 ianuarie 2018;

Președintele comisiei de competiții are următoarele obligații:

 • Să stabilească persoanele care se vor ocupa de selecția și programele de pregătire și participare la competițiile sportive oficiale internaționale, pe probe sportive, ale Loturilor naționale;
 • Să prezinte Biroului federal datele de desfășurare a etapelor Campionatului Național pe probe sportive și ale competițiilor cu participare internațională desfășurate pe teritoriul național;

NOTĂ: Sportivii care vor să participe la competițiile sportive naționale se pot legitima la Cluburile sportive afiliate la federație.

SECRETAR GENERAL,

Tudor Narița

PS Atașat formularul de evidență al sportivilor

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori

CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza atribuțiilor statutare, convoacă Biroul federal în ședință ordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea Calendarului competițional național și internațional pe anul 2018;

2. Avizarea Proiectului de buget pe anul 2018;

3. Aprobarea afilierilor provizorii pentru cluburile sportive care au solicitat afilierea;

4. Stabilirea datei și a ordinii de zi pentru Adunarea generală a federației;

5. Aprobarea Raportului de activitate  pe anul 2018

6. Diverse

Ședința Biroului federal va avea loc în data de 9 decembrie 2017, ora 12, în sala de ședințe a Consiliului județean Alba, str. I.I.C. Brătianu nr. 1.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

REGISTRUL NAȚIONAL AL SPORTIVILOR

Pe această cale aduc la cunoștință Cluburilor Sportive că au obligația înscrierii sportivilor în Registrul național al sportivilor organizat de Institutul National de Cercetare pentru Sport.

În acest sens, vă rugăm să completați formularul atasat și să transmiteți fișierul către Federația Română de Pescuit Sportiv, în vederea centralizării.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori

În atenția Cluburilor Sportive afiliate

Conducerea federației anunță Cluburile sportive afiliate că este în posesia confirmării primirii dosarelor de afiliere la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv și la federațiile internaționale afiliate acesteia.

În acest sens și pentru a începe anul competițional 2018 în conformitate cu Statutul și Regulamentele federație, precum și a regulamentelor internaționale, vă revine obligația ca până la 15 decembrie 2017 să depuneți la Comisia de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive, următoarele documente:

 • Listele cu sportivii legitimați;
 • contractele de legitimare;
 • solicitările de licențiere pentru sportivii aflați sub contract;
 • probele sportive pentru care clubul solicită înscrierea pentru anul 2018;

Responsabil: Nagy Cătălina

Facem precizarea că aceste date sunt necesare pentru întocmirea cererii de finanțare pentru anul 2018, atât de la MTS cât și de la consiliul județean Alba.

Comisia de antrenori are obligația să realizeze următoarele programe:

 1. Programul de selecție pentru loturile naționale;
 2. Programul de pregătire pentru loturile naționale selecționate, pe probe sportive;

Responsabil: Nagy Cătălina

Comisia de arbitrii are obligația să îndeplinească următoarele măsuri:

 1. Eliberarea Carnetelor de arbitrii pentru absolvenții cursurilor de atestare;
 2. Programul de pregătire și promovare a arbitrilor;
 3. Programarea echipelor de arbitrii în conformitate cu Calendarul competițional;

Responsabil: Dan Păcală

Datele solicitate vor fi comunicate Secretarului general al federației, dl. Tudor Narița.

Președinte,

Ștefan Popescu

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2018

Azi, 14.10.2017, Biroul federal a hotărât structura Campionatului Național de Pescuit Sportiv pentru anul 2018, în vederea validării de către Adunarea Generală ordinară. Calendarul cuprinde atât competițiile oficiale cât și competițiile fără caracter oficial, cu participare internațională.

Anexă la Hotărârea BF nr.1/14.10.2017

 

CALENDAR COMPETIȚIONAL

 1. Competiții Oficiale Naționale

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV ÎN APE DULCI

Masculin:

Campionatul național de pescuit sportiv – staționar: 3 etape

Campionatul national de pescuit sportiv – veterani: 1 etapă

Campionatul național de pescuit sportiv tineret – 1 etapă

Campionatul național pe cluburi – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la CRAP – 3 etape

Campionatul național de pescuit la pești răpitori barcă – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la pești răpitori mal- 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la feeder individual – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la feeder cluburi – 3 etape

Campionatul național de pescuit sportiv la copcă – 2 etape

Campionatul național de pescuit la răpitori cu momeli naturale – 2 etape

Feminin:

Campionatul național de pescuit sportiv staționar: 3 etape

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ

Seniori: 3 etape

Tineret : 3 etape

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT MARIN

Seniori: 3 etape

CASTING – 3 ETAPE (la toate probele simultan)

 

 1. COMPETIȚII SPORTIVE INTERNAȚIONALE (în funcție de afilierea la CIPS)

Toate competițiile sportive oficiale din calendarele federațiilor sportive internaționale membre CIPS

       3. COMPETIȚII SPORTIVE AMICALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ SISTEM OPEN

 • Cupa internațională a României la Crap
 • Cupa internațională a României la feeder
 • Cupa Dunării (staționar) cu participarea federațiilor sportive naționale din bazinul hidrografic al Dunării
 • Cupa munților Carpați (muscă artificială) cu participarea țărilor din arcul carpatic
 • Cupa Deltei Dunării (la pești răpitori din barcă) cu participarea federațiilor sportive europene
 • Cupa Mării Negre cu participarea țărilor riverane Mării Negre și vecinătăți

Notă: Comisia de relații internaționale va emite invitații pentru cei nominalizați

Datele de desfăsurare vor fi aprobate prin Hotărârea Adunării generale, la propunerea Comisiei de competiții, legitimări transferuri și clasificări sportive

AFILIERE CLUBURI SPORTIVE

Cluburile sportive care doresc afilierea la Federația Română de Pescuit Sportiv în vederea participării la Competițiile sportive oficiale naționale și internaționale, pot adresa către federație o Cerere de afiliere în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul de aplicare al legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, aprobat prin HG 884/2001, a Statutului și regulamentelor federației, conform modelului anexat.

Cererea de afiliere se depune până la data de 1 decembrie 2017, pe adresa:

Federația Română de Pescuit Sportiv, Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, Jud. Alba, C.P.  510150 sau la sediul federației. Orice solicitare de afiliere depusă după această dată, nu va mai fi luată în considerare pentru participarea la Calendarul competițional 2018.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

cerere-aderare-frps-1

INVITAȚIE LA DIALOG

Federația Română de Pescuit Sportiv, invită Cluburile sportive înregistrate la Ministerul Tineretului și Sportului ca structuri sportive, indiferent dacă sunt sau nu afiliate la FRPS, la un dialog pe tema modificărilor aduse Legii Sportului, cu privire la statutul sportivilor legitimați și la modalitățile de finanțare a structurilor sportive de către autoritățile publice locale.

Întâlnirea va avea loc sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, la Alba Iulia, în sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1.

La întâlnire am invitat și un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului.

Cluburile interesate sunt rugate să comunice participarea pe adresa de e-mail: office@frpsc.ro

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

CONVOCARE BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare, convoacă Biroul federal sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, în ședință ordinară având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea calendarului competițional 2018

2. Măsuri organizatorice și disciplinare

3. Instructaj privind aplicarea noilor prevederi legale cu privire la statutul sportivilor și a finanțării cluburilor

4. Diverse

Cu această ocazie și pentru a lua la cunoștință despre modificările legislative, sunt invitați să participe:

– președinții cluburilor sportive afiliate;

– președinții cluburilor sportive neafiliate;

– președinții comisiilor federale

– arbitrii absolvenți ai cursurilor de arbitru în vederea instructajului privind modalitățile de plată pentru prestațiile serviciilor de arbitraj și pentru ridicarea carnetelor.

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului județean Alba.

Ștefan Popescu – președinte FRPS