Comunicat

Federația Romana de Pescuit Sportiv a notificat federația portugheză  organizatoarea Campionatului mondial pe națiuni că din motive obiective nu poate participa cu echipa reprezentativă a României la această competiție oficială extrem de importantă, ea fiind în aceeași perioada cu Campionatul național de pescuit sportiv

În situația în care în numele României participă o echipă oarecare  am rugat federația organizatoare să nu permită afișarea însemnelor naționale  folosirea drapelului național și intonarea imnului României întrucât acestea nu pot fi folosite decât cu autorizarea statului roman

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI FEDERAL DIN DATA DE 18 AUGUST 2018

Biroul federal al FRPS întrunit azi 18 august 2018, la Alba Iulia, a aprobat următoarele Hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli aferente Campionatului Național de Pescuit Sportiv 2018;

2. Hotărâre privind aprobarea participării echipei reprezentative naționale la Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv la crap – Belgrad, Serbia;

3. Hotărâre privind participarea echipei reprezentative naționale  la Campionatul Mondial de pescuit sportiv la pești răpitori, Rutland Water, East Midlands – Anglia

4. Hotărâre privind aprobarea normelor metotologice pentru autorizarea personalului participant la activitatea sportivă (altul decât sportivii de performanță).

Urez sportivilor români fir întins la Campionatul național de pescuit sportiv, iar celor selecționați în echipele reprezentative naționale fir întins la Campionatele mondiale.

O decizie privind participarea la Jocurile mondiale de pescuit sportiv din Africa de sud, se va lua la următoarea ședință a Biroului federal.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE DE PESCUIT SPORTIV

Comunicat

În atenția președinților de cluburi sportive

Federația Romana de Pescuit Sportiv atenționează cluburile sportive recunoscute și autorizate ca structuri sportive de către Ministerul Tineretului și Sportului că în conformitate cu prevederile art  14*1 alin. 1 din Legea nr 69 /2000, coroborat cu prevederile OMTS nr. 438/2018,  aveți obligația să vă legitimați și autorizați sportivii de performanță și să-i înregistrați în Registrul de evidență al sportivilor înființat conform legii de către federație.

Documentele care trebuie să însoțească Cererea de autorizare se găsesc în Anexele la Ordinul MTS nr. 438 /2018.

Ștefan Popescu președinte FRPS

CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele FRPS în baza atribuțiilor statutare, convoacă  Biroul federal în data de 18 august 2018,ora 12, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7,  cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de cheltuieli pentru Campionatul Național de pescuit sportiv 2018;

2. Aprobarea Normelor Metodologice privind autorizarea participanților la activitatea sportivă, alții decât sportivii de performanță (arbitrii, antrenori, medici, kinoterapeuți, etc);

3. Hotărâre privind afilierea provizorie a noi membri;

4. Diverse

Premierea Campionilor

Campionii naționali rezultați în urma Campionatului național de pescuit sportiv  2018, vor primi vauccere valorice din partea firmei Arow Internațional, la toate probele sportive

Cupele și medaliile individuale sunt oferite de Direcția Județeană de Tineret și Sport Vâlcea.

Nada pentru proba de staționar este pusă la dispoziție de firma Trabucco.

 

Ștefan Popescu președinte FRPS

CLUBURI CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA CAMPIONATUL NATIONAL 2018

La  data de azi 27 iulie 2018 au confirmat participarea următoarele cluburi afiliate:

  1. CS Cetate Alba Iulia;
  2. CS Gorj Fishing;
  3. CS Zargan Dolj;
  4. CS Renașterea București;
  5. CSPS Reșița;
  6. CSPS Bârzava

Cluburile sportive care nu au confirmat participarea o pot face în termen de 5 zile, începând de astăzi. După această dată, se suspendă orice înscriere în Campionatul Național.

Cluburile care au confirmat participarea sunt rugate să comunice lista sportivilor înscriși în competiție pe probe sportive în vederea eliberării Autorizațiilor de sportivi de performanță și a noilor legitimații sportive, conform Ord. MTS 438/2018, pentru a putea bugeta corespunzător Campionatul Național.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Campionatul național de pescuit sportiv – ediția 2018

Federația Romanae de Pescuit Sportiv solicită cluburilor sportive să transmită către Comisia de competiții a federației următoarele informații :

1. Lista nominală a sportivilor pe probe sportive, după cum urmează :

– staționar

– feeder

– crap

– răpitori din barcă

2. Odată cu listele sportivilor pe probe

, se va atașa:

– dovada achitării taxelor de viză anuală în valoare de 15 lei/sportiv

3. Campionatul național se va desfășura în perioada 6-9 septembrie la toate probele sportive menționate. Locația va fi comunicată cu 15 zile înaintea începerii competiției

4. Delegații cluburilor sportive vor avea asupra lor următoarele documente :

-legitimațiile sportive vizate de către federație și de Cabinetului de medicină sportivă.

– autorizațiile sportivilor de performanță

-declarațiile sportivilor cum că nu au fost depistați pozitiv la controale antidoping

 

Nota : Competiția va beneficia de transmisiune pe postul național de radio și televiziunile naționale

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

P. S.  Campionatul național de pescuit sportiv va putea fi vizionat on-line pe www.pescuitul.ro, pe pagina web a federației www.frpsc.ro și pe Facebook.

 

Comunicat – pentru cluburile membre

Pe această cale vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea adunării generale cluburile sportive :

1. Asociația clubul sportiv Gilort

2. Clubul sportiv Carp Zone

3. Asociația Clubul Sportiv Manjesti

4.  Clubul de pescuit sportiv Arad

au fost excluse din federație pentru neplata cotizației

Orice colaborare sau asociere cu aceste cluburi este supusă sancțiunilor prevazute de Statutul și regulamentele federației.

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Cursuri de formare profesională antrenori

În conformitate cu prevederile HG 343/2011 privind formarea profesională a antrenorilor, Federația Română de Pescuit Sportiv a solicitat un număr de 10 locuri la Școala Națională de Antrenori pentru sesiunea 2018-2020.

Cluburile sportive sau sportivii legitimați care doresc să se califice ca antrenori de pescuit sportiv sunt rugați să se adreseze în acest sens federației..

Relații suplimentare la tel. 0768251997

 

Ștefan Popescu președinte FRPS

AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ – UN PAS URIAȘ PRIVIND DINAMIZAREA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

[Read more…]