CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele FRPS în baza atribuțiilor statutare, convoacă  Biroul federal în data de 18 august 2018,ora 12, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7,  cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de cheltuieli pentru Campionatul Național de pescuit sportiv 2018;

2. Aprobarea Normelor Metodologice privind autorizarea participanților la activitatea sportivă, alții decât sportivii de performanță (arbitrii, antrenori, medici, kinoterapeuți, etc);

3. Hotărâre privind afilierea provizorie a noi membri;

4. Diverse

Premierea Campionilor

Campionii naționali rezultați în urma Campionatului național de pescuit sportiv  2018, vor primi vauccere valorice din partea firmei Arow Internațional, la toate probele sportive

Cupele și medaliile individuale sunt oferite de Direcția Județeană de Tineret și Sport Vâlcea.

Nada pentru proba de staționar este pusă la dispoziție de firma Trabucco.

 

Ștefan Popescu președinte FRPS

CLUBURI CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA CAMPIONATUL NATIONAL 2018

La  data de azi 27 iulie 2018 au confirmat participarea următoarele cluburi afiliate:

  1. CS Cetate Alba Iulia;
  2. CS Gorj Fishing;
  3. CS Zargan Dolj;
  4. CS Renașterea București;
  5. CSPS Reșița;
  6. CSPS Bârzava

Cluburile sportive care nu au confirmat participarea o pot face în termen de 5 zile, începând de astăzi. După această dată, se suspendă orice înscriere în Campionatul Național.

Cluburile care au confirmat participarea sunt rugate să comunice lista sportivilor înscriși în competiție pe probe sportive în vederea eliberării Autorizațiilor de sportivi de performanță și a noilor legitimații sportive, conform Ord. MTS 438/2018, pentru a putea bugeta corespunzător Campionatul Național.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Campionatul național de pescuit sportiv – ediția 2018

Federația Romanae de Pescuit Sportiv solicită cluburilor sportive să transmită către Comisia de competiții a federației următoarele informații :

1. Lista nominală a sportivilor pe probe sportive, după cum urmează :

– staționar

– feeder

– crap

– răpitori din barcă

2. Odată cu listele sportivilor pe probe

, se va atașa:

– dovada achitării taxelor de viză anuală în valoare de 15 lei/sportiv

3. Campionatul național se va desfășura în perioada 6-9 septembrie la toate probele sportive menționate. Locația va fi comunicată cu 15 zile înaintea începerii competiției

4. Delegații cluburilor sportive vor avea asupra lor următoarele documente :

-legitimațiile sportive vizate de către federație și de Cabinetului de medicină sportivă.

– autorizațiile sportivilor de performanță

-declarațiile sportivilor cum că nu au fost depistați pozitiv la controale antidoping

 

Nota : Competiția va beneficia de transmisiune pe postul național de radio și televiziunile naționale

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

P. S.  Campionatul național de pescuit sportiv va putea fi vizionat on-line pe www.pescuitul.ro, pe pagina web a federației www.frpsc.ro și pe Facebook.

 

Comunicat – pentru cluburile membre

Pe această cale vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea adunării generale cluburile sportive :

1. Asociația clubul sportiv Gilort

2. Clubul sportiv Carp Zone

3. Asociația Clubul Sportiv Manjesti

4.  Clubul de pescuit sportiv Arad

au fost excluse din federație pentru neplata cotizației

Orice colaborare sau asociere cu aceste cluburi este supusă sancțiunilor prevazute de Statutul și regulamentele federației.

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Cursuri de formare profesională antrenori

În conformitate cu prevederile HG 343/2011 privind formarea profesională a antrenorilor, Federația Română de Pescuit Sportiv a solicitat un număr de 10 locuri la Școala Națională de Antrenori pentru sesiunea 2018-2020.

Cluburile sportive sau sportivii legitimați care doresc să se califice ca antrenori de pescuit sportiv sunt rugați să se adreseze în acest sens federației..

Relații suplimentare la tel. 0768251997

 

Ștefan Popescu președinte FRPS

AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ – UN PAS URIAȘ PRIVIND DINAMIZAREA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

[Read more…]

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Pe această cale vă aduc la cunoștință că în Monitorul oficial al României nr. 520/25.06.2018  a fost publicat Ordinul MTS nr. 438/7.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea Autorizației de sportiv de performanță,  conform prevederilor art. 14.1(1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul. În acest sens, rog cluburile sportive afiliate să se adreseze Federației Române de Pescuit Sportiv în vederea eliberării Autorizațiilor pentru sportivii legitimați, în conformitate cu prevederile din Metodologia de autorizare.

Fac precizarea că federația a comandat Legitimații sportive noi, care să corespundă cu noile cerințe prevăzute în legislație.

Autorizarea se va face și pentru celelalte catogorii de personal prevăzute de lege (antrenori, arbitri, instructori, kinoterapeuți, medici, etc.)

Ștefan Popescu- președinte FRPS

Convocator adunare generală extraordinară

Președintele FRPS  în baza prevederilor statutare  convoacă Adunarea generala extraordinară a federației  în data de 9 iunie 2018, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea actului constitutiv prin excluderea și primirea de noi membri

2. Activități administrative

3.  Diverse

Participă membri cu drept de vot. În cazul în care nu există cvorum, Adunare generală extraordinară se convoacă pentru a doua zi  10 iunie și va fi statutara cu numărul de membri prezenți

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Cluburile sportive afiliate sunt rugate să transmită catre federație tabelele cu sportivii în vederea autorizarii. Odata cu tabelul nominal, cluburile vor transmite și legitimațiile sportivilor în vederea vizării pe anul în curs.

Pentru sportivii aflați sub contract cu cluburile sportive afiliate, nu se percep taxe pentru autorizare. Taxa pentru vizarea legitimațiilor sportive este de 15 lei/sportiv.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu