CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 19 din Statut și faptul că Adunarea generală din data de 1.07.2017 nu a avut cvorumul statutar de 2/3 din membri afiliați cu drept de vot, se convoacă o nouă Adunare generală în data de 8 iulie 2017, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 jud. Alba,  care va fi statutară indiferent de numărul de membri afiliați prezenți.

Ordinea de zi rămâne neschimbată.

Președinte,

Ștefan Popescu

NOTĂ: Ședința se va ține la sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, et. I sala  100.

Convocator

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Adunarea generală extraordinară a federației, în data de 1 iulie 2017, ora 10 la sediul  federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, având ca:

 

ORDINE DE ZI

1. Analizarea dosarelor de afiliere completate în conformitate cu prevederile din Raportul de control al Ministrului Tineretului și Sportului, în vederea stabilirii numărului de membri afiliați care au drept de vot în Adunarea generală;

Membri afiliați care și-au completat dosarele de afiliere vor fi prezenți prin reprezentanții legali sau delegați cu drept de vot, în vederea întocmirii Actului adițional pentru modificările Actelor de constituire ale federației, conform prevederilor art. 36, alin. 4 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 12, alin. 1, 2 și 3 din HG 884/2001;

Cu această ocazie, ședința de birou federal din data de 25.06.2017 se amână pentru aceeași dată cu Adunarea Generală extraordinară.

CONVOCATOR

Președintele FRPS în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Biroul federal în data de 1 iulie 2017 ora 10, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea componenței nominale a Corpului de supraveghere și control înființat prin HAG nr. 8/2014;

2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de suoraveghere și control;

3. Raport privind îndeplinirea măsurilor dispuse prin Raportul de control al Ministrului din data de 29.03.2017

4. Completarea comisiilor federale

5. Diverse

Ședința se va ține la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

În atenția Cluburilor Sportive afiliate.

Pe această cale, vă aduc la cunoștință faptul că s-a publicat în Monitorul oficial al României Ordonanța de Urgență nr. 38 a Guvernului privind modificarea Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului.

În baza modificărilor aduse legii, finanțarea structurilor sportive se poate face prin cereri de finanțare adresate autorităților publice locale, în limita a 5% din bugetele locale.

Noutatea adusă legii este relația instituțională dintre sportiv și tehnicieni cu structura sportivă. Astfel, sportivii și tehnicienii vor încheia contracte de prestări servicii pentru activități independente, conform Codului fiscal. În acest sens, revin cu recomandarea către cluburile afiliate de a-și definitiva loturile de sportivi cu care să încheie contracte de prestări servicii în vederea participării la competițiile sportive oficiale și pentru a putea fundamenta cererile de finanțare către autoritățile publice locale.

Atrag atenția asupra faptului că sportivii trebuie să obțină Licența de pescar sportiv de la federație și să se declare ca prestatori de activități independente la organele fiscale.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Atașat OUG 38/2017

 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/06/IMG-2.pdf

Licențiere sportivi

Adunarea generală extraordinară a FRPS din data de 27 mai 2017 a aprobat prin Hotărâre modelul de licență, taxele de examinare și valoarea taxei anuale pentru vizarea acestora, anexă a Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România..

Astfel, taxa de examinare este în cuantum de 150 lei. Viza anuală  se obține prin aplicarea unei taxe de 50 lei.

Cluburile sportive afiliate federației sunt rugate să comunice listele cu sportivii legitimați în vederea licențierii.

Pentru alte persoane care vor să obțină licența de pescar sportiv, acestea se pot adresa federației în acest sens cu o cerere, la care se adaugă o copie a Cărții de Identitate și dovada achitării taxei de licențiere.  Plata taxei de eliberare licență și viză anuală se face în contul FRPS IBAN RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raiffaissen Bank, sucursala Alba Iulia.  Se va preciza pe Ordinul de plată:  Taxă eliberare Licență pescar sportiv, respectiv vizare Licență pescar sportiv. Adresa de contact: office@frpsc.ro.

În urma formulării  cererii, persoanele interesate vor primi bibliografia necesară și un număr de 3 (trei) teste, având următoarea tematică:

 1. Legislația relevantă privind pescuitul sportiv
 2. Statutul și Regulamentele federației
 3. Regulamentele internaționale privind pescuitul sportiv

În urma cumulării punctajului, se poate obține sau nu Licența de pescar sportiv. Persoanele admise vor fi înscrise în Registrul Național al sportivilor din organizarea Centrului Național de Cercetare pentru Sport din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Atenționăm organizatorii de evenimente sportive pe apele publice asupra faptului că doar asociațiile constituite ca structuri sportive pot organiza competiții cu caracter sportiv, iar lipsa licențelor și a Autorizațiilor de funcționare intră sub incidența art. 64 din OUG 23/2008 și este încadrată ca infracțiune.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Clasamente Manșa I Staționar și feeder

Staționar:

1. Nagy Vasile  – 790 grame

2. Cliuc Radu – 575 greame

3. Ursales Florin – 395 grame

 

Feeder

 1. Păcală Dan – 1030 grame
 2. Vârtic Marius – 720 grame
 3. Popescu Ștefan – 385 grame
 4. Tontea Sorin – 330 grame

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – staționar + feeder 26-28 mai 2017

PROGRAM  DE DESFĂȘURARE AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL

2017

-PROBA SPORTIVA : PESCUIT SPORTIV INDIVIDUAL  STATIONAR(Masculin)+Feeder(Masculin) 26-28 mai 2017

-Baza sportivă a FNPSR -Orăștie jud.Hunedoara…

Vineri 26.05.2017

*Antrenament oficial (prezenta obligatorie)

Ora: 9:00-11:00 pregătire

Ora  11:00-14:00 antrenament

Ora 18:00 – ședința tehnica(prezenta  obligatorie a oficialilor sportivi și a reprezentanților cluburilor ce si-au înscris sportivii)

Ora 20:00-cina

 

Sâmbătă 27.05.2017 *

Manșa 1-a

Ora : 7:00-mic dejun

Ora   8:00-tragere la sorti (prezenta concurentilor obligatorie)

Ora   9:00-10:55 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire Ora 10:55-11:00-al doilea semnal sonor care anunță NADIREA GREA

Ora 11:00-13:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis            13:55-14:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 1

Ora  14:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 1+cântărirea

Ora  16 :00-masa de pranz

Ora  20:00-cina

Duminica 28.05.2017

*Manșa 2-a

Ora :7:00-mic dejun

Ora    8:00-tragerea la sorti (prezenta concurenților obligatorie)

Ora    9:00-10:55 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire Ora  10:55-11:00-al doilea semnal sonor care anunță NADIREA GREA

Ora  11:00-13:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis

Ora 13:55-14:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 2

Ora 14:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 2+cântărirea

Ora 15:00 – anunțarea rezultatelor finale ale competiției,masa festiva și festivitatea de premiere

    Comisia de organizare a Campionatului Național,proba : Pescuit Sportiv Individual Stationar(Masculin)+Feeder(Masculin) ureaza tuturor concurenților FIR ÎNTINS !

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – stationar + feeder

În perioada 26-28 mai 2017, pe baza sportivă de la Orăștie are loc Campionatul Național de Pescuit Sportiv, probele staționar și feeder, masculin.

Cluburile sportive sunt rugate să comunice organizatorilor componența nominală a delegațiilor ce vor participa la competiție.

Comisia de organizare:

 1. Nagy Cătălina – președinte
 2. Narița Tudor – secretar
 3. Stânea Claudiu – arbitru
 4. Cornea Daniel – membru
 5. Popescu Ștefan – observator federal

Cazarea și masa la Complexul Resort blue noise.

Președinte,

Ștefan Popescu

Regulamente:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT LA FEEDER- 2017

Regulament pescuit sportiv staționar CN 2017

Decizia nr. 7/10.05.2017

Prin decizia Președintelui FRPS, secretarul general al federației a fost revocat din funcție.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere Decizia Curții constituționale nr. 693/2016 prin care s-a recunoscut ca act de reglementare al pescuitului sportiv din România Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România din anul 2015, se convoacă Adunarea generală extraordinară a federației în data de 27 mai 2017, ora 12, la Orăștie, având următoarea:

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea modelului de Licență de pescar sportiv;
 2. Aprobarea taxei de susținere a examenului de eliberare a Licenței de pescar sportiv
 3. Aprobarea taxei de viză anuală și a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legale
 4. Diverse

Participă cluburile sportive afiliate cu drept de vot. Dacă nu se va complini numărul minim de participanți (2/3 din numărul membrilor cu drept de vot) adunarea se va ține pe data de 28 mai 2017 cu numărul de membri prezenți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

PS Modelul de licență și valoarea taxelor de susținere a examenului, a vizei anuale și a sancțiunilor vor fi comunicate membrilor afiliați până pe data de 15 mai 2017