Licențiere sportivi

Adunarea generală extraordinară a FRPS din data de 27 mai 2017 a aprobat prin Hotărâre modelul de licență, taxele de examinare și valoarea taxei anuale pentru vizarea acestora, anexă a Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România..

Astfel, taxa de examinare este în cuantum de 150 lei. Viza anuală  se obține prin aplicarea unei taxe de 50 lei.

Cluburile sportive afiliate federației sunt rugate să comunice listele cu sportivii legitimați în vederea licențierii.

Pentru alte persoane care vor să obțină licența de pescar sportiv, acestea se pot adresa federației în acest sens cu o cerere, la care se adaugă o copie a Cărții de Identitate și dovada achitării taxei de licențiere.  Plata taxei de eliberare licență și viză anuală se face în contul FRPS IBAN RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raiffaissen Bank, sucursala Alba Iulia.  Se va preciza pe Ordinul de plată:  Taxă eliberare Licență pescar sportiv, respectiv vizare Licență pescar sportiv. Adresa de contact: office@frpsc.ro.

În urma formulării  cererii, persoanele interesate vor primi bibliografia necesară și un număr de 3 (trei) teste, având următoarea tematică:

 1. Legislația relevantă privind pescuitul sportiv
 2. Statutul și Regulamentele federației
 3. Regulamentele internaționale privind pescuitul sportiv

În urma cumulării punctajului, se poate obține sau nu Licența de pescar sportiv. Persoanele admise vor fi înscrise în Registrul Național al sportivilor din organizarea Centrului Național de Cercetare pentru Sport din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Atenționăm organizatorii de evenimente sportive pe apele publice asupra faptului că doar asociațiile constituite ca structuri sportive pot organiza competiții cu caracter sportiv, iar lipsa licențelor și a Autorizațiilor de funcționare intră sub incidența art. 64 din OUG 23/2008 și este încadrată ca infracțiune.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Clasamente Manșa I Staționar și feeder

Staționar:

1. Nagy Vasile  – 790 grame

2. Cliuc Radu – 575 greame

3. Ursales Florin – 395 grame

 

Feeder

 1. Păcală Dan – 1030 grame
 2. Vârtic Marius – 720 grame
 3. Popescu Ștefan – 385 grame
 4. Tontea Sorin – 330 grame

Campionatul Național de Pescuit Sportiv – staționar + feeder 26-28 mai 2017

PROGRAM  DE DESFĂȘURARE AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL

2017

-PROBA SPORTIVA : PESCUIT SPORTIV INDIVIDUAL  STATIONAR(Masculin)+Feeder(Masculin) 26-28 mai 2017

-Baza sportivă a FNPSR -Orăștie jud.Hunedoara…

Vineri 26.05.2017

*Antrenament oficial (prezenta obligatorie)

Ora: 9:00-11:00 pregătire

Ora  11:00-14:00 antrenament

Ora 18:00 – ședința tehnica(prezenta  obligatorie a oficialilor sportivi și a reprezentanților cluburilor ce si-au înscris sportivii)

Ora 20:00-cina

 

Sâmbătă 27.05.2017 *

Manșa 1-a

Ora : 7:00-mic dejun

Ora   8:00-tragere la sorti (prezenta concurentilor obligatorie)

Ora   9:00-10:55 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire Ora 10:55-11:00-al doilea semnal sonor care anunță NADIREA GREA

Ora 11:00-13:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis            13:55-14:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 1

Ora  14:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 1+cântărirea

Ora  16 :00-masa de pranz

Ora  20:00-cina

Duminica 28.05.2017

*Manșa 2-a

Ora :7:00-mic dejun

Ora    8:00-tragerea la sorti (prezenta concurenților obligatorie)

Ora    9:00-10:55 – primul semnal sonor care anunță intrarea-n stand și începerea perioadei de pregătire Ora  10:55-11:00-al doilea semnal sonor care anunță NADIREA GREA

Ora  11:00-13:55-al treilea semnal sonor care anunță începerea concursului propriu zis

Ora 13:55-14:00-al patrulea semnal sonor care anunță ultimele 5 minute ale manșei 2

Ora 14:00-al cincilea semnal sonor care anunță finalul manșei 2+cântărirea

Ora 15:00 – anunțarea rezultatelor finale ale competiției,masa festiva și festivitatea de premiere

    Comisia de organizare a Campionatului Național,proba : Pescuit Sportiv Individual Stationar(Masculin)+Feeder(Masculin) ureaza tuturor concurenților FIR ÎNTINS !

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – stationar + feeder

În perioada 26-28 mai 2017, pe baza sportivă de la Orăștie are loc Campionatul Național de Pescuit Sportiv, probele staționar și feeder, masculin.

Cluburile sportive sunt rugate să comunice organizatorilor componența nominală a delegațiilor ce vor participa la competiție.

Comisia de organizare:

 1. Nagy Cătălina – președinte
 2. Narița Tudor – secretar
 3. Stânea Claudiu – arbitru
 4. Cornea Daniel – membru
 5. Popescu Ștefan – observator federal

Cazarea și masa la Complexul Resort blue noise.

Președinte,

Ștefan Popescu

Regulamente:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT LA FEEDER- 2017

Regulament pescuit sportiv staționar CN 2017

Decizia nr. 7/10.05.2017

Prin decizia Președintelui FRPS, secretarul general al federației a fost revocat din funcție.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere Decizia Curții constituționale nr. 693/2016 prin care s-a recunoscut ca act de reglementare al pescuitului sportiv din România Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România din anul 2015, se convoacă Adunarea generală extraordinară a federației în data de 27 mai 2017, ora 12, la Orăștie, având următoarea:

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea modelului de Licență de pescar sportiv;
 2. Aprobarea taxei de susținere a examenului de eliberare a Licenței de pescar sportiv
 3. Aprobarea taxei de viză anuală și a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legale
 4. Diverse

Participă cluburile sportive afiliate cu drept de vot. Dacă nu se va complini numărul minim de participanți (2/3 din numărul membrilor cu drept de vot) adunarea se va ține pe data de 28 mai 2017 cu numărul de membri prezenți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

PS Modelul de licență și valoarea taxelor de susținere a examenului, a vizei anuale și a sancțiunilor vor fi comunicate membrilor afiliați până pe data de 15 mai 2017

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE

Adunarea generală ordinare a FRPS din data de 30 aprilie 2017, a hotărât:

1. Aprobarea Raportului de activitate pe anul 2016;

2. Aprobarea Bilantului contabil, a Raportului de audit, Raportului cenzoral și descărcarea de gestiune a Biroului federal pe anul 2016

3. Acordarea titlui de membru de onoare al Federației Române de Pescuit Sportiv domnului Nagy Vasile pentru activitatea sa în domeniul pescuitului sportiv, fiind ce mai în vârstă sportiv legitimat, la vârsta de 72 de ani.

4 Revocarea  din funcții a domnilor Florea Florin Nicolae Răzvan (vicepreședinte BF) si Diaconița Petru Ghiocel (membru BF) pentru absențe nemotivate la ședințele Biroului Federal

5. Complinirea locurilor vacante după cum urmează:

 • Cătălina Nagy – vicepreședinte
 • Pușcaș Ioan – membru
 • Păcală Dan – membru

6. Convocarea Comisiei de disciplină la propunerea Președintelui privind abaterile de la Statut și încălcarea prevederilor Regulamentului disciplinar a domnilor:

– Diaconița Petru Ghiocel

– Florea Florin Nicolae Răzvan

– Neamțu George Gabriel

– Berari Vasile

– Tudor Marian

7 Hotărâre privind încluderea în Campionatul național de pescuit sportiv – staționar a probei pentru persoanele cu dizabilități (prima ediție)

Președinte

Ștefan Popescu

Comunicat referitor la Campionatul Național de Pescuit sportiv proba staționar

În premieră, Federația Română de Pescuit Sportiv organizează cu ocazia Campionatului Național de Pescuit Sportiv staționar, proba similară pentru persoanele cu dizabilități, în colaborare cu Comitetul Național Paralimpic.

Cu acestă ocazie, federația își dovedește deschiderea pentru toate persoanele care doresc să practice acest minunat sport, fără discriminare. În continuare, federația va lua măsurile statutare pentru participarea acestor persoane cu dizabilități la competițiile oficiale internaționale la care Legea și statutul federației le dă dreptul.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

MTS a notificat CIPS asupra reprezentantului legal al României la acest organism sportiv internaționanal

La solicitările repetate ale federației, Ministrul Tineretului și Sportului a emis documentul oficial care stabilește cine reprezintă România la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv. Documentul a fost înaintat către președintele CIPS, dl. Ferenc Szalay

Ștefan Popescu – președinte FRPS

New Doc 101-3

CAMPIONATUL NATIONAL DE PESCUIT SPORTIV -PROBA PESCUIT STAȚIONAR + FEEDER, Ediția 2017

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 26-28 mai 2017 Campionatul Național de pescuit sportiv la probele pescuit staționar (masculin) și feeder(masculin), pe locația din Orăștie.

Cluburile afiliate cu drept de vot în Adunarea generală, sunt rugate să ia măsurile statutare în vederea participării.

Programul competiției precum și Regulamentele probelor de concurs, vor fi publicate pe pagina web a federației.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu