PROGRAM CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT LA PEȘTI RĂPITORI (BARCĂ ȘI MAL)

Prezentăm mai jos Programul Campionatului Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori 1-3 noiembrie 2019

 

Vineri 1 noiembrie 2019:

– ora 8 – întâlnirea sportivilor și oficialilor pe Insula de pe  Lacul Morii;

– ora 8,30 – Instructajul sportivilor și oficialilor sportivi;

– ora 9 – Intrarea pe apă a ambarcațiunilor și deplasarea sportivilor înscriși la proba de mal pe zona de concurs;

– ora 9,30 – 14,30 – antrenament liber pescuit din barcă  și mal;

– ora 15 – ancorarea barcilor la debarcader.

– ora 16 ședința tehnică

Sâmbătă 2 noiembrie 2019:

 • ora 8 – începerea competiției (mal și barcă)
 • ora 12 – încetarea probei de mal și măsurarea peștilor
 • ora 13 – încetarea probei de barcă și măsurarea peștilor
 • ora 14 – afișarea rezultatelor parțiale

Duminică 3 noiembrie 2019

 • ora 8 – începerea competiției (mal și barcă)
 • ora 12 – încetarea probei de mal și măsurarea peștilor
 • ora 13 – încetarea probei de barcă și măsurarea peștilor
 • ora 14 – afișarea rezultatelor finale și a Clasamentului general.
 • ora 15 – festivitatea de premiere și atribuirea Titlurilor de Campioni Naționali

Considerații generale:

– Se pescuiește doar cu năluci artificiale (oscilante, rotative, voblere, twistere). Sunt intezise momelile naturale și muștele artificiale.

-Punctează doar peștii răpitori (clean, biban, șalău, știucă, somn, avat)

 • distanța minimă între concurenți: 40 metri;
 • sunt interzise discuțiile între concurenți și orice alte activități menite să schimbe rezultatul competiției;
 • pe toată durata competiției sunt interzise consumul de alcool sau alte substanțe interzise de Regulamentul WADA.
 • la stabilirea clasamentului final se cumulează rezultatele din cele două manșe;
 • Punctajul pe fiecare manșă se întocmește prin măsurarea și cumularea lungimii peștilor;
 • Clasamentul se va întocmi conform normelor de punctaj FIPS- Ed prin cumularea punctelor din cele două manșe. În caz de egalitate, prevalează numărul peștilor capturați.
 • Primele 3 echipe în ordinea Clasamentului final vor constitui Echipa reprezentativă care va reprezenta România la Campionatul  mondial de pescuit sportiv la pești răpitori din barcă din anul 2020;
 • primii 6 clasați la  mal vor constitui echipa națională care va reprezenta România la Campionatul Mondial din anul 2020.

Pe toată durata Campionatului Național operează prevederile Regulamentelor și Normelor FRPS.

Președinte,

Ștefan Popescu

 

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR LOCAȚIILOR PENTRU PRACTICAREA PESCUITULUI SPORTIV DE AGREMENT, RECREERE ȘI COMPETIȚII

Federația Română de Pescuit Sportiv aduce la cunoștință deținătorilor de amenajări piscicole proprietate publică sau privată pe care se practică activități de pescuit sportiv în scop de agrement, recreere și competiție, că au obligația omologării și înscrierii respectivelor obiective în Registrul național al bazelor sportive, în vederea autorizării acestora pentru astfel de activități. Aceste obiective se omologhează de Federația Română de Pescuit Sportiv și se autorizează de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Legea nr. 69/2000

Articolul 78

(1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport.

(2) Bunurile menționate la alin. (1) aparțin, după caz, proprietății publice sau private.

(3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Conform art. 88 lit. j, constituie contravenție și se sancționează cu amendă  de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, conform prevederilor art. 89 lit. b din Legea nr. 69/2000.

Față de aceste prevederi exprese ale Legii, Federația Română de Pescuit Sportiv anunță deținătorii acestor obiective că a elaborat Normele metodologice pentru omologarea acestor obiective pentru desfășurarea tuturor probelor sportive aferente ramurii de sport pescuit sportiv, în conformitate și cu Regulamentele CIPS-FIPS Ed, pentru următoarele categorii de baze sportive:

– bază sportivă pentru competiții oficiale de nivel internațional;

– baze sportive pentru  competiții oficiale de nivel național;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel regional;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel județean;

– baze sportive pentru activități recreative, de agrement și competiționale fără caracter oficial;

Precizăm că autoritatea de reglementare pe ramura de sport „pescuit sportiv” este Federația Română de Pescuit Sportiv, cu drept de supraveghere și control la nivel național.

Având în vedere că prin Normele derogatorii prevăzute de OUG 23/2008, desfășurarea de activități sportive fără licențe și autprizații de pescuit sportiv este clasificată ca infracțiune și sancționată conform prevederilor art. 64 lit. a cu amendă penală și suspendarea dreptului de practicare a pescuitului de la 1 la 3 ani, Federația Română de Pescuit Sportiv oferă sprijin și consultanță pentru omologarea acestor obiective destinate practicării pescuitului sportiv!

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE ȘI AL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Federația Română de Pescuit Sportiv reamintește tuturor cluburilor sportive recunoscute și autorizate de MTS ca structuri sportive, că pentru a participa la Competițiile sportive oficiale naționale și internaționale, se pot afilia la federație, în condițiile stabilite de Legea nr. 69/2000 și a Regulamentului de aplicare al Legii aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 884/2001.

Federația intenționează pentru programul competițional 2020 organizarea competițiilor județene și regionale, ca etape de selectie pentru Campionatele Naționale organizate de federație,  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al federației  și a Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România, documente cu caracter de legiferare a activităților de pescuit sportiv din România.

Atenționăm că utilizarea denumirilor de Campionat județean, Campionat regional și Campionat național sunt denumiri ce nu pot fi utilizate de nici o entitate care își arogă organizarea unei competiții de pescuit sportiv cu caracter neoficial, acestea fiind drepturi exclusive ale Federației Române de Pescuit Sportiv. Utilizarea acestor denumiri va atragere răspunderea civilă, materială și penală a celor care le vor utiliza. Federația Română de Pescuit Sportiv va monitoriza toate activitățile desfăcâșurate pe ramura de sport pescuit sportiv la nivel național și va propune sancționarea organizatorilor acestora conform prevederilor Legii nr.69/2000 și a Normelor derogatorii prevăzute de OUG 23/2008, dacă aceștia nu dețin Licență de organizare și Autorizații, eliberate de Federația Română de Pescuit Sportiv. Este în interesul, atât al cluburilor sportive cât și a sportivilor de performanță, integrarea lor în sistemele competiționale oficiale, având în vedere că aceste activități sportive sunt susținute de către autoritățile publice locale și naționale, precum și de a putea beneficia de sponsorizări.

Condițiile de afiliere la federație pot fi consultate pe pagina web a FRPS, https://frpsc.ro/?s=afiliere+cluburi

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

CAMPIONII NAȚIONALI LA PESCUIT SPORTIV – PROBELE STAȚIONAR ȘI FEEDER AU FOST DESEMNAȚI.

 • În perioada 11-13 octombrie 2019, pe Lacul Ostroveni din Municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a încheiat Campionatul Național de Pescuit Sportiv, probele pescuit staționar și pescuit cu coșuleț(feeder).

Pe o baltă capricioasă, în care peștele a fost foarte mofturos, câștigătorii Campionatului Național la probele menționate sunt:

1. Pescuit Sportiv staționar:

 •  Cătălin Schirger – Locul I și Titlul de Campion Național (pentru a doua oară consecutiv) – Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia
 • Emil Carcadia – Locul II – Clubul Sportiv Gorj Fishing
 • Gârtone Gigi – Locul III – Clubul Sportiv Caraș -Reșița

2. Pescuit Sportiv feeder:

 • Iulian Hosu – Locul I și Titlul de Campion Național – Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia
 • Claudiu Nicolae Lupșan – Locul II – Clubul Sportiv Cetate Alcba Iulia
 • Sorin Farcaș – Locul III – Clubul Sportiv Caras – Reșița

Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește pe această cale Conducerii Municipiului Râmnicu Vâlcea și membrilor Consiliului local pentru excelentele condiții de competiție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea pentru prezența în vederea bunei desfășurări a Campionatului Național, Poliției Comunitare Râmnicu Vâlcea și tuturor celor care au sprijinit această competiție oficială. De asemenea spectatorilor care au urmărit această primă Competiție oficială de pescuit sportiv desfășurată în orașul lor de reședință.

Nu în ultimul rând, Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește sponsorului acestei Competiții oficiale, Societatea comercială Nedeias din Bistrița Năsăud pentru frumoasele  trofee oferite câștigătorilor.

Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește de asemenea sportivilor, arbitrilor federați și oficialilor sportivi federați pentru fair play, corectitudine și competența demonstrată cu ocazia acestui Campionat Național!

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚA CLUBURILOR SPORTIVE PARTICIPANTE LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RĂPITORI

Avem rugămintea să urgentați înscrierea echipelor sau sportivilor pentru Campionatul Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori, pentru a avea numărul total de sportivi în vederea  rezolvării problemelor de cazare și servit masa. Demersurile s-au făcut pentru Complexul studențesc Regie.

Atașat Acordul ABA Argeș Vedea pentru folosirea gratuită a Lacului Morii și a Canalului Dâmbovița!

FEDERATIA ROMANA DE PESCUIT SPORTIV-AVIZ ANAR

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBELE DE PESCUIT SPORTIV LA PEȘTI RĂPITORI DIN BARCĂ ȘI DE PE MAL

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 1-3 noiembrie 2019 Campionatul Național de Pescuit Sportiv la pești răpitori, probele pescuit din barcă și pescuit de pe mal.

Competiția oficială se desfășoară pe Lacul Morii din București (proba din barcă) și pe Canalul Dâmbovița (de la Stăvilarul Ciurel până la Podul Grozăvești), proba de pe mal.

Participă sportivii legitmați și autorizați de Federația Română de Pescuit Sportiv ca sportivi de performanță la cluburile afiliate la federație care și-au achitat cotizațiile și taxele aferente către federație și au participat în ultimii doi ani la competițiile oficiale organizate de către federație.

Regulamentul și programul fiecărei  competiții se vor posta pe mijloacele de comunicare ale federației.

Federația oferă spațiu de publicitate firmelor intersate și acreditează posturile de radio și televiziune care doresc să transmită această competiție oficială.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2019 – PROBA STAȚIONAR + FEEDER

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 11-13 octombrie 2019 „Campionatul Național de Pescuit Sportiv” probele staționar și feeder.

Competiția se va desfășura pe Lacul Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea, pus la dispoziție de Primăria Râmnicu Vâlcea.

Cluburile sportive, membre ale federației, care și-au achitat cotizațiile și taxele către federație, pot înscrie sportivii până în data de 5 octombrie 2019.

Nu se percep taxe de înscriere. Cluburile sportive vor asigura cheltuielile de participare a propriilor sportivi (cazare și masă) în condițiile Legii.

Cu 10 zile înaintea datei de incepere a competiției, se vor posta Programul și Regulamentele competițiilor.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2019 – PROBA PESCUIT LA CRAP

S-a încheiat Campionatul Național de Pescuit Sportiv la Crap – Ediția 2019. Clasamentul final arată astfel:

Campionii naționali ai acestei ediții sunt sportivii:

Marius Cotoi și Bogdan Vlad, legitimați la Clubul Sportiv „Caras” din Reșița.

Pe locurile doi și trei s-au clasat următorii sportivi:

Marius Palagichi și Ursa Gabriel (rezervă Hossu Adrian) – Clubul Sportiv Bârzava – Reșița,  urmați de echipa Caludiu Costache și  Valentin Sburlan – Clubul Sportiv Renașterea București

Pe locul patru s-a clasat echipa Emilian Rus  și  Alexandru Michael Mureșan – Clubul sportiv Cetate Alba Iulia

În urma acestor rezultate, Echipa Națională ce va reprezenta România la Campionatul Mondial de anul viitor, are următoaarea componență:

 1. Marius Cotoi + Bogdan Vlad – echipa întîi
 2. Maris Palagjchi + Ursa Gabriel – echipa a doua
 3. Claudiu Costache + Sburlan Valentin – echipa a treia
 4. Rus Emilian + Mureșan Alexandru Michael – echipa de rezervă

Echipa de completează cu domnii:

Ionuț Andi Ionescu – căpitan nejucător și

Adrian Zarguzon – managerul Lotului național.

Felicitări Campionilor Naționali și cinste tuturor participanților pentru o competiție oficială reușită din toate punctele de vedere.

Mulțumirile federației se îndreaptă și spre administratorii bazei de pescuit sportiv Doripesco (doamnei Ruxandra Coc) și ai complexului Doripesco pentru buna găzduire,  precum și a tuturor oficialilor federației care au asigurat  corecta desfășurare a Campionatului Național de pescuit sportiv la Crap.

Mulțumesc tuturor!

Ștefan Poprescu – președinte FRPS

 

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP 2019 – CÂNTARUL 5

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP2019 – Cântarul 4