IN ATENTIA SPORTIVILOR DE PERFORMANTA

Sportivii de performanta care doresc sa participe in competitii sportive oficiale nationale sau internationale, precum si persoanele care doresc sa obtina statut de sportiv de performanta in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 69/2000, asa cum a fost modificata prin OUG 38/2017 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 90/2018, trebuie sa obtina o Autorizatie de sportiv de performanta eliberata de Federatia Romana de Pescuit Sportiv. Autorizatia astfel obtinuta, da posibilitatea sportivului sa se legitimeze la un club sportiv, cu care poate incheia un Contract pentru activitati sportive.

Autorizatia de sportiv de performanta este obligatorie si se elibereaza in baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului si Sportului. In vederea obtinerii Autorizatiei de pescar sportiv de performanta, se pot adresa federatiei prin cerere scrisa, in vederea luarii in evidenta si a programarii pentru sustinerea testelor teoretice si practice in vederea autorizarii.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Autorizarea sportivilor de performanță

[Read more…]

AMANARE ADUNARE GENERALA

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile anuntate, cat si sarbatorile pascale, in urma consultarii membrilor Biroului federal, s-a decis ca Adunarea generala din data de 24 martie  2018 sa fie amanata pentru data de 14 aprilie 2018. Ordinea de zi si procedura de convocare ramane neschimbata.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

PESCUITUL SPORTIV DIN ROMANIA ESTE REGLEMENTAT EXCLUXIV DE CATRE FRPS

Camera Deputatilor a aprobat cu modificari si completari Legea pentru aprobarea OUG 85/2016 pentru modificarea si completarea OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

Evident, aceasta lege marca AGVPSR, cred ca va fi returnata la Camera, intrucat are o serie de prevederi neconstitutionale.

Ce este de remarcat, este faptul ca pescuitul sportiv nu mai este reglemetat prin aceasta Lege, singurele reglementeri legale fiind in aceasta situatie Statutul si Regulamentele federatiei, asa cum a stabilit si Curtea constitutionala prin Decizia 693/2016.

Singurele reglementeri privind pescarii sportivi ramase nemodificate, sunt prevederile de la art. 24 lit. e) care prevede ca un pescar sportiv poate retine 5 kg de peste si prevederile art. 64 care prevede si incadreaza ca infractiune practicarea pescuitului comercial si sportiv  fara a detine licentele si autorizatiile necesare.

In atare situatie, sportivii legitimati de FRPS pot practica pescuitul sportiv fara a mai avea nevoie de permis de pescuit, acesta fiind obligatoriu doar pentru pescuitul recreativ. Conform Deciziei Curtii constitutionale nr. 693/2016, calitatea de pescar sportiv se dovedeste prin Licenta de pescar sportiv, emisa si eliberta de FRPS. Conditiile de licentiere  sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si practicare a pescuitului sportiv din Romania.

Atentionez organizatorii de competitii de pescuit sportiv sa ia act de prevederil Regulamentului de organizare si practicare a pescuitului sportiv din Romania si de prevederile Legii nr. 69/2000 privind organizarea manifestarilor sportive si de sanctiunile prevazute de lege si de OUG 23/2008, asa cum a fost ea modificata.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CURSURILOR DE ARBITRU

Absolventii cursurilor de arbitru, organizate de FRPS sunt rugati sa se presinte pentru a-si ridica Carnetul de arbitru, la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

In cazul in care din diferite motive absolventii nu se  pot deplasa la sediul federatiei, pot solicita expedierea prin posta a Carnetului, cu suportarea cheltuielilor  de expediere, in valoare de 30 lei.

Contul de virament este : RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raifaissen Bank Alba Iulia.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Hotarari ale Biroului Federal din data de 24.02.2018

Biroul federal intrunit in data de 24 februarie 2018 in sedinta ordinara, a hotarat urmatoarele:

 1. Supune analizei Adunarii generale a Raportului Curtii de conturi emis in urma controlului efectuat in perioada 15.01 2018-2.02.2018;
 2. Avizeaza si supune arobarii Adunarii generale Bilantul contabil pe anul 2017, a Raportului administratorului si a Raportului cenzoral. Pana la adunarea generala, se va efectua si Raportul de audit;
 3. Constatand ca nu s-au depus actele solicitate de federatie cluburilor sportive, s-a decis avertizarea presedintilor cluburilor care nu au depus documentele solicitate si in caz ca nu se vor conforma, sesizarea Comisiei de disciplina impotriva cluburilor care nu se vor conforma;
 4. Executarea silita a cluburilor care au restante la plata cotizatiei prin solicitarea dizolvarii pentru insolventa la judecatoriile unde au sediul social.
 5. Se convoaca Adunarea generala a federatiei, cu ordinea de zi anuntata anterior pentru data de 24 martie 2018. In cazul in care Adunarea generala nu va fi statutara, aceasta se convoaca pentru a doua zi si se va desfasura cu membri prezenti.

Presedinte,

Stefan Popescu

CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Presedintele FRPS, in baza atributiilor statutare, convoaca Biroul federal in sedinta ordinara, sambata 17 februarie 2018, ora 12, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 1.  Analizarea Raportului de control al Curtii de conturi;
 2. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, inclusiv cu fondurile alocate de catre MTS
 3. Diverse

La sedinta de Birou federal sunt invitati sa participe urmatorii:

 • presedintii cluburilor afiliate;
 • presedintii comisiilor federale;

Presedintii cluburilor afiliate sunt obligati sa depuna urmatoarele documente:

 • lista cu sportivii legitimati;
 • contractele pentru activitati sportive incheiate cu sportivii legitimati
 • dovada achitarii taxelor de legitimare pe anul 2018, nominal pentru fiecare sportiv, prin extrasul de cont bancar;
 • legitimatiile sportive in vederea vizarii;
 • dovada achitarii taxelor de licentiere pentru sportivii legitimati;
 • dovada achitarii cotizatiilor de membru la zi (dispozitiile de plata sau chitantele de incasare numerar pe fiecare an de la afiliere pana in prezent).

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului judetean Alba, str. I.I.C.  Bratianu nr. 1 din Alba Iulia.

Atrag atentia cluburilor sportive ca aceste documente sunt obligatorii.  In situatia in care aceste documente nu vor fi prezentate, cluburile in culpa vor fi sanctionate conform Regulamentului disciplinar al federatiei.

 

Presedinte FRPS,

Stefan Popescu

Amânare adunare generală

Având în vedere că ANAF nu a publicat formulate de bilanț, Adunarea generală a federației din data de 3 februarie 2018, se amână cu 30 de zile.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Anunț

Pe această cale, anunț cluburile afiliate că a fost făcută publică metodologia de finanțare pentru anul 2018. Vă solicit că până luni sa trimiteți formularul cu sportivii legitimați pentru a putea completa Cererea de finanțare.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

EXAMINARE SPORTIVI ÎN VEDEREA LICENȚIERII

Având în vedere:

* Art. 14, 24, 37  și 49 alin.2 lit. b din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;

* Regulamentul de aplicare a Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG 884/2001;

* Statutul FRPS;

* Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;

* Decizia Curții constituționale a României nr. 693/2016;

* art. 23(1 și 6) și art. 64 din OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează sesiune de examinare a sportivilor legitimați, în vederea licențierii, în data de 20 ianuarie 2018, ora 10, la sediile cluburilor sportive afilate, astfel:

 1. CS Cetate Alba Iulia – str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba;
 2. CS Gorj Fishing  Târgu Jiu; (pentru sportivii cluburilor Gosrj Fishing și CS Gilort;
 3. CS Monsther Fish Timișoara – str. Piața Unirii nr. 3 cam. 3;
 4. CS Mânjești – Vaslui,  str. Mihail Kogălniceanu bl. 5;
 5. CS Renașterea București – la sediul MTS din str. Vasile Conta nr. 16;( pentru cluburile sportive Renașterea, Parapescar, CS Carp Zone)
 6. CS Moldova Suceava -str. Depoului nr. 16, Suceava
 7. CSPS Caraș ( pentru cluburile ACSP Bârzava, ACSP Caraș, ACSP Dunărea Albastră, ACSP Nera Bozovici)  Relații la tel 0787801059
 8. CS Lufarul Constanța -str. Marcus Aurelius nr. 18 et. 2 cam. 17, Constanța.

Bibliografie:

 • Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;
 • Regulamentul de aplicare al L.69/2000 aprobat prin HG 884/2001;
 • Statutul FRPS;
 • Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;
 • Regulamentul disciplinar al FRPS;
 • Legea nr. 227/2008 actualizată privind combaterea dopajului în sport;

Proceduri:

 • La examinarea sportivilor în vederea licențierii, va participa un membru al Biroului federal;
 • Subiectele vor fi aduse de membrul Biroului federal în plic închis și sigilat;
 • Deschiderea subiectelor se va face în prezența sportivilor și a oficialilor cluburilor;
 • Lucrările cu răspunsurile se vor colecta de către delegat, se vor pune într-un plic care va fi sigilat în prezența oficialilor cluburilor și se va transmite la Comisia de examinare care se va desemna de către Secretarul general al federației.

Obligații:

Cluburile sportive vor pune la dispoziția delegatului federației următoarele documente:

 • Contractele pentru activități sportive încheiate cu sportivii legitimați conform cu prevederile Ordinului comun MTS MMJS nr. 631/890/2017;
 • Legitimațiile sportivilor vizate de către federație și cu vizitele medicale făcute;
 • Registrul de evidență în formatul Excel comunicat cluburilor de către federație ( Registru se poate trimite și prin e-mail la adresa office@frpsc.ro, până la data examenului de licențiere)

 

Taxa de licențiere este de 150 lei/sportiv, conform Regulamentului de organizare și funcționare al  FRPS.

NOTĂ: Fac precizarea că înscrierea sportivilor în Registrul Național al sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive. Cluburile neafiliate pot solicita licențierea sportivilor de către federație. Evidența sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive, conf. art. 14 din Legea nr. 69/2000, așa cum a fost modificată prin OUG 38/2017 și face doar prin federațiile sportive.

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori