ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Pe această cale vă aduc la cunoștință că în Monitorul oficial al României nr. 520/25.06.2018  a fost publicat Ordinul MTS nr. 438/7.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea Autorizației de sportiv de performanță,  conform prevederilor art. 14.1(1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul. În acest sens, rog cluburile sportive afiliate să se adreseze Federației Române de Pescuit Sportiv în vederea eliberării Autorizațiilor pentru sportivii legitimați, în conformitate cu prevederile din Metodologia de autorizare.

Fac precizarea că federația a comandat Legitimații sportive noi, care să corespundă cu noile cerințe prevăzute în legislație.

Autorizarea se va face și pentru celelalte catogorii de personal prevăzute de lege (antrenori, arbitri, instructori, kinoterapeuți, medici, etc.)

Ștefan Popescu- președinte FRPS

Convocator adunare generală extraordinară

Președintele FRPS  în baza prevederilor statutare  convoacă Adunarea generala extraordinară a federației  în data de 9 iunie 2018, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea actului constitutiv prin excluderea și primirea de noi membri

2. Activități administrative

3.  Diverse

Participă membri cu drept de vot. În cazul în care nu există cvorum, Adunare generală extraordinară se convoacă pentru a doua zi  10 iunie și va fi statutara cu numărul de membri prezenți

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE AFILIATE

Cluburile sportive afiliate sunt rugate să transmită catre federație tabelele cu sportivii în vederea autorizarii. Odata cu tabelul nominal, cluburile vor transmite și legitimațiile sportivilor în vederea vizării pe anul în curs.

Pentru sportivii aflați sub contract cu cluburile sportive afiliate, nu se percep taxe pentru autorizare. Taxa pentru vizarea legitimațiilor sportive este de 15 lei/sportiv.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

IN ATENTIA SPORTIVILOR DE PERFORMANTA

Sportivii de performanta care doresc sa participe in competitii sportive oficiale nationale sau internationale, precum si persoanele care doresc sa obtina statut de sportiv de performanta in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 69/2000, asa cum a fost modificata prin OUG 38/2017 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 90/2018, trebuie sa obtina o Autorizatie de sportiv de performanta eliberata de Federatia Romana de Pescuit Sportiv. Autorizatia astfel obtinuta, da posibilitatea sportivului sa se legitimeze la un club sportiv, cu care poate incheia un Contract pentru activitati sportive.

Autorizatia de sportiv de performanta este obligatorie si se elibereaza in baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Tineretului si Sportului. In vederea obtinerii Autorizatiei de pescar sportiv de performanta, se pot adresa federatiei prin cerere scrisa, in vederea luarii in evidenta si a programarii pentru sustinerea testelor teoretice si practice in vederea autorizarii.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Autorizarea sportivilor de performanță

[Read more…]

AMANARE ADUNARE GENERALA

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile anuntate, cat si sarbatorile pascale, in urma consultarii membrilor Biroului federal, s-a decis ca Adunarea generala din data de 24 martie  2018 sa fie amanata pentru data de 14 aprilie 2018. Ordinea de zi si procedura de convocare ramane neschimbata.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

PESCUITUL SPORTIV DIN ROMANIA ESTE REGLEMENTAT EXCLUXIV DE CATRE FRPS

Camera Deputatilor a aprobat cu modificari si completari Legea pentru aprobarea OUG 85/2016 pentru modificarea si completarea OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

Evident, aceasta lege marca AGVPSR, cred ca va fi returnata la Camera, intrucat are o serie de prevederi neconstitutionale.

Ce este de remarcat, este faptul ca pescuitul sportiv nu mai este reglemetat prin aceasta Lege, singurele reglementeri legale fiind in aceasta situatie Statutul si Regulamentele federatiei, asa cum a stabilit si Curtea constitutionala prin Decizia 693/2016.

Singurele reglementeri privind pescarii sportivi ramase nemodificate, sunt prevederile de la art. 24 lit. e) care prevede ca un pescar sportiv poate retine 5 kg de peste si prevederile art. 64 care prevede si incadreaza ca infractiune practicarea pescuitului comercial si sportiv  fara a detine licentele si autorizatiile necesare.

In atare situatie, sportivii legitimati de FRPS pot practica pescuitul sportiv fara a mai avea nevoie de permis de pescuit, acesta fiind obligatoriu doar pentru pescuitul recreativ. Conform Deciziei Curtii constitutionale nr. 693/2016, calitatea de pescar sportiv se dovedeste prin Licenta de pescar sportiv, emisa si eliberta de FRPS. Conditiile de licentiere  sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si practicare a pescuitului sportiv din Romania.

Atentionez organizatorii de competitii de pescuit sportiv sa ia act de prevederil Regulamentului de organizare si practicare a pescuitului sportiv din Romania si de prevederile Legii nr. 69/2000 privind organizarea manifestarilor sportive si de sanctiunile prevazute de lege si de OUG 23/2008, asa cum a fost ea modificata.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CURSURILOR DE ARBITRU

Absolventii cursurilor de arbitru, organizate de FRPS sunt rugati sa se presinte pentru a-si ridica Carnetul de arbitru, la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

In cazul in care din diferite motive absolventii nu se  pot deplasa la sediul federatiei, pot solicita expedierea prin posta a Carnetului, cu suportarea cheltuielilor  de expediere, in valoare de 30 lei.

Contul de virament este : RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raifaissen Bank Alba Iulia.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Hotarari ale Biroului Federal din data de 24.02.2018

Biroul federal intrunit in data de 24 februarie 2018 in sedinta ordinara, a hotarat urmatoarele:

 1. Supune analizei Adunarii generale a Raportului Curtii de conturi emis in urma controlului efectuat in perioada 15.01 2018-2.02.2018;
 2. Avizeaza si supune arobarii Adunarii generale Bilantul contabil pe anul 2017, a Raportului administratorului si a Raportului cenzoral. Pana la adunarea generala, se va efectua si Raportul de audit;
 3. Constatand ca nu s-au depus actele solicitate de federatie cluburilor sportive, s-a decis avertizarea presedintilor cluburilor care nu au depus documentele solicitate si in caz ca nu se vor conforma, sesizarea Comisiei de disciplina impotriva cluburilor care nu se vor conforma;
 4. Executarea silita a cluburilor care au restante la plata cotizatiei prin solicitarea dizolvarii pentru insolventa la judecatoriile unde au sediul social.
 5. Se convoaca Adunarea generala a federatiei, cu ordinea de zi anuntata anterior pentru data de 24 martie 2018. In cazul in care Adunarea generala nu va fi statutara, aceasta se convoaca pentru a doua zi si se va desfasura cu membri prezenti.

Presedinte,

Stefan Popescu

CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Presedintele FRPS, in baza atributiilor statutare, convoaca Biroul federal in sedinta ordinara, sambata 17 februarie 2018, ora 12, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 1.  Analizarea Raportului de control al Curtii de conturi;
 2. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, inclusiv cu fondurile alocate de catre MTS
 3. Diverse

La sedinta de Birou federal sunt invitati sa participe urmatorii:

 • presedintii cluburilor afiliate;
 • presedintii comisiilor federale;

Presedintii cluburilor afiliate sunt obligati sa depuna urmatoarele documente:

 • lista cu sportivii legitimati;
 • contractele pentru activitati sportive incheiate cu sportivii legitimati
 • dovada achitarii taxelor de legitimare pe anul 2018, nominal pentru fiecare sportiv, prin extrasul de cont bancar;
 • legitimatiile sportive in vederea vizarii;
 • dovada achitarii taxelor de licentiere pentru sportivii legitimati;
 • dovada achitarii cotizatiilor de membru la zi (dispozitiile de plata sau chitantele de incasare numerar pe fiecare an de la afiliere pana in prezent).

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului judetean Alba, str. I.I.C.  Bratianu nr. 1 din Alba Iulia.

Atrag atentia cluburilor sportive ca aceste documente sunt obligatorii.  In situatia in care aceste documente nu vor fi prezentate, cluburile in culpa vor fi sanctionate conform Regulamentului disciplinar al federatiei.

 

Presedinte FRPS,

Stefan Popescu