CONVOCATOR ADUNARE GENERALE

Biroul federal întrunit în data de 19 ianuarie 2022, convoacă Adunarea Generală ordinară în data de 19 februarie 2022, cu următoarea 2222221.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate a Biroului federal pentru anul 2021 și descărcarea de gestiune;

2. Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2021, a Raportului cenzoral  și Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

3: Aprobarea Calendarului competițional pentru anul 2022;

4. Admiterea de noi membri;

5. Diverse;

Președinte,

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*