CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 25 din Statutul federației, convoacă Biroul federal  pe data de  12 septembrie 2020, ora 12, la sediul federației dinAlba Iulia, str. Octavian Giga nr.7, având următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea afilierii provizorie a cluburilor sportive și asociației  județene care au solicitat afilierea la federație;

2. Propunerea către Adunarea generală de excludere a următoarelor Cluburi sportive:

  • 1. Clubul Sportiv Monsterfish Timișoara;
  • 2. Clubul Sportiv Lufaru Constanța;
  • 3. Clubul Sportiv Mânjești;
  • 4. Clubul Sportiv Gilort;
  • 5. Clubul Sportiv Potaissa Carp Club;
  • 6. Clubul Sportiv Lucioperca Spinning Club;
  • 7. Clubul Sportiv Free Carp Deva;
  • 8 Clubul Sportiv Carping Club.

3. Avizarea Bilantului fiscal pe anul 2019, avizarea Raportului cenzoral și a Raportului de activitate pe anul 2019;

4. Aprobarea Calendarului competițional pentru anul 2020;

5. Convocarea Adunării generale a federației și Ordinea de zi a acesteia.

Biroul federal este legal constituit cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Ștefan Popescu – Președinte FRPS

 

 

Speak Your Mind

*