CURSURI PENTRU ANTRENORI DE PESCUIT SPORTIV

În baza prevederilor art. 18 lit. t), art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 4 din Statutul antrenorului aprobat prin HG 343/2011,federația a înaintat către MTS cererea privind încheierea protocolului pentru cuprinderea în programa de pregătire a Centrului Național de Formare Profesională a Antrenorilor și a ramurii de sport pescuit sportiv”. Durata de școlarizare este de doi ani.

Amintesc cluburilor că sunt obligate să se ocupe de asigurarea specialiștilor pentru pregătirea sportivilor. În acest sens, sunt rugate să transmită federației persoanele care doresc să se specializeze în acest sens, pentru a fi înscrie la cursurile de specialitate.

De asemenea dacă există persoane fizice interesate pentru a se specializa în această profesie, să contacteze federația sau unul din cluburile afiliate în vederea înscrierii la cursurile ce se vor organiza în acest sens.

Taxele de școlarizare sunt de 200 lei/an de studiu și se achită la Centrul Național de Formare Profesională a Antrenorilor.

Președinte – Popescu Ștefan

Speak Your Mind

*