Forum FRPS

Full Version: Concursuri internationale
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Preston Serbia TEAM FEEDER Challenge. Unul din cele mai mari concursuri de feeder din 2016.Se desfasoara cu aproximativ o luna inaintea C.M. de Feeder Serbia 2016
http://www.feeder-challenge.com/
de la noi nu merge nimeni?
C.S Monster Fish Timisoara intentioneaza sa inscrie o echipa la acest concurs ,dupa clarificarea calendarului national al federatiei sper sa nu fie prea tarziu.