Informare privind C.N. Pescuit Sportiv 2016 –Proba de Pescuit La Crap

        Desfasurator CN Crap 2016

Conform calendarului oficial al FRPS in data de 08 -11.08.2016  se desfasoara concursul de Pescuit sportiv disciplina CRAP – Complex HERMES- PERIS , judetul ILFOV. La acest concurs pot participa sportivi/delegati din cluburile membre FRPS care au onorate la zi obligatiile catre federatie si intrunesc conditiile de participare conform reluamentului de concurs,regulamentelor si statului frps si legislatiei in vigoare. Pe site-ul FRPS trebuie postat regulamentul. (Am sa rezolv problema regulamentului cu ajutorul lui Sandu Podaru si Claudiu Banu pana in data de 28.07) Pentru a putea face demersurile necesare organizarii  acestui eveniment conform normelor, este absolut necesar sa comunicati pana la data de 30.07.2016 urmatoarele:

1.numarul sportivilor (nume  prenume)

2.delegat/oficial club (nume prenume)

Cluburile care nu anunta pana la data stabilita isi pierd dreptul de participare iar locurile se vor distribui catre celelalte cluburi.

Pentru ca aceasta competitie sa se poata desfasura in conditii regulamentare este nevoie de urmatoarele:

     -Contract (intelegere) Baza Sportiva-FRPS

     -Dovada Baza Sportiva (omologare conform legislatiei in vigoare)

     -Contractele sportivilor participanti;

     -Raport (Informare) de la presedintele Comisiei Baze si Echipante ;referitor ca baza sportiva unde se desfasoara competitia, intruneste normele tehnice de desfasurare a concursului din regulament cat si faptul ca sunt incheiate intelegeri vizavii de cazare si masa ptr. delegati

Persoana disponibibila de la comisia Observatorilor Federali ca sa fie delegata la concurs

     -Lista arbitrii atestati :

     -Dovada ca unitatea de jandarmi a fost instintata :

     -Contract  ambulanta :

     -informare publica a evenimentului (cel putin pe site-ul FRPS)

 

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Crap si concursurile pe categorii vor fi conduse de către o Comisie de organizare si arbitraj (denumită în continuare „comisia”)  care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuit din:

     – Preşedinte; Sandu Podaru – numit de Comisia de Competitii

     – Secretar; -ales de Comisia de organizare a competitiei

     – Observator federal;   – cu  respectarea  art.5   alineat  1,2,3  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Observatorilor. (ROFCO)

     – Arbitru Şef; -cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR (CCA)

     – Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei (CBE)

     – Reprezentant al concurenţilor;

După terminarea concursului, Secretarul Comisiei, va întocmi un dosar care va cuprinde un  proces verbal, privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la care se vor anexa:

1 – clasamentul final;

2 – raportul si fişele de arbitraj:

3 – eventuale contestaţii şi procese verbale a acestora.

Procesele verbale şi clasamentul final vor fi semnate de către Comisia nominalizata la art. 5 al. 1 şi vor fi ştampilate şi înregistrate de clubul organizator după care vor fi transmise la FRPS.

 

Comisia de competitii

Speak Your Mind

*