STATUTUL FIPS-Ed

Introducere

Articole

Articolul 1        – Numele şi biroul principal

Articolul 2          – Obiectivul, scopul şi activităţile

Articolul 3          – Membri

Articolul 4          – Drepturile şi atribuţiile membrilor

Articolul 5          – Pierderea calităţii de  membru

Articolul 6          – Structura F.I.P.S.e.d.

Articolul 7          – Atribuţiile principale ale  F.I.P.S.e.d.

Articolul 8          –  Adunarea Generală F.I.P.S.e.d.

Articolul 9          –  Comitetul de conducere F.I.P.S.e.d.

Articolul 10        – Atribuţiile comitetului de conducere

Articolul 11        – Secretariatul General, funcţiile acestuia şi trezorierul     

Articolul 12        – Taxe şi Mijloacele financiare

Articolul 13        – Limbile oficiale

Articolul 14        – Sancţiuni disciplinare

Articolul 15        – Regulamentele competiţiilor

Articolul 16        – Modificări ale statutului şi dizolvarea         

Articolul 17        – Omologarea statutului

 

INTRODUCEREA

Federaţia Internaţională de pescuitul sportiv în apa dulce (denumit în continuare «FIPSed») a fost admisă în CIPS, în conformitate cu condiţiile acesteia, aşa cum sunt prevăzute la articolele 2 şi 10 din statutul CIPS.

Statutul membrilor, se extinde pentru toate Federaţiile naţionale membre ale CIPS. Prin «Federaţia Internaţională» se înţelege unirea Federaţiilor Naţionale de pescuit sportiv în apa dulce la nivel mondial. Statutele CIPS îşi păstrează valabilitatea lor deplină cu privire la FIPS ed, incorporate în CIPS, precum şi a membrilor săi.

ARTICOLELE

ART.1

                        Numele şi Sediul Principal

            FIPSed a devenit membră  CIPS, iar aprobarea a fost stabilită în 15 Iulie 1972, în Praga.

            Sediul Principal FIPS va avea aceeaşi reşedinţa cu cea a Preşedintelui.

                                    ART. 2

                        Obiectul , scopul şi activităţile

 1. FIPSed, în cadrul CIPS, are drept scop de a propaga practicarea pescuitul sportiv în apele dulci din întreaga lume şi de protejare a apelor şi a mediului, în strânsă cooperare cu toate federaţiile membre ale CIPS. Pentru a ajunge la un astfel de obiectiv, acesta se angajează să stabilească relaţii strânse cu federaţiile naţionale, care au cas cop practicarea pescuitul sportiv în ape dulci şi care nu sunt încă afiliate la CIPS.
 2.  FIPSed contribuie la înţelegerea şi prietenia între popoare în concordanta cu idealul olimpic, şi la menţinerea păcii în întreaga lume prin intermediul pescuitului sportiv în apele dulci. În acest scop,  FIPSed va mentine relaţii de prietenie cu toate organizaţiile  mondiale care urmăresc obiective similare, şi va coopera cu acestea.
 3. FIPSed are statut propriu, şi îşi desfăşoară activităţile proprii în conformitate cu statutul CIPS, acţionează în conformitate cu statutul acesteia, astfel cum este aprobat în Congresul CIPS şi Adunarea Generală, la programul de lucru, planul financiar şi dispoziţii ratificate de prezidiul CIPS pentru a pune în practică rezoluţiile Congresului.
 4. FIPSed este o organizatie internationala de sport de caracter universal. Orice federaţie care  permite discriminările rasiale face presiuni religioase în cadrul organizaţiei sale proprii sau care  sunt afiliate la organizaţiile care practică orice astfel de discriminări, nu li se permite să facă parte din FIPSed. Membrii FIPSed nu ar putea fi considerati responsabili pentru acţiunile întreprinse de către propriul guvern.

 

ART. 3

                                               Membrii

 

 1. Apartenenţa la FIPSed va fi deschisa  la orice Federaţia Naţională care practica pescuitului sportiv în apele dulci, cu condiţia cunoaşterii statutului CIPS şi statutul FIPSed şi cu condiţia ca admiterea acesteia a fost aprobata de majoritatea Adunării Generale a federaţiilor naţionale de membri şi apoi omologat de către Congresul CIPS.

Statutele federaţiilor naţionale în cauză trebuie să precizeze clar că fiecare cetăţean al statului care aparţine federaţiei astfel poate deveni un membru al acestora, indiferent de crezul lor politic sau religios sau de culoarea pielii lor. În acest scop, toate Federaţiile vor depune statutelor proprii, cu CIPS, FIPSed şi Comitetul de conducere

 1. FIPS-ul este compus din

a)membrii obişnuiţi

b)membrii cotizanţi

În legatură cu punctul a)

Oricărei federaţii care practică pescuitul în apă dulce i se va permite să devină membră obişnuită a FIPS.

Orice Federaţia care doreşte să devină membră al FIPSed trebuie sa depuna o cerere cu privire la aceasta la  CIPS. Secretariatul CIPS este, prin urmare, cel care transmite cererea menţionată anterior la comitetul de conducere FIPSed  pentru a avea avizului acestuia din urmă cu privire la cerere. Sub rezerva aprobării Adunării FIPSed, cererea trebuie să fie reexaminată în continuare de către Congresul CIPS, Congresul care nu va rezolva la admiterea finala a Federaţiei în cauză. Doar o singura federatie dintr-o tara poate fi afiliata la FIPS

În legătura cu punctul b)

Instrucţiunile care recunosc statutele FIPSed şi CIPS şi care contribuie la dezvoltarea pescuitului sportiv la nivel mondial dintr-un un punct de vedere moral şi organizator, trebuie să li se permită să devină membri cotizanti ai FIPSed. Acestea sunt admise numai la decizia Congresului CIPS.

 1. Orice Federaţia Naţională care depune cerere  pentru a deveni  membră  a Adunării Generale FIPSed şi Congresului CIPS poate susţine cererea prin propriul reprezentant doar pe baza cererii luate în considerare. Odată ce admitere se acordă reprezentanţilor Federaţiei in cauză, ea va avea pe deplin dreptul de a lua parte la discuţiile purtate în cadrul Adunării Generale FIPSed şi Congresului CIPS.

 

ART. 4

Drepturile si atribuţiile membrilor

 1. Drepturile

Membrii obişnuiţi vor avea dreptul:

a)      să participe cu un delegat la  Adunarea Generala FIPSed şi la Congresul CIPS, să înainteze propuneri de candidaturi în timpul alegerilor;

b)      să participe cu drepturi egale la evenimentele FIPSed

c)      să fie auzit în cazul deciziilor care vizează problemele care îi privesc;

d)     sa fie susţinut de CIPS şi FIPSed  şi să beneficieze de activităţile promoţionale pe care acestea le organizează

e)      să îşi indice statutul de membru al CIPS şi FIPS prin statutele lor proprii şi corespondenţe.

f)       Să apeleze la Comitetul de Conducere pentru a aplana orice dispută.

g)      Să ceară includerea evenimentelor majore sportive în calendarul internaţional FIPSed

h)      Să fie informaţi în mod regulat cu privire la evenimentele principale ale FIPS sau CIPS.

Membrii cotizanţi vor avea dreptul de a participa la Adunarea Generală FIPSed şi la Congresul CIPS cu delegaţi care nu au drept de vot, şi să facă sugestii pentru a promova activităţile sportive din cadrul FIPSed. În plus, membriilor li se acordă drepturile prevăzute la articolul 4 pct. 1b), c), f), h).

 1. Atribuţiile

 

a)      să respecte statutul CIPS şi FIPSed

b)      să îşi schiţeze statutele în aşa manieră încât acestea să nu fie în discordanţă cu cele ale CIPS şi FIPSed

c)      să respecte dispoziţiile stabilite în regulile de concurenţă din FIPSed şi regulamentele sportive în timpul oricăror evenimente sportive internaţionale.

d)     sa sprijine FIPSed în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu art. 7

e)      să plătească taxele impuse de CIPS şi de Congresul CIPS.

f)       Să menţină relaţii amiabile şi prietenoase între membrii.

ART. 5

Confiscarea statutului membrilor

 

Confiscarea statutului membrilor va fi guvernat de art. 6 secţiunea 1-3 din statutul CIPS.

                                            ART.6

                            STRUCTURA FIPSed

 

FIPSed va fi compus din :

 1. un Comitet de Conducere
 2. o comisie « Tehnica » care să se ocupe de regulamentele competiţiilor, vizitarea de locuri propuse pentru pescuitul sportiv.
 3. o comisie « tineret »
 4. o comisie pentru «  protecţia apelor şi a mediului »

 

ART. 7

            Principalele saricini ale FIPSed

 

 1. pentru a dezvolta pescuitul în apă dulce la nivel mondial, FIPSed şi CIPS vor organiza anual competiţii europene şi mondiale şi cupe speciale, care vor fi anunţate specific.

Scopul acestor evenimente e de a permite Federaţiilor membre la FIPSes să concureze una cu cealaltă pe baza regulior loiale ale sportului, şi să îşi antreneze pescarii şi ceilalţi oficiali în a deveni familiali unul cu celalalt şi a menţine relaţii de prietenie, contribuind astfel la înţelegere în comunităţi diferite.

 1. FIPSed va sprijini orice întreprindere a federaţiilor naţionale membre ale acesteia, contemplând organizarea de reuniuni internaţionale şi cupe.
 2. FIPSed se asigură că, în timpul evenimentelor internaţionale organizate în numele CIPS, regulamentele şi statutele sunt de stabilite.
 3. În acest scop, la scurt timp după întreprindere de organizare a  campionate europene sau mondiale, sau concursuri internationale, fiecare Federaţie Naţională va fi invitată să se prezinte la FIPSed cu o declaraţie scrisă cu angajamentul său de a respecta statutul CIPS şi statutul FIPSed, precum şi regulamentul de concurenţă.

 

 

ART.8

            ADUNAREA GENERALĂ FIPSed

 

1.  Adunarea Generală este organismul suprem al FIPSed. Va rezolva  toate chestiunile legate de interpretarea şi construirea  statutelor FIPSed şi propuneri care urmează să fie prezentate la Congresul CIPS atunci când acestea nu pot fi rezolvate de către Adunarea Generală FIPSed.

2. Adunarea generală se va întâlni într-o zip e parcursul Congresului Ordinar CIPS

3. Adunarea Generală va fi compuisă din :

– Delegaţii membrilor ordinari

– Comitetul de Conducere

Delagaţii membrilor  fondatori

4. Fiecare membru obişnuit va avea dreptul la un singur vot. Delegaţii membrilor cotizanţi nu vor avea drept de vot.

5. Adunarea se consideră a fi valabilă în cazul în care cvorumul necesar este atins, atunci când cel puţin o jumătate din delegaţi care au drept de vot sunt prezenţi. După ce cerinţa de mai sus va fi îndeplinită, se consideră ca a fost dobândită în Adunarea Generală

6. În principiu, locul şi data Adunării Generale vor fi aceleaşi ca cele ale Congresului CIPS.

7. locul şi data Adunarii Generale vor fi decise cu şase luni înainte de convocarea lor.

8. Orice moţiune care urmează să fie prezentată  Adunarii Generale va ajunge la  trezorierul FIPSed cu patru luni înainte de Adunarea Generală menţionată anterior. În conformitate cu statutul CIPS, trezorierul FIPSed  decide, împreună cu preşedintele, dacă astfel de propuneri trebuie să fie trimise prima data la Secretariatul General CIPS

9. Ordinea de zi şi propunerile trimise la Secretariatul general FIPSed trebuie să fie transmise tuturor membrilor cu cel puţin două luni înainte de începerea Adunării Generale.

10. Propunerile care vizeaza orice modificare a regulilor competiţiilor trebuie să fie trimise direct la vice-preşedintele responsabil cu privire la aceastea prin intermediul trezorierului de la secretariatul general FIPS,cu cel puţin şase luni înainte de Adunarea Generală. Vice-preşedintele prezintă propunerile Adunării Generale, împreună cu avizul dat acestora de către comisia competentă. În scopul de a schimba regulile de concurenţă, cel puţin trei sferturi din federaţiile naţionale trebuie să îşi dea aprobarea cu privire la acest lucru.

11. Adunarea Generală poate examina doar propunerilor incluse în ordinea de zi.

12. propunerilor de rezoluţie urgente pot fi discutate doar dacă majoritatea de trei pătrimi din voturile exprimate de delegaţii în serviciu este de ajuns.

13. Pentru a putea a exercitiului dreptului de vot, delegatul trebuie să deţină o imputernicire  scriss, emisa de Federaţia lui. Imputernicirea se face formală atunci când secretarul general trezorier primeşte numele de intrare pentru Adunarea Generală.

14. Delegatii trebuie să aparţină Federaţiei pe care o reprezintă.

15. Dacă un membru nu poate participa la Adunarea generală, el va notifica în scris Comitetul de Conducere. În acest caz, el poate fi reprezentat la adunarea generală de un delegat al altei Federaţii, pe baza unei împuterniciri scrise. Fiecărui delegat îi este permis să reprezinte un singur membru absent al unei Federaţii.

16. în timpul adunării generale, membrii Comitetului de Conducere vor avea permisiunea de a apăra interesele propriei lor Federaţii Naţionale.

17. În principiu, orarul Adunării Generale Ordinare va cuprinde următorii itemi:

a) deschiderea Adunării Generale

b) Verificarea că cvorumul este atins (articolul 8 în alineatul 5);

c) Aprobarea orarului

d) reportul Comitetului de Conducere

e) Reportul Comisiilor (tehnice, tineretului, protecţia apelor şi a mediului)

f) Discuţia pe baza reporturilor

g) Aprobarea procedurilor de către comitetul de conducere

h) Discutarea propunerilor de rezoluţie depuse, atribuirea Campionatelor Mondiale şi la altor evenimente internaţionale (europene şi Cupele Mondiale, master, trofee europene şi mondiale şi aşa mai departe) şi rezoluţia acestora;

i) Admiterea noilor membrii

j) Aprobarea programului de muncă al Comitetului de Conducere şi a comisiilor sale, şi a planului finaciar

k) Alegerile după cum au fost stabilite în statut

l) remarcile finale

18. Alegerile

a)      Alegerea comitetului de conducere va fi ales de Adunarea generală , prin simpla majoritate si prin vot secret

b)      Alegerea preşedintelui de către Adunarea generală a FIPS va fi ratidicat de Congresul CIPS

c)       Daca aceasta ratificare va fi respinsă, va fi convocată o adunare generală a FIPSed, pentru a repeta alegerea preşedintelui

19.   Rezoluţiile în timpul Adunarii Generale vor fi facute cu majoritatea voturilor exprimate de delegaţi care au participat, cu excepţia următoarele decizii, pentru care majoritatea a trei sferturi din delegaţi de participare va fi necesar:

a)      schimările statutului

b)     schimbarea regulilor competiţiei

c)      schimbări în programul Adunăriii Generale

d)     Expulzarea unui membru FIPSed

e)      Dizolvarea FIPSed

20) Preşedintele şi treprierul secretariatului general va avea sarcina de a schiţa şi de a semna procedurile oficiale ale Adunării generale şi a  întâlnirilor Comitetului de Conducere.

 

ARTICOLUL 9

COMITETUL DE CONDUCERE FIPSed

 

 

Comitetul de Conducere FIPSed va fi ales de Adunarea generală pe o durată de 4 ani. Comitetul de conducere FIPSed va fi compus din

 1. un preşedinte care conduce managementul general al FIPSed. El va fi membru CIPS.
 2. un vice preşedinte care conduce comisia tehnică a FIPSes (compusă din 3 membrii). Are ca scop vizitarea zonelor de pescuit şi a evenimentelor internaţionale
 3. un vice preşedinte care conduce comitetul tineretului şi protecţia apelor şi a mediului (compus din unul sau doi membri)
 4. Un trezorier al Secretariatului General care se va asigura că statutele sunt înregistrate, care  se va ocupa de corespondenţă, invitaţii şi, împreună cu preşedintele, se vor ocupa de tranzacţiile finaciare ţi vor scrie proceduri
 5. dacă preşedintele nu va mai putea să îşi asume atribuţiile, din motive de boală sau altele, Comitetul de Conducere FIPSed va indica la Prezidiul CIPS ca vice preşedintele să îl înlocuiască
 6. Vice preşedintele , dupa cum e prevăzut la secţiunea 5, va fi anunţat imediat pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui în timp ce va aştepta rezoluţia prezidiului CIPS.
 7.  Comitetul de conducere poate fi mărită doar de obiectul unei alegeri suplimentare în următoarele Adunării Generale ale FIPSed
 8. Comitetul de conducere va gestiona activitatea FIPSed şi va executa hotărârile Adunării Generale. Acesta trebuie să fie investit cu puteri de administrare şi va avea dreptul de a face toate deciziile legate de urgenţă, decizii care, cu toate acestea, trebuie să fie, ulterior, sub rezerva ratificării Adunării Generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART .10

SARCINILE COMITETULUI DE CONDUCERE

 

            Comitetul de conducere FIPSed, în strânsă cooperare cu federaţiile naţionale FIPSed, are misiunea de a îmbunătăţi regulamentul de concurenţă, pe baza ultimelor cerinţe de  pescuit, şi sa asigure că statutul şi regulile de concurenţă sunt de actualitate.

 1. Comitetul de conducere va avea ca scop coordonarea activităţilor Federaţiilor Naţionale ale FIPSed, şi va avea îndatorirea de a constata observaţia membrilor asupra statutelor  FIPSed si CIPS.
 2. Comitetul de Conducere nu va recunoaşte recordurile europene şi mondiale
 3. Aprobarea şi recrutarea referinţelor internaţionale vor vi încredinţate comitetului de conducere FIPSes .  Arbitrilor internaţionali li s eva face un card de identificare
 4. În conformitate cu normele de concurenţă şi în urma şedinţei  federatiilor nationale, Comitetul de conducere poate decide să interzică un sportiv până la doi ani – regulile de concurenţă care furnizează documentul de bază;
 5. In urma considerarii sarcinilor FIPSed, Comitetului de conducere ii va fi permis să îndeplinească în mod independent de până la două ori pe an şi convoacă Adunarea Generală, care, dacă este posibil trebuie să intalneasca în timpul Congresului CIPS;
 6. Comitetul de conducere va fi liber sa dispuna de mijloacele financiare acordate de către Congresul CIPS după cum consideră adecvat.
 7. Comitetul de  conducere prezintă un raport privind activitatea sa la  Adunarea Generala FIPSed, Prezidiul şi Congresul CIPS.

 

 

ART.11

TREZORIERUL SECERTARIATULUI GENERAL ŞI ATRIBUŢIILE SALE

 

 1. Secretarul general va fi responsabil cu managementul FIPSed, incluzând întocmnirea proceduriloe Adunării Generale şi întâlnirilor comitetului de directori.  nainte de a trimite procedurile şi invitaţiile de participare la diferite federaţii naţionale acestea trebuie să fie prezentate preşedintelui care le semnează;
 2. Pe baza planului aprobat de Adunarea Generală, el este responsabil pentru administrarea financiară a FIPSed.
 3. El transmite propuneri Comitetului de Directori cu privire la publicarea de ştiri importante şi se va asigura, de asemenea, ca o astfel de publicaţie este realizată în conformitate cu orientările prevăzute de Comitetul de Director în sine.

 

 

ARTICOLUL 12

TAXE ŞI MIJLOACELE FINANCIARE

 

 1. Art.15, punctele 2 şi 3 din Statutul CIPS sunt obligatorii pentru toate Federaţiile membre la FIPSed;
 2. În conformitate cu planul financiar aprobat de Congresul CIPS şi, ca adăugare la colecţii, cadouri şi moşteniri, prezidiului CIPS acordă la FIPSed mijloacele financiare de care are nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile sale. FIPSed va colecta taxele  de la fiecare dintre ţările care iau parte la campionatele internaţionale, europene şi mondiale, Cupa Mondială, şi aşa mai departe.

 

ARTICOLUL 13

LIMBILE OFICIALE

 1. Limbile oficiale ale FIPSed trebuie să fie franceză, engleză şi germană. În timpul campionateLOR mondiale şi europene şi a altor evenimente FIPSed limba ţării gazdă se consideră, de asemenea, limba oficială
 2. În toate documentele, statutele, regulile de concurenţă şi rezoluţiile FIPSed, indicaţia va fi dată în aceeaşi limba în care l a fost întocmit textul original
 3. Un delegat are dreptul să se exprime într-o altă limbă decât cele de mai sus, cu condiţia de na fi efectuată o traducere în una din limbile menţionate la punctul 1 de mai sus

 

ARTICOLUL 14

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 1. Sancţiunile disciplinare se stabilesc de către Adunarea Generală şi de către Comitetul Director în conformitate cu statutele CIPS şi FIPSed. În conformitate cu normele de competiţie şi sub rezerva consultării cu cel puţin trei membri ai Comitetului Director, in timpul competiţiilor sportive dispoziţiile disciplinare trebuie să fie decise de către juriu.

 

 1. Sancţiuni disciplinare FIPSed vor cuprinde

 

a)      avertismentul

b)      prevenirea

c)      interdicţia  persoanală sau pe echipă în timpul competiţiilor sau evenimente individuale

d)     interzicerea ca rezultate al schimbării de federaţie, în conformitate cu normele de concurenţă

e)      interdicţia

f)       interdicţia pe viaţă

 1. Sancţiunile pot fi aplicate la federaţiile membre şi persoane fizice, ca urmare a încălcării statutului CIPS sau FIPSed sau a normelor de concurenţă, sau neîndeplinirea îndatoririlor lor, în modul stabilit de CIPS şi FIPSed.
 2.  În ceea ce priveşte termenii suplimentari referitori la sancţiuni disciplinare se face trimitere la art.17 secţiunile 4-7 din statutul CIPS

 

ARTICOLUL 15

REGULILE COMPETIŢIILOR

 Normele FIPSed concurenţă se consideră a fi parte integrantă a statutului.

ARTICOLUL 16

MODIFICĂRI ALE STATUTULUI ŞI DIZOLVAREA

 1. Rezoluţii referitoare la orice modificare a statutului şi a normelor de concurenţă se efectuează cu majoritate de trei sferturi din delegaţi prezenţi. Orice modificare trebuie să fie inclusă în ordinea de zi a Adunării Generale.

 

 1. FIPSed poate fi dizolvat numai ca urmare a rezoluţiei Adunării Generale convocate în mod expres pentru un astfel de scop. Cel puţin trei-sferturi din membrii federaţiiei trebuie se participe la Adunarea menţionată anterior.

 

 1. Adunarea Generală care decide dizolvarea FIPSed decide, de asemenea, alocarea bunurilor curente şi numeşte lichidatorii.

 

ARTICOLUL 17

OMOLOGAREA STATUTULUI

Aceste statute au fost revizuite de către Adunarea Generală FIPSed pe 30 aprilie 1999 în Porec (Croaţia), şi aprobate de către Congresul care a avut loc la CIPS în 1 mai 1999 din nou în Porec (Croaţia). Ei iau locul statutului aprobat de Adunarea Generală din 15 iulie 1972 de la Praga.

Statutele se consideră că au intrat în vigoare de la 1 mai 1999.

În cazul în care exista vro plângere privind statutul FIPSed, se va face de referinţă la statutele C.I.P.S.

Textul original al acestor statute a fost redactat în limba franceză, care va fi şi limba de referinţă.

PREŞEDINTELE FIPSed                                                     SECRETARUL GENERAL FIPSed

 

Speak Your Mind

*