Structura competițională la Disciplina STAȚIONAR

Date generale.

Competiția de pescuit sportiv – proba  STAȚIONAR – se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor FIPS-Ed. Cluburile sportive vor înscrie loturi de câte 5 sportivi și o rezervă, având un căpitan nejucător și un reprezentant legal (manager sportiv) al clubului. Clasamentele se vor stabili atât pe echipe, prin cumularea punctelor sportivilor cluburilor pe pista de concurs (rezultând un clasament final al cluburilor), cât și individual prin cumularea punctelor sportivilor pe toate etapele campionatului.

Divizia A este compusă din totalitatea cluburilor care compun federația și a celor care se afiliază până pe data de 10 februarie 2012. În cazul în care cluburile solicitante se afiliază după această dată, se vor constitui divizii valorice inferioare pe zone geografice.

Toate cluburile au obligația să înscrie sportivi la toate categoriile, atât la masculin cât și la feminin. Excepție fac probele pentru persoanele cu dizabilități, unde au drept de înscriere cluburile sportive constituite în acest sens.

Numărul de etape pentru primul an de competiție va fi de trei.

Datele și locațiile de concurs se vor  stabili cu 15 zile înainte de desfășurarea etapelor.

La finalul competiției va fi declarat clubul câștigător ce va reprezenta România în întrecerile internaționale intercluburi, iar primii clasați la individual (5+1) vor constitui lotul reprezentativ pentru competițiile organizate între națiuni.

NOTĂ. Nu pot participa la competiție decât sportivii legitimați de către federație. Cluburile au obligația să depună la sediul federației tabelele nominale cu componența loturilor sportive, contractele sportive și fișele medicale ale tuturor componenților loturilor înscrise în competiție. Depunerea documentelor menționate se va face până în data de 25 februarie 2012.

Speak Your Mind

*