LOTURILE NAȚIONALE PE PROBE SPORTIVE

În acest topic, se vor regăsi propunerile Comisiei de Competiții și clasificări sportive pentru alcătuirea loturilor naționale ce vor reprezenta România în competițiile internaționale. Persoanele propuse a fi selecționate pentru alcătuirea lotului pe fiecare probă sportivă, sunt rugate să confirme disponibilitatea de a fi selecționate pentru a putea întocmi formalitățile de legitimare, programul de pregătire și formalitățile pentru deplasare în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare al Legii nr. 69/2000, aprobat prin HG 884/2001.

ART. 20   Ministerul Tineretului și Sportului autorizează participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale în baza cererii scrise a federației sportive naționale, care va cuprinde:

a) locul și data desfășurării acțiunii;

b) obiectivele de performanță;

c) componența nominală și calitatea oficială a fiecărui membru în delegație