AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ – UN PAS URIAȘ PRIVIND DINAMIZAREA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 a fost modificată prin OUG 38/2017, aprobată cu modificari și completări de Legea nr. 90/2018, publicată în Monitorul oficial al României nr. 335/17.04.2018.

Noutatea adusă prin modificările menționate este obligativitatea autorizării sportivilor de performanță de către federațiile sportive naționale și posibilitatea încheierii de contracte de prestări servicii între sportivi și structurile sportive.

Metodologia de autorizare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 438/07.06.2018 publicat în Monitorul oficial nr. 520/25.06.2018.

Care sunt consecințele acestor modificări?

În primul rând, sportivul de performanță este exonerat de suportarea cheltuielilor proprii pentru activitatea sportivă, acestea trebuind a fi suportate de către structura sportivă la care este legitimat. Mai  mult, prin autorizare, sportivul devine persoană fizică cu activități independente, putând în acest fel să realizeze venituri, pe care să le poată declara la ANAF, beneficiind în acest sens de asigurări sociale și realizarea de venituri, în mod legal.

În al doilea rând, se va face ordine și între structurile sportive, care, în majoritatea lor covârșitoare, își desfășurau activitatea sportivă  exclusiv prin eforturile financiare ale sportivilor. Acum, în conformitate cu principiul eficienței într-o economie concurențială, vor rezista numai acele structuri sportive  care vor perfoma cu un management sportiv eficient. Legea dă posibilitatea cluburilor sportive inclusiv celor de drept privat, non profit, să beneficieze de finantări nerambursabile, atât din fondurile MTS cât și din alocări de la bugetele locale. Evident că aceste finanțări nu vor fi acordate decât în baza unor cereri de finanțare nerambursabile pe bază de programe sportive.

În al treilea rând, datorită concurenței și între sportivi, performanțele sportive vor crește, întrucât sportul de performanță are acum și o motivare financiară, care până acum a lipsit cu desăvârșire, mai ales acolo unde era nevoie și anume la structura sportivă, care trebuie să descopere, pregătească și promoveze cei mai buni sportivi.

O particularitate pentru sportivii autorizați pe ramura de sport pescuit sportiv. Pescarii sportivi autorizați și legitimați la cluburile sportive de profil, trebuie să știe un lucru, prevăzut de Constituția României și de Legea educației fizice și sportului și anume că practicarea pescuitului sportiv este un drept al persoanei, recunoscut și garantat de stat. Mai mult, autoritățile publice sunt obligate să asigure condițiile de practicare liberă a acestuia (Vezi art. 49(5) din Constituție, art. 1,2 și 3 din Legea nr. 69/2000, Decizia Curții constituționale nr. 693/2016). În acest sens, federația a notificat ANPA să asigure accesul liber al sportivilor autorizați pe toate habitatele naturale din România pentru practicarea acestui sport, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. e din OUG 23/2008, sub sancțiunea prevăzută de art. 64 lit a din aceeași OUG.

Persoanele care doresc să practice acest sport, sunt invitate să se adreseze cluburilor sportive în vederea legitimării sau își pot constitui propriile cluburi sportive în condițiile legii și pot solicita FRPS emiterea Autorizațiilor și legitimațiilor sportive.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*