CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP – Ediția 2020 – Lacul Doripesco

În vederea desfășurării în bune condiții a Campionatului Național de pescuit sportiv la CRAP, federația a rezervat Lacul Doripesco pentru 3 (trei) etape.

Având în vedere intenția CIPS-FIPS de a organiza pentru viitor un Campionat Mondial al cluburilor la proba de crap, Campionatul din anul 2020 se va desfășura pe loturi. Fiecare club poate înscrie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România unul sau mai multe loturi. Numărul maxim de loturi înscrise este de 12 loturi. Condițiile de participare sunt:

  1. Fiecare club trebuie să înscrie lotul până în data de 1 februarie 2020;
  2. Toți sportivii să fie legitimați și autorizați ca sportivi de performanță;
  3. Cluburile, odată cu depunerea documentației de autorizare a sportivilor,  trebuie să facă dovada achitării taxei de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv și a cotizației de membru pe anul 2020 în valoare de 1.000 lei;
  4. Toți sportivii să aibă vizitele medicale la zi efectuate la un Cabinet de medicină sportivă;

Datele pentru care s-au făcut rezervările sunt:

Etapa I – Semifinală de 6 loturi (18 echipe) : 2-5 mai 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa II – Semifinală de 6 loturi (18 echipe): 25-28 iulie 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa III – Finala de 6 loturi (18 echipe): 17 – 20 august 2020. Se va desemna Clubul Campion Național.

Clubul câștigător va reprezenta România la Campionatul Mondial al cluburilor de crap.

Echipa reprezentativă a României va fi selecționată de antrenorul federal desemnat din totalitatea sportivilor participanți la Campionatul Național.

Federația va elabora  Planurile de pregătire și va asigura finantarea acestora, precum și finantarea pentru participarea sportivilor la cele două Campionate mondiale (pe cluburi și pe echipe reprezentative). În cazul în care vor apare modificări, ele vor fi comunicate în timp util.

Pentru celelalte probe sportive federația va face public Calendarul Campionatului Național pe anul 2020 în timp util.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*