COMUNICAT

În urma Adunării generale extraordinare din data de 8 iulie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri:

  1. Stabilirea cu exactitate a numărului membrilor afiliați cu drept de vot;
  2. Hotărâre cu privire la componența nominală a Biroului  federal;
  3. Aprobarea actului adițional în vederea modificării Actului constitutiv cu noua componență a Biroului federal;
  4.  Aprobarea modelului Cererii de afiliere în conformitate cu modificările aduse legii nr. 69/2000 prin OUG 38/2017
  5. Respingerea definitivă a afilierii Cluburilor Sportive ACS Carping Club, CS Carp Zone, Asociația Potaissa Carp Club, CPS Arad, CS Lucioperca Spinning Club, CS Free Carp Deva;
  6. Sesizarea Comisiei de disciplină cu privire la Cluburile Sportive, membri fondatori ai federației  participante la Adunarea nestatutare din 19.11.2016 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Statut și Regulamentul disciplinar;
  7. Inițierea unei acțiuni penale împotriva persoanelor fizice participante la Adunarea generală extraordinară din 19.11.2016, în vederea sancționării penale a celor vinovați și ca daune civile recuperarea pierderilor suferite de federație prin suspendarea finanțării nerambursabile acordată de MTS pe anul 2016 și 2017.

Președinte,

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*