Comunicat

Având în vedere soluționarea dosarului 5176/107/2016, prin Hotărâre definitivă și irevocabilă a Tribunalului Alba, prin care s-a anulat Hotărârea Adunării generale din data de 19.11.2016 și a Hotărârii din data de 9.12.2016, ca fiind nestatutare și de îndată cu ridicarea stării de alertă care interzice întrunirile publice cu mai mult de 10 persoane în spațiile închise, în conformitate cu atribuțiile stabilite de Statut Președintelui federației, am decis să convoc o Adunare generală extraordinară pentru a analiza situația juridică în raport cu Statutul și Regulamentul disciplinar al federației, a cluburilor membre ale federației, implicate în această activitate nestatutară și sancțiunile care se impun conform Statutului și Regulamentului disciplinar al federației, precum și recuperarea daunelor cauzate federației de acestă acțiune nestatutară.

Convocatorul cu Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare va fi comunicat membrilor federației prin e-mail în primele zile după ridicarea stării de alertă, cu obligația de a confirma  primirea și obligația acestora de a pune la dispoziția Adunării generale punctele de vedere cu privire la Ordinea de zi  pentru fiecare membru convocat.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*