COMUNICAT

Ref. Propunere act normativ (Hotărâre de Guvern) pentru majorarea taxelor de autorizare

Pe web site-ul

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/HG%20-tarife%202016var%20finala.pdf

a fost publicată propunerea de modificare a taxelor de autorizare pentru activităţile de pescuit sportiv, inclisiv a taxelor de eliberare permis. Sumele propuse pentru emiterea permiselor de pescuit sportiv sunt majorate de 5 ori faţă de sumele actuale.

Împotriva acestei propuneri legislative, Federaţia Română de Pescuit Sportiv s-a sesizat, inclusiv asupra faptului că nu a fost consultată (fiind consultate aşa cum apare în Nota de fundamentare doar asociatiile de pescuit comercial) ci şi asupra nelegalităţii şi neconstituţionalităţii acestor taxe pentru practicarea unei activităţi sportive şi care nu are caracter comercial. Prin urmare, federaţia a demarat procedurile prealabile prevăzute de legea 554/2004 în vederea anulării în totalitate a acestora.

Pescarii sportivi vor avea ocazia să constate cine le apără în concret interesele, prin fapte, nu trâmbiţând asta în mediul virtual,  cum o fac nişte neaveniţi ai pescuitului sportiv.

Ştefan Popescu -preşedinte FRPS

Speak Your Mind

*