CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

  1. Președintele FRPS, având în vedere restricțiile privind starea de alertă și în baza prevederilor art. 23.1 din Statut, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a federației în data de 19 decembrie 2020, ora 12, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, având următoarea:

ORDINE DE ZI

  1.  Excluderea în baza prevederilor art. 13 alin.1, lit a) din Statut a următoarelor Cluburi Sportive, după cum urmează: – Asociația Clubul Sportiv Monsterfish; – Asociația Club Sportiv Mânjești; – Asociația Clubul Sportiv Gilort; – Asociația Clubul Sportiv Lufarul: – Asociația Clubul Sportiv Parapescar.
  2. Afilierea definitivă a cluburilor sportive care au depus Cereri de afiliere;
  3. Aprobarea Bilantului contabil pe anul 2019, a Raportului cenzoral, Raportului de activitate pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a Biroului federal;
  4. Aprobarea Calendarului competițional pe anul 2021;
  5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
  6. Diverse.

Documentele vor fi trimise pe e-mail cluburilor sportive cu drept de vot. Cluburile sportive sunt rugate să semneze Convocatorul atașat prezentei și să-l expedieze pe adrea de e-mail:  office@frpsc.ro

Cluburile sportive propuse spre excludere pot formula puncte de vedere raportate la art. 13 alin.1 lit. a, privind neachitarea obligațiilor fiscale către federație și pentru neînregistrarea în competițiile sportive oficiale și nedepunerea tabelelor cu sportivi în vederea autorizării.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Convocator

Speak Your Mind

*