CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI

Biroul federal al FRPS întrunit în data de 27 ianuarie 2019, în conformitare cu prevederile art. 22 din Statutl federației, convoacă Adunarea generală de alegeri. Adunarea generală de alegeri va avea loc în data de 2 martie 2018, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 11.

Cluburile sportive afiliate pot înainta dosarele candidaților pentru următoarele funcții:

1. Președintele federației

2. Vicepreședinte (3 posturi)

3. Membri Biroului federal – 6 posturi

Secretarul general se desemnează de către președinte.

Dosarele candidaților se pot depune până în data de 14 februarie 2019, în vederea validării de către Comitetul executiv.

Conform prevederilor statutare, nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte săvârşite cu intenţie, sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă pe o perioadă mai mare de 2 ani. De asemenea nu pot fi membri ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeaşi structură anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportului naţional.

Fiecare dosar trebuie să cuprindă:

  • prezentarea activităţii candidaţilor;
  • confirmarea acceptării de către candidat;
  • un curriculum vitae al acestora;
  • Cazierul fiscal al candidatului
  • Cazierul judiciar al candidatului

Comitetul executiv va analiza în cel mult 5 zile dosarele candidaților și le vor valida sau invalida, conform prevederilor statutare. Comitetul executiv va fi convocat de către președinte.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*