CONVOCARE BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare, convoacă Biroul federal sâmbătă 14 octombrie 2017, ora 10, în ședință ordinară având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea calendarului competițional 2018

2. Măsuri organizatorice și disciplinare

3. Instructaj privind aplicarea noilor prevederi legale cu privire la statutul sportivilor și a finanțării cluburilor

4. Diverse

Cu această ocazie și pentru a lua la cunoștință despre modificările legislative, sunt invitați să participe:

– președinții cluburilor sportive afiliate;

– președinții cluburilor sportive neafiliate;

– președinții comisiilor federale

– arbitrii absolvenți ai cursurilor de arbitru în vederea instructajului privind modalitățile de plată pentru prestațiile serviciilor de arbitraj și pentru ridicarea carnetelor.

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului județean Alba.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*