CONVOCATOR

Președintele FRPS în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Biroul federal în data de 1 iulie 2017 ora 10, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea componenței nominale a Corpului de supraveghere și control înființat prin HAG nr. 8/2014;

2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de suoraveghere și control;

3. Raport privind îndeplinirea măsurilor dispuse prin Raportul de control al Ministrului din data de 29.03.2017

4. Completarea comisiilor federale

5. Diverse

Ședința se va ține la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*