Convocator

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 23 din Statut, convoacă Adunarea generală extraordinară a federației, în data de 1 iulie 2017, ora 10 la sediul  federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, având ca:

 

ORDINE DE ZI

1. Analizarea dosarelor de afiliere completate în conformitate cu prevederile din Raportul de control al Ministrului Tineretului și Sportului, în vederea stabilirii numărului de membri afiliați care au drept de vot în Adunarea generală;

Membri afiliați care și-au completat dosarele de afiliere vor fi prezenți prin reprezentanții legali sau delegați cu drept de vot, în vederea întocmirii Actului adițional pentru modificările Actelor de constituire ale federației, conform prevederilor art. 36, alin. 4 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 12, alin. 1, 2 și 3 din HG 884/2001;

Cu această ocazie, ședința de birou federal din data de 25.06.2017 se amână pentru aceeași dată cu Adunarea Generală extraordinară.

Speak Your Mind

*