CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 19 din Statut și faptul că Adunarea generală din data de 1.07.2017 nu a avut cvorumul statutar de 2/3 din membri afiliați cu drept de vot, se convoacă o nouă Adunare generală în data de 8 iulie 2017, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 jud. Alba,  care va fi statutară indiferent de numărul de membri afiliați prezenți.

Ordinea de zi rămâne neschimbată.

Președinte,

Ștefan Popescu

NOTĂ: Ședința se va ține la sala de ședințe a Consiliului Județean Alba, et. I sala  100.

Speak Your Mind

*