CONVOCATOR ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

In conformitate cu prevederile art. 21.1 din Statutul FRPS, presedintele federatiei convoaca Adunarea generala extraordinara, avand urmatoarea;

 

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea incetarii calitatii de membru FRPS a urmatoarelor cluburi:

  • CS Monsterfish Timisoara
  • CS Lufarul Constanta
  • CS Parapescar Bucuresti.

Constatarea se va face se va face la propunerea Biroului federal pentru neparticipare la competitiile organizate de federatie in ultimii doi ani si pentru neplata taxelor de legitimare a sportivilor legitimati, conform art. 13.1 lit a) si b) din Statut.

2. Propunere de solicitare pentru depunerea unei plangeri penale  impotriva numitului Neamtu George Gabriel pentru gravele prejudicii de imagine aduse federatiei si a altor membri fondatori.

3. Admiterea de noi membri.

4. Afilierea FRPS la Uniunea Europeana de Pescuit Sportiv (in curs de constituire) ca membru fondator.

5. Diverese

Adunarea generala extraordinara va avea loc in data de 19 ianuarie 2019 la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 12.

Prezentul convocator se va comunica membrilor FRPS.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

Speak Your Mind

*