CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza atribuțiilor statutare, convoacă Biroul federal în ședință ordinară, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea Calendarului competițional național și internațional pe anul 2018;

2. Avizarea Proiectului de buget pe anul 2018;

3. Aprobarea afilierilor provizorii pentru cluburile sportive care au solicitat afilierea;

4. Stabilirea datei și a ordinii de zi pentru Adunarea generală a federației;

5. Aprobarea Raportului de activitate  pe anul 2018

6. Diverse

Ședința Biroului federal va avea loc în data de 9 decembrie 2017, ora 12, în sala de ședințe a Consiliului județean Alba, str. I.I.C. Brătianu nr. 1.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*