Convocator Birou federal

Președintele FRPS, în conformitate cu prevederile statutare, convoacă Biroul federal în ședința ordinară, pe data de 13 octombrie 2018, având următoarea ORDINE DE ZI

1. Analiza participării membrilor federației la Campionatul național de pescuit sportiv 2018

2. Situația înregistrării sportivilor de performanță de către cluburile sportive afiliate.

3. Propuneri de sancțiuni pentru cluburile care nu au înregistrat sportivi și nu au participat la competițiile oficiale.

4. Diverse

Ședința va avea loc la sediul federației din Alba Iulia, strada Octavian Goga nr 7, începând cu ora 12.

Ștefan Popescu președinte FRPS

Speak Your Mind

*