CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Presedintele FRPS în baza prevederilor statutare, convoacă Biroul federal pe data de 13 noiembrie 2021, ora 12 la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr 7, cu următoarea :

Ordine de zi

1. Omologarea rezultatelor sportive obținute în anul competițional 2021;

2. Avizarea Calendarului competițional pe anul 2022

3. Nominalizarea și aprobarea componentei nominale a comisiei de competiții.

Menbri Biroului federal vor face propuneri concrete în acest sens.

Prezența tuturor membrilor Biroului federal este obligatorie.

Ștefan Popescu – președinte

Speak Your Mind

*