CONVOCATOR

Presedintele Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, in baza Deciziei Biroului Federal din data de 11 Ianuarie 2014, convoaca Adunarea Generala a Federatiei, in data de 15 februarie 2014, ora 10, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de Activitate al Presedintelui si Biroului Federal;

2.Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori

3. Aprobarea descarcarii de gestiune pe anul 2013

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli

5. Aprobarea Planului de investitii pe anul 2014.

6. Aprobarea Calendarului Competitional Oficial de Competitii si stabilirea locatiior pentru desfasurarea acestora

7. Aprobarea participarii loturilor reprezentative ale Romaniei la competitiile oficiale internationale organizate de CIPS/FIPS

8. Aprobarea afilierii definitive a cluburilor sportive care au solicitat sau vor solicita afilierea la federa’ie.

9. Diverse

In conformitate cu prevederile Legii si a Statutului, la Adunarea Generala va fi invitat un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului. Adunarea Generala se va tine in sala de sedinte a Consiliului Judetean Alba, str. I.C. Bratianu, nr. 1, din Alba Iulia, județul Alba.  Participa reprezentantii cluburilor afiliate, cate unul de fiecare club. La Adunarea Generala vor participa ca invitati, presedintii comisiilor federatiei si alte persoane oficiale. La libera lor optiune, pot participa ca invitati presedintii cluburilor sportive neafiliate sau un reprezentant desemnat al acestora. Cei care doresc , sunt rugați să confirme acest lucru la adresa de e-mail office@frpsc.ro sau telefonic la nr. 0768251997.

În cazul în care, numărul de membri prezenti nu intrunesc minimul necesar desfășurării generale, aceasta se va tine a doua zi cu majoritatea celor prezenti.

Presedinte,

Stefan Popescu

 

Speak Your Mind

*