CURSURI DE FORMARE ȘI ATESTARE ARBITRII PENTRU PESCUIT SPORTIV

In perioada 11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS organizeaza un nou curs de pregatire si atestare a arbitrilor de pescuit sportiv.
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .
Inscrierea:

Pentru a participa la cursul de arbitraj de pescuit sportiv, solicitantii vor  trimite fisele de inscriere in format electronic, semnate, impreuna cu o poza electronica bust , pe adresa dragomirstelu@yahoo.com;

I. Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv contine urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cererea de inscriere;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi trimis la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia ; numarul de telefon al al FRPS: 0258/810670;

II. Pregatirea teoretica

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, ‘‘feeder” “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca artificiala (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2013

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin  studierea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 40

 

IV. Desfasurarea cursului,examinarea teoretica si practica;

–          Cursul se va desfasura online, in perioada11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS Solicitantii se vor pregati individual prin consultarea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S ; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva ;

–           Raspunsurile la teste  vor fi trimise in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, in termen de 4 zile de la data publicarii testelor pe site-ul FRPS;

–           Rezultatele examinarii acestora vor fi publicate pe site-ul FRPS in decurs de 72 ore;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a arbitra competitiile de pescuit sportiv  unde este solicitat, conform regulamentului C.C.A.P.S;

Pentru oricare alte informatii puteti apela nr.de telefon o743087260, dl. Dragomir Stelu, sau pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com;

Odata cu fisa de inscriere la curs, fiecare solicitant va trimite si o poza-bust, in format electronic.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

fisaarbitraj

Speak Your Mind

*