EXAMINARE SPORTIVI ÎN VEDEREA LICENȚIERII

Având în vedere:

* Art. 14, 24, 37  și 49 alin.2 lit. b din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;

* Regulamentul de aplicare a Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG 884/2001;

* Statutul FRPS;

* Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;

* Decizia Curții constituționale a României nr. 693/2016;

* art. 23(1 și 6) și art. 64 din OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;

Federația Română de Pescuit Sportiv organizează sesiune de examinare a sportivilor legitimați, în vederea licențierii, în data de 20 ianuarie 2018, ora 10, la sediile cluburilor sportive afilate, astfel:

 1. CS Cetate Alba Iulia – str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba;
 2. CS Gorj Fishing  Târgu Jiu; (pentru sportivii cluburilor Gosrj Fishing și CS Gilort;
 3. CS Monsther Fish Timișoara – str. Piața Unirii nr. 3 cam. 3;
 4. CS Mânjești – Vaslui,  str. Mihail Kogălniceanu bl. 5;
 5. CS Renașterea București – la sediul MTS din str. Vasile Conta nr. 16;( pentru cluburile sportive Renașterea, Parapescar, CS Carp Zone)
 6. CS Moldova Suceava -str. Depoului nr. 16, Suceava
 7. CSPS Caraș ( pentru cluburile ACSP Bârzava, ACSP Caraș, ACSP Dunărea Albastră, ACSP Nera Bozovici)  Relații la tel 0787801059
 8. CS Lufarul Constanța -str. Marcus Aurelius nr. 18 et. 2 cam. 17, Constanța.

Bibliografie:

 • Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul;
 • Regulamentul de aplicare al L.69/2000 aprobat prin HG 884/2001;
 • Statutul FRPS;
 • Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România;
 • Regulamentul disciplinar al FRPS;
 • Legea nr. 227/2008 actualizată privind combaterea dopajului în sport;

Proceduri:

 • La examinarea sportivilor în vederea licențierii, va participa un membru al Biroului federal;
 • Subiectele vor fi aduse de membrul Biroului federal în plic închis și sigilat;
 • Deschiderea subiectelor se va face în prezența sportivilor și a oficialilor cluburilor;
 • Lucrările cu răspunsurile se vor colecta de către delegat, se vor pune într-un plic care va fi sigilat în prezența oficialilor cluburilor și se va transmite la Comisia de examinare care se va desemna de către Secretarul general al federației.

Obligații:

Cluburile sportive vor pune la dispoziția delegatului federației următoarele documente:

 • Contractele pentru activități sportive încheiate cu sportivii legitimați conform cu prevederile Ordinului comun MTS MMJS nr. 631/890/2017;
 • Legitimațiile sportivilor vizate de către federație și cu vizitele medicale făcute;
 • Registrul de evidență în formatul Excel comunicat cluburilor de către federație ( Registru se poate trimite și prin e-mail la adresa office@frpsc.ro, până la data examenului de licențiere)

 

Taxa de licențiere este de 150 lei/sportiv, conform Regulamentului de organizare și funcționare al  FRPS.

NOTĂ: Fac precizarea că înscrierea sportivilor în Registrul Național al sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive. Cluburile neafiliate pot solicita licențierea sportivilor de către federație. Evidența sportivilor este obligatorie pentru toate structurile sportive, conf. art. 14 din Legea nr. 69/2000, așa cum a fost modificată prin OUG 38/2017 și face doar prin federațiile sportive.

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Copy of cap_tabel_sportivi_antrenori

Speak Your Mind

*