Hotarari ale Biroului Federal din data de 24.02.2018

Biroul federal intrunit in data de 24 februarie 2018 in sedinta ordinara, a hotarat urmatoarele:

  1. Supune analizei Adunarii generale a Raportului Curtii de conturi emis in urma controlului efectuat in perioada 15.01 2018-2.02.2018;
  2. Avizeaza si supune arobarii Adunarii generale Bilantul contabil pe anul 2017, a Raportului administratorului si a Raportului cenzoral. Pana la adunarea generala, se va efectua si Raportul de audit;
  3. Constatand ca nu s-au depus actele solicitate de federatie cluburilor sportive, s-a decis avertizarea presedintilor cluburilor care nu au depus documentele solicitate si in caz ca nu se vor conforma, sesizarea Comisiei de disciplina impotriva cluburilor care nu se vor conforma;
  4. Executarea silita a cluburilor care au restante la plata cotizatiei prin solicitarea dizolvarii pentru insolventa la judecatoriile unde au sediul social.
  5. Se convoaca Adunarea generala a federatiei, cu ordinea de zi anuntata anterior pentru data de 24 martie 2018. In cazul in care Adunarea generala nu va fi statutara, aceasta se convoaca pentru a doua zi si se va desfasura cu membri prezenti.

Presedinte,

Stefan Popescu

Speak Your Mind

*