ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE DE PESCUIT SPORTIV

Având în vedere comunicatul Președintelui României cu privire la reluarea activităților sportive de performanță, începând cu data de 15 mai 2020, aduc la cunoștință cluburilor sportive deținătoare de Certificate de Identitate Sportivă și Autorizații de funcționare ca structuri sportive pe ramura de sport „pescuit sportiv”, că pot începe activitățile de pregătire ale sportivilor în vederea participării la competițiile oficiale.

Deși activitățile competiționale încă nu se pot desfășura până la o nouă comunicare oficială, este ridicată restricția prvind activitățile de pregătire sportivilor legitimați și autorizați ca sportivi de performanță de către cluburilor sportive.

Pentru a da posibilitatea sportivilor de performanță de a începe activitățile de pregătire, amintesc condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească:

– Să dețină Legitimație sportivă vizată la zi de către FRPS;

– Să dețină Autorizația de sportiv de performanță eliberată de FRPS în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 și a Ordinului MTS nr. 438/2018

– Să aibă viza medicală pe anul în curs, aplicată pe Legitimația sportivă de un medic de medicină sportivă.

Precizez că doar sportivii de performanță pot deșfăcura astfel de activități, restul activităților de agrement și recreere fiind interzise.

Cluburile sportive de pescuit sportiv neafiliate la FRPS pot solicita autorizarea propriilor sportivi în condițiile prevăzute de lege, de Statutul și Regulamentele FRPS.

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

Speak Your Mind

*