ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR LOCAȚIILOR PENTRU PRACTICAREA PESCUITULUI SPORTIV DE AGREMENT, RECREERE ȘI COMPETIȚII

Federația Română de Pescuit Sportiv aduce la cunoștință deținătorilor de amenajări piscicole proprietate publică sau privată pe care se practică activități de pescuit sportiv în scop de agrement, recreere și competiție, că au obligația omologării și înscrierii respectivelor obiective în Registrul național al bazelor sportive, în vederea autorizării acestora pentru astfel de activități. Aceste obiective se omologhează de Federația Română de Pescuit Sportiv și se autorizează de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Legea nr. 69/2000

Articolul 78

(1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport.

(2) Bunurile menționate la alin. (1) aparțin, după caz, proprietății publice sau private.

(3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Conform art. 88 lit. j, constituie contravenție și se sancționează cu amendă  de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, conform prevederilor art. 89 lit. b din Legea nr. 69/2000.

Față de aceste prevederi exprese ale Legii, Federația Română de Pescuit Sportiv anunță deținătorii acestor obiective că a elaborat Normele metodologice pentru omologarea acestor obiective pentru desfășurarea tuturor probelor sportive aferente ramurii de sport pescuit sportiv, în conformitate și cu Regulamentele CIPS-FIPS Ed, pentru următoarele categorii de baze sportive:

– bază sportivă pentru competiții oficiale de nivel internațional;

– baze sportive pentru  competiții oficiale de nivel național;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel regional;

– baze sportive pentru competiții oficiale de nivel județean;

– baze sportive pentru activități recreative, de agrement și competiționale fără caracter oficial;

Precizăm că autoritatea de reglementare pe ramura de sport „pescuit sportiv” este Federația Română de Pescuit Sportiv, cu drept de supraveghere și control la nivel național.

Având în vedere că prin Normele derogatorii prevăzute de OUG 23/2008, desfășurarea de activități sportive fără licențe și autprizații de pescuit sportiv este clasificată ca infracțiune și sancționată conform prevederilor art. 64 lit. a cu amendă penală și suspendarea dreptului de practicare a pescuitului de la 1 la 3 ani, Federația Română de Pescuit Sportiv oferă sprijin și consultanță pentru omologarea acestor obiective destinate practicării pescuitului sportiv!

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*