ÎN ATENȚIA MEMBRILOR FEDERAȚIEI

Așa cum sunteți la curent, Adunarea generală  organizată în luna noiembrie 2016 de un grup dizident din cadrul federației, a fost declarată definitiv de Tribunalul Alba ca fiind nestatutară.

Având în vedere daunele atât materiale cât și de imagine provocate de această acțiune nestatutară,  organizată în vederea deturnării federației pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost constituită, am sesizat Comisia de disciplină a federației în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de Statutul  și Regulamentele federației.

În acest sens, ținând seama și de condițiile restrictive generate de pandemia cu coronavirusul COVIT 19 și a Situației de urgență declarate de Președintele României, am solicitat în scris celor implicați în această tentativă nestatutară de deturnare a federației, Note explicative care vor fi depuse la Dosarul de cercetare al Comisiei de disciplină, în vederea stabilirii vinovăției și aplicării sanctiunilor prevăzute de Statut și Regulamentele federației.

Am dat termen data de 5 aprilie pentru a se formula răspunsurile la întrebările puse fiecăruia dintre participanți, precum și a Asociației Clubul Sportiv Gilort, care a intentat acțiuni în Instanță pentru dizolvarea unor cluburi fondatoare și chiar a federației, precum și alte actiuni, respinse definitiv de Instanțele de judecată.

După finalizarea raportului Comisiei de disciplină și ridicarea Situației de urgență, în baza prevederilor statutare, voi convoca o Adunare generală extraordinară pentru a se decide cu privire la aceste acțiuni nestatutare.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS.

Speak Your Mind

*