LEGITIMĂRI SPORTIVI

Clubul Sportiv MOLDOVA SUCEAVA începe campania de legitimări pentru sportivii care doresc să participe la competițiile sportive oficiale din anul 2016.

Probele sportive la care clubul dorește să facă legitimări sunt următoarele:

Seniori

– pescuit sportiv staționar  masculin – 6 sportivi

– pescuit la feeder –6 sportivi

– pescuit sportiv staționar feminin – 6 sportive

– pescuit la pești răpitori (mal și barcă) – 8 sportivi

– pescuit sportiv la crap – 8 sportivi

– pescuit la muscă artificială – 6 sportivi

– pescuit marin 6 sportivi

– casting – 8 sportivi

Tineret

– U23 – 6 sportivi

– U18 – 6 sportivi

– U 14 – 6 sportivi

Sportivii care doresc să intre în programul de selecție, pot adresa cereri în acest sens la sediul clubului din Suceava, str. Depoului nr. 16, jud. Suceava. Cererile vor fi însoțite de următoarele documente

– Curriculum vitae;

– Copie de pe Cartea de Identitate;

– Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic.

În urma evaluării cererilor de legitimare, clubul va organiza competiții de selecție cu cei care și-au exprimat dorința de legitimare.

Relații suplimentare la tel. 0745519133- dl. Diaconița Petru

Președinte CS Moldova Suceava

Florea Răzvan

Speak Your Mind

*