ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE CU SECȚII DE PESCUIT SPORTIV, PRIVIND AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFROMANȚĂ

Reamintesc cluburilor sportive, care au secții de pescuit sportiv,  obligația prevăzută de art. 14^1 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 de a-și autoriza sportivii de performanță.

Normele metodologice privind autorizarea sportivilor de performanță a fost aprobate prin Ordinul MTS nr. 438/2018.

În vederea autorizarii, cluburile sportive sunt obligate să solicite Federației Române de Pescuit Sportiv eliberarea Legitimațiilor sportive și Autorizația de sportiv de performanță și înregistrarea în Registrul de evidență a sportivilor pe ramura de sport pescuit sportiv.

Cererea de legitimare și autorizare adresată de cluburile sportive către FRPS va fi însoțită de următoarele documente:

a) cerere-tip pentru eliberarea autorizației de sportiv de performanță, prevăzută în anexa nr. 1 a OMTS 439/2018;

b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizația de sportiv de performanță, cu viza medicală la zi și viza federației sportive naționale pe ramură de sport, în copie conformă cu originalul;

c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă și sportivul de performanță, în copie conformă cu originalul;

d) declarația pe propria răspundere a sportivului, sub sancțiunea legii penale, că nu se află în perioadă de suspendare pentru consum de substanțe care sunt incluse pe Lista interzisă, Standard internațional al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel național prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), în original.

Pentru vizarea legitimațiilor sportive, federația percepe o taxă de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv pentru sportivii legitimați la cluburile afiliate și 50 lei/sportiv pentru cluburile neafiliate la federație.

Dosarele cu documentele prevăzute de OM 438/2018 se depun la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba, sau în format pdf pe adresa de e-mail office@frpsc.ro.

În termen de 10 zile, federația va elibera legitimațiile sportive (3lei/buc. – contravaloarea carnetului de legitimare).  Autorizația sportivului de performanță se eliberează gratuit.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*