O NOUĂ SERIE PENTRU CURSURILE DE ANTRENORI PENTRU PESCUIT SPORTIV

Amintim cluburilor sportive că în conformitate cu prevederile art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile HG 343/2011 privind statutul antrenorilor, instruirea sportivă se face doar cu persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute în condițiile legii. În acest sens, Federația Română de Pescuit Sportiv, deschide o nouă serie de formare profesională pentru antrenori de pescuit sportiv.
Cluburile sportive afiliate sau nu la federație, pot solicita acesteia prin cerere scrisă, avizul pentru înscrierea solicitanților la examenul de admitere la cursurile de formare profesionale organizate de Centru Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor. Cererile se pot trimite pe adresa federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 prin poștă, fax, e-mail sau prin delegat.
Dosarele pentru înscriere la curs vor cuprinde actele prevăzute pe următorul link:
http://www.cnfpa-sna.ro/?p=5

Președinte FRPS
Ștefan Popescu

Cerere tip pentru inscrierea la examenul de admitere la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani 2014

Speak Your Mind

*