RELUAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI COMPETIȚIILOR SPORTIVE

În atenția Cluburilor Sportive afiliate FRPS.

 

Aduc la cunoștință Cluburilor afiliate că prin Adresa nr. 3219/30.04.2020, MinisterulTineretului și Sportului a solicitat federațiilor sportive naționale punctele de vedere asupra începerii activităților de pregătire și competiționale, după ridicarea Stării de urgență.

Federația Română de Pescuit Sportiv a completat Chestionarul trimis de către Ministerul Tineretului și Sportului și preconizează ca începând cu data ridicării Stării de urgență să poată începe activitățile de pregătire ale cluburilor membre.

În acest sens, vă revin următoarele obligații:

1. Actualizarea Registrelor de evidență a sportivilor legitimați;

2. Achitarea taxelor de legitimare și a cotizațiilor de membru, în vederea aplicării vizelor anuale pe legitimațiile sportive;

3. Efectuarea vizitelor medicale a sportivilor legitimați și angrenați în competițiile sportive oficiale;

Calendarul oficial pentru anul 2020 va fi aprobat în prima adunare generală ce va fi convocată după eliminarea restricțiilor impuse de Starea de urgență.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

adresa federatii

Speak Your Mind

*