ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE ȘI ASOCIAȚIILOR JUDEȚENE

Atașat prezentului post aveți modelele de anexe pentru solicitarea finanțărilor pentru calendarul competițional 2015.
Formularele completate după modelele anexă, se depun la Direcțiile județene de tineret și sport pentru a înclude în buget sumele necesare participării la competițiile oficiale din anul 2015.
Președinte – Ștefan Popescu
ANEXA 2 proiect calendar
anexa calendar sportiv 2015

COMUNICAT

Pe acestă cale anunț pe cei interesați de evoluția pescuitului sportiv din România următoarele:
1. Curtea de Apel București a respins cele 3 (trei) acțiuni intentate de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportiv din România împotriva Ministerului Tineretului și Sportului din România și a Federației Române de Pescuit Sportiv prin care a solicitat anularea și suspendarea actelor care au stat la constituirea și autorizarea sa, precum și Autorizația de afiliere internațională la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv, motivând că acestea au fost eliberate cu respectarea Legii și în aplicarea unor Hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
2
. Din motivarea instanței, bazată pe probele depuse la dosarul cauzei de către MTS și FRPS, instanța a reținut faptul că AGVPSR nu este recunoscută în condițiile legii ca structură sportivă, iar afilierea acesteia la CIPS este ilicită, nefiind autorizată de MTS, în condițiile legii. Federația va comunica aceste sentințe, cât și punctul de vedere oficial al MTS către CIPS, în vederea afilierii federației la acest organism sportiv internațional.
3. În ceea ce privește desfășurarea manifestărilor și competițiilor sportive ce se desfășoară pe teritoriu național, indiferent dacă sunt cu caracter amical sau oficial, acestea intră sub autoritatea de supraveghere și control a Federației Române de Pescuit Sportiv, conform prevederilor exprese ale art. 37 și 50 din Legea nr. 68/2000, coroborat cu prevederile art. 7.3 lit. g) din statutul federației. Pe acestă cale, notificăm organizatorii de manifestări sportive pe ramura de sport pescuit sportiv, următoarele:
– orice maifestare sportivă organizată pe teritoriul României, se va face în conformitate cu prevederile Ststutului și Regulamentelor Federației Române de Pescuit Sportiv, sub sancțiunile prevăzute de art. 87 și următoarele din Legea nr. 69/2000, privind educația fizică și sportul. Nici o manifestare sportivă nu va putea fi desfășurată, fără ca organizatorul să dețină următoarele documente:
a) autorizația de funcționare din care să reiasă faptul că organizatorul este autroizat în condițiile legii pentru organizarea unor astfel de activități;
b) deținării de baze sau unități de practicare a pescuitului sportiv, idiferent că aparțin domeniului public și privat au obligația de a înscrie respectivele obiective în Registru bazelor sportive, conform prevederilor exprese ale art. 78 și următoarelor din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul.
c) organizatorii unor astfel de evenimente/manifestări sportive, vor adresa o solicitare cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea acestora Federației Române de Pescuit Sportiv pentru emiterea Avizului sau Licenței de organizare, care va cuprinde:
– c.1 numele sau denumirea organizatorului;
– c.2 locul și data desfășurării manifestației sportive;
– c.3 autorizația de funcționare;
– c.4 acordul deținătorului bazei (unității sportive) din care să reiasă faptul că aceasta îndeplinește condițiile de desfășurare a manifestației sportive, conform mormelor de omologare elaborate de către federația Română de Pescuit Sportiv.
– autoritatea de supreaveghere și control a tuturor manifestărilor sportive revine Corpului de supraveghere și control al Federației Române de Pescuit Sportiv, constituit în baza Hotărârii nr. 6 a Adunării Generale extraordinare a federației din data de 15 iunie 2014. În acest sens, membri Corpului de Supraveghere și control sunt motificați să comunice către federație copie după actul de identitate și 2 poze 3×4 pentru emiterea Legitimațiilor de control.

Președinte FRPS
Ștefan Popescu

ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI A FRPS

Amintesc pe acestă cale cluburilor sportive afilate că în luna ianuarie 2015, va avea loc Adunarea Generală de alegeri, convocată în baza prevederilor art. 22 din Statut. În acest sens, membrii afiliaţi vor înainta la F.R.P.S. propunerile nominale pentru Birou însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, confirmarea acceptării şi un curriculum vitae al acestora.
Rog cluburile să formuleze propunerile pentru persoanele care vor candida pentru funcțiile de conducere, cât și pentru modificarea sau completarea Comisiilor de specialitate ale federației.
Președinte
Ștefan Popescu

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE

Azi a fost depusă crerea de deschidere a celei de-a doua serii de formare profesională a antrenorilor de pescuit sportiv.
Cluburile sunt rugate să solicite avizul federației pentru persoanele desemnate să urmeze aceste cursuri, în vederea depunerii dosarelor de înscriere pentru sesiunea din septembrie 2014.
Ștefan Popescu – președinte FRPS

O NOUĂ SERIE PENTRU CURSURILE DE ANTRENORI PENTRU PESCUIT SPORTIV

Amintim cluburilor sportive că în conformitate cu prevederile art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile HG 343/2011 privind statutul antrenorilor, instruirea sportivă se face doar cu persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute în condițiile legii. În acest sens, Federația Română de Pescuit Sportiv, deschide o nouă serie de formare profesională pentru antrenori de pescuit sportiv.
Cluburile sportive afiliate sau nu la federație, pot solicita acesteia prin cerere scrisă, avizul pentru înscrierea solicitanților la examenul de admitere la cursurile de formare profesionale organizate de Centru Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor. Cererile se pot trimite pe adresa federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7 prin poștă, fax, e-mail sau prin delegat.
Dosarele pentru înscriere la curs vor cuprinde actele prevăzute pe următorul link:
http://www.cnfpa-sna.ro/?p=5

Președinte FRPS
Ștefan Popescu

Cerere tip pentru inscrierea la examenul de admitere la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani 2014

Clasament Final Campionatul National de Pescuit Sportiv stationar, proba Feeder

10314757_649725235116195_1687259133640907913_n

Intr-o organizare ireprosabila, acestia sunt Campionii Romaniei:

1. Mihai Mezei – Campion National (CS Monster Fish – Timisoara)

2. Galatanu Mihai – Vicecampion National (CS Monster Fish Timisoara)

3. Sauciur  Adrian – locul 3 (CS Monster Fish Timisoara)

4. Martinov George – locul 4 (CS Monster Fish Timisoara)

5. Brad Ioan – locul 5 (CS Cetate Alba Iulia)

6. Rosu Ioan Mircea locul 6 (CS Monster Fish Timisoara)

Atasat Clasamentul final:

FINALA FEEDER 2014

REGULAMENT CAMPIONAT NATIONAL DE FEEDER

1)a.Fiecare concurent va dispune de 90 minute pentru a se pregati.Inca de la sosirea lor pe traseu(pista), pescarii se vor echipa cu veste, ecusoanele (tricouri, salopete  personalizate) daca trebuie in mod imperativ  sa intre si sa-si depoziteze materialul in sectoarele atribuite lor prin tragere la sorti.(dispozitii valabile si pentru persoanele care ajuta la transportul materialelor).Nu va putea fi efectuata nicio pregatire de material inainte de semnalul de intrare a pescarilor in standuri. Pe timpul pregatirilor, pescarii nu trebuie sa primeasca niciun fel de ajutor.Orice material va putea fi dat pescarilor pina la semnalul de nadire prin intermediul controlorului (arbitrului) sector.Dupa semnalul de nadire , este interzisa furnizarea oricarui material pescarilor, cu exceptia elementelor de bete de pescuit rupte care vor putea fi inlocuite prin intermediul controlorului (arbitrului) sector.

Pina la semnalul de intrare in standuri , momelile si nadele vor putea fi pregatite de catre pescar sau o terta persoana in afara standului.

Dupa semnalul de intrare in standuri , momelile si nadele vor putea fi aduse pescarilor pe timpul pregatirii care s-ar putea desfasura fie in afara standului de catre o terta persoana, fie in interiorul standului de catre pescar pina la momentul semnalului care anunta inceperea controlului nadelor si momelilor.La inceperea acestui semnal nadele si momelile trebuie sa se gaseasca in interiorul standului; nu va fi permisa nicio modificare sau suplimentare a acestora pina la momentul controlului. Nadele trebuie prezentate gata de folosire. Nu sunt permise pungile sau saculetii etansi cu nada.Dupa control, pescarilor li se va interzice sa primeasca alte nade si momeli.Sunt permise eventuale recipiente mici cu aditivi pentru inmuierea nadelor si momelilor.

b. In absenta controlului acestor momeli si nade , pescarul nu va fi autorizat sa pescuiasca.

c. Daca un pescar foloseste un juvelnic prea scurt( mai mic de 3,5m) va fi sanctionat cu cartonas galben daca il folosete in ambele manse.Daca acelasi pescar este controlat si gasit cu juvelnic prea scurt pe parcursul altui campionat, acesta va fi descalificat.

d.Controlul lungimii juvelnicelor si betelor va fi efectuat  dupa controlul nadelor si momelilor si inainte de nadirea grea.Pentru aceasta , se vat trage la sorti cite un pescar de sector

e. Concurentii ar putea sa soseasca direct pe traseul de pescuit cu mijloace proprii.

-2- Va exista un arbitru general pe sector. Arbitrii  generali trebuie sa cunoasca perfect regulamentul de concurs.

Arbitrul general (ajutat in masura in care este posibil de un membru al Comitetului director FRPS)trebuie sa controleze urmatoarele :

a-       cantitatile de nada (nadele vor fi masurate gata de folosire, pregatite(inmuiate si cernute )si contin pamint, prundis,porumb,griu, cinepa, etc sau orice aditiv netoxic pentru fauna si mediul acvatic) sunt fixate la 12 litri.Este interzisa folosirea pelettelor, boiliesurilor si a oricarui alt conglomerat de grund pentru nadire sau pentru incarcarea cirligului.

Comitetul director al FRPS, cu avizul comisiei tehnice, ar putea eventual sa modifice aceste cantitati ;

b.Cantitatea de momeli(momelile in intregime vor fi masurate nu cintarite)este fixata la 2,5 litri din care 0,5  litri maxim  fouillis si/sau larve de tintari(libelule). Comitetul director al Frps cu avizul comisiei tehnice, ar putea eventual sa modifice aceste cantitati ;

c.Pescarul  va avea obligatia de a prezenta la control cantitatile de momeli si nade prevazute in program . Daca acestea nu corespund, pescarul va primi un avertisment – (art. 31 a) ; lista cu pescarii prinsi in flagrant va fi comunicata la reuniunea capitanilor ;daca infractiunea se repeta in a II-a  mansa sau la campionatul urmator, pescarul va fi descalificat pentru recidiva(art. 31 b ).

Pe parcursul anului 2014 larvele de tintari(libelulele)destinati numai pentru cirlig vor trebui prezentati in vase speciale’’ masura oficiala FIPSed’’special conceputa pentru aceasta. Larvele de tintari(libelulele)destinati nadirii trebuie prezentate in « cutii de masura »

Toate celelate momeli destinate nadirii si pentru cirlig trebuie prezentate in « cutii de masura » ; oricare alta prezentare a momelilor la control va fi penalizata  si nada confiscata (penalizare 1 punct in clasamentul pe sector).

Nadele trebuie prezentate la control in galeti gradate iar momelile in cutii ‘‘masura oficiala’’. Concurentii trebuie sa fie echipati obligatoriu cu propriile lor galeti  si cutii ‘‘masura oficiala’’.Pescarul care nu are cutii ‘‘masura oficiala’’ va fi penalizat cu 1 punct in clasamentul pe sector (exemplu :pescarul fara cutii ‘‘masura oficiala’’, clasat al V-lea va avea 6 puncte in loc de 5 ; pescarul clasat al VI-lea va marca intotdeauna 6 puncte.)

Cernerea nadelor( cu sita, plasa etc) cit si amestecarea acestora (cu un mixer electric) sunt interzise dupa control.

In perioada dintre debutul controlului nadelor si momelilor(al 3-lea semnal) si nadirea grea(al 4-lea semnal)este permisa folosirea vaporizatorului numai pentru colarea si conservarea momelilor ;

Pentru nade si pamint, dupa control si pina la nadirea grea, este interzisa reumectarea de orice fel(cu mina, vaporizator, recipient, etc.) cu apa sau orice alt lichid(tip aditiv).Dupa nadirea grea numai vaporizatorul este permis pentru reconditionarea nadei si a pamintului.

Larvele acvatice vor putea fi prezentate in maxim 2 vase(exemplu:1/4 “libelule” intr-un vas de ¼ si ¼ fouillis intr-un vas de 1/4 ). Vasele trebuie prezentate inchise,fara niciun aditiv de retentie.(exemplu: este interzis adezivul pentru mentinerea capacului in pozitie inchisa).

d.Recuperarea dupa control a eventualului surplus de momeli si nade.

Arbitrul  trebuie sa :

a-    Controleze juvelnicele ;

 

b-La sfirsitul probei, el va continua sa vegheze capturile pescarului si va interzice accesul in standul de pescuit oricarei persoane neautorizate, pina la trecerea echipei de cintarire ; el va semna apoi , ca si pescarul , documentul care indica rezultatul cintarire

-3-Juvelnicul trebuie sa aiba plasa cu gauri mici(maxim 10X10 mm), sa aiba fie un diametru de minimum 40 cm pentru cele circulare fie o diagonala de minimum 50 cm pentru cele rectangulare si o lungime minima de 3.5 metri ;El va trebui sa fie scufundat pe o lungime de minim 1,5m pe toata durata mansei;niciun alt mijloc de pastrare a capturilor nu va fi admis ; Concurentii trebuie sa fie echipati cu juvelnice proprii in afara cazului in care acestea vor fi furnizate de cluburi;

    -4- Compozitia nadelor si a momelilor trebuie sa fie de origine naturala. Produsele de origine metalica sunt interzise. Momelile artificiale , oricare ar fi materialul din care sunt facute (polistiren, cauciuc, burete,etc) cum ar fi viermii,larvele , viermii de carne, viermii de pamint, etc. sunt interzise.sunt interzise deasemenea linguritele, mustele artificiale,momelile din pesti vii sau morti, alte specii de animale precum broscutele si de asemenea icrele. La finalul antrenamentelor  si manselor, resturile de nada si de momeala nu trebuie aruncate in apa.

-5- Competitia se va desfasura pe sectoare sau subsectoare, in doua manse a cite 5 ore ( orar recomandabil intre orele 10.00 – 15.00) ;

In ceea ce priveste campionatele cu mai putin de 20 participanti, sectoarele vor fi dispuse fara spatii de separare sau cu un numar cit mai mic al acestora.Cit priveste sectoarele separate, spatiile de separare trebuie sa fie de minim 3 locuri.

In cazul intreruperii fortate ( de ex. furtuna, catastrofa naturala , etc.), mansa va fi validata daca a durat minimum 2 ore.

Juriul va putea scurta durata unei manse in cazul in care programul orar nu permite desfasurarea acesteia timp de 5 ore.

6- Fiecare concurent trebuie sa respecte integral regulamentul de concurs.

-7- Vor fi autorizate numai cirligele simple cu un singur brat.cu deschidere maxima de 7 mm intre virf si tija(nr.10).

In cazul in care un membru al juriului, va constata sau va fi invitat sa constate o incalcare a articolelor 7 si 35, va avea dreptul sa ceara controlul liniei sau sa verifice lungimea batului de pescuit a cocurentului, fara sa astepte finalul pescuitului. Refuzul pescarului de a prezenta la control ustensilele  antreneaza prezentarea acestuia in fata juriului.

Momelile destinate pentru cirlig nu trebuie amestecate ci separate ; sunt interzise piinea, aluaturile ( amestec de materii sau de momeli ca pelletele, boiliesurile, pelletele de nada, etc);

Capturarea unui peste este valabila chiar daca accidental acesta nu a fost prins de gura.

Acrosarea voluntara a pestelui este interzisa.

Folosirea castilor si a statiilor de comunicare este interzisa pe timpul derularii manselor campionatului.

Folosirea sonarului este interzisa, chiar si la antrenaament.

Folosirea mijloacelor mecanice sau electronice pentru delimitarea distantei de pescuit este interzisa.

Orice peste capturat dar agatat la o alta linie decit cea a pescarului respectiv nu va fi punctat si trebuie eliberat in apa

In caz de ruptura, tipul de montura utilizat trebuie sa permita pestelui sa se elibereze usor de feeder.Feederul,a carui dimensiune maxim autorizata este de 5 cm in diametru si 7 cm in lungime trebuie sa culiseze liber pe linie sau pe sustinatorul atasat pe corpul liniei ;este interzisa plasarea unui opritor sau a unui moderator (de ex.silicon)intre feeder si tambur.

Deasemenea monturile trebuie sa contina la capat o asa numita ‘‘smulgere’’(elastic) in scopul evitarii oricarei rupturi in momentul lansarii.

Pescuitul folosind procedeul “method feeder”este interzis.

Distanta intre cirlig si feeder, in prelungirea liniei, trebuie sa fie de minim 50 cm.

Mai jos,un exemplu de montura de feeder:

 

 

 

-8- Concurentii pot sa monteze cite bete doresc dar pentru pescuit efectiv se va folosi numai unul.Va fi posibila pregatirea , de rezerva, a feederelor ; totodata, in cazul prinderii unui peste , aceste feedere nu vor putea fi folosite decit dupa punerea in juvelnic a pestelui prins.

-9- Minciocurile pot fi manevrate numai de catre concurenti.

-10- Concurentii nu vor fi autorizati sa primeasca niciun fel de ajutor de la cineva ;

-11- Platformele de dimensiuni maxime 1metru X 1metru sunt autorizate pentru  a-i  primi pe pescari ;ele trebuie instalate in linie, in afara apei sau partial in apa in caz de nevoie (decizia organizatorului cu acordul comisiei tehnice) Pot fi instalate platforme aditionale in linie cu platformele principale numai pentru depozitarea materialelor.In cazul in care este necesar sa fie creat un aliniament (cordon, marcaj la sol etc.) pentru a fi mai bine aliniati concurentii, acest lucru va trebui realizat inainte de inceperea antrenamentului.

-12- Concurentii pot utiliza cum doresc standul atribuit ; ei nu au dreptul sa patrunda in eventualele zone neutre. In interiorul standului lor concurentii trebuie sa se deplaseze discret si fara zgomot.

Este interzis pescuitul si lansarea momelilor in zone neutre in aval sau amonte (stinga sau dreapta) sau in alte standuri  in aval sau amonte (stinga sau dreapta)daca nu exista zone neutre.Pestii care ies din stand si sunt vazuti in zone neutre sau in standurile vecine vor fi punctati ; daca totusi, o linie cu un peste este acrosata de linia unui vecin, pestele trebuie eliberat imediat in apa ;in caz de refuz si de punere a unui peste litigios in juvelnic, in momentul cintaririi, cel(cei) mai mari pesti din juvelnic va (vor) fi cintariti atunci si greutatea(greutatile)lui ( lor) va (vor) fi notificate pe fisa de cintarire a pescarului. Juriul, dupa deliberare, va decide daca adauga sau nu greutatea pestilor incriminati la greutatea totala. Daca pestele(pestii) nu este (sunt) punctati , pescarul va primi un cartonas galben (vezi sanctiunile).

Fotografii si cameramanii vor avea dreptul de a intra in zonele neutre (daca acestea sunt materializate), sub rezerva ca pescarii si arbitrii aflati  de o parte si de alta sa le acorde permisiunea. Totusi , ei nu vor putea sa incalce o linie fixata la 2 metri in spate de aliniamentul pescarilor ; aceasta linie va trebui materializata de organizator.In cazul in care nu exista zone neutre, dispozitiunile de mai sus ramin aplicabile dar fotografii si cameramanii vor trebui sa se pozitioneze in limitele standului iar organizatorii trebuie sa materializeze intotdeauna o linie fixata la 2 metri in spate fata de aliniamentul pescarilor.

-13- Pescarii trebuie sa astepte primul semnal pentru a intra in standuri ; dupa acest semnal ei vor putea sa inceapa pregatirile, sa-si pregateasca monturile, sa masoare adincimea apei(numai cu ajutorul unui plumb, feederul este  interzis), sa-si moteze liniile, sa-si pregateasca nadele si sa puna juvelnicele in apa.Pentru acete pregatiri sunt prevazute 90 minute.Pescarul nu va putea sa iasa din stand pe timpul acestor pregatiri.

Un al doilea semnal va indica faptul ca in 5 minute va incepe controlul momelilor si al nadelor. Controlul momelilor si al nadelor(al treilea semnal) va incepe intotdeauna cu standul nr 1 din fiecare sector cu 70 minute inainte de inceperea mansei.

Al patrulea semnal va marca inceperea nadirii grele,timp de 10 minute, numai cu ajutorul feederului.Este interzisa nadirea cu ajutorul miinii, catapultei, cupei sau alt instrument.

Al cicilea semnal va anunta inceputul mansei .

Al saselea semnal va anunta pescarii ca au mai ramas numai 5 minute pina la sfirsitul mansei.

Al saptelea semnal va marca sfirsitul mansei ; la acest ultim semnal , numai pestii prinsi si scosi afara din apa vor fi punctati.

Diferitele semnale sonore pentru diferitele etape ale campionatului trebuie sa fie scurte ; in toate cazurile, trebuie luat in considerare inceputul semnalului.

-14- Pe timpul concursului, arbitrii  vor sta in spatele concurentilor, la dreapta sau la stinga, in asa fel incit sa nu-i jeneze si pentru a putea sa supravegheze capturile . Juvelnicele vor fi amplasate in asa fel incit sa poata fi vazute de arbitrii iar  pestii vor fi pastrati vii pina la sosirea echipei de cintarire.

Cintarirea

-15- Cintarirea va fi efectuata de o echipa compusa din 5 persoane.O persoana va fi responsabila cu cintarirea. O alta persoana va inscrie greutatile in documentul prevazut in acest scop. Celelalte trei persoane vor fi raspunzatoare de diferite manipulari (juvelnice, trepieduri, pesti, saltele de cintarire, etc.)

Va exista un cintar pe sector. Recipientele destinate primirii pestilor pentru cintarire trebuie sa fie gaurite pentru a permite evacuarea apei.

Cintarirea se va inregistra in grame.

In cazul unei cintariri negative intilnita la pestii de talie foarte mica, altii decit alevinii (cintarul nu afiseaza nimic si ramine la zero) va fi necesara departajarea pescarilor de numarul de pesti si apoi clasarea lor dupa greutate.

-16- Pina la sosirea echipei de cintarire in standul sau, pescarul trebuie sa lase juvelnicul in apa ; pestii vor fi recuperati de unul dintre membrii echipei de cintarire ; ei vor fi manipulati cu grija, cintariti si nu numarati ; dupa cintarire pestii vor fi rapid pusi in juvelnicul pescarului in cauza si acesta va ramine in apa ;numai dupa terminarea cintaririi pe sector, responsabilul de sector va da ordinul de eliberare a pestilor in apa ;acest fel de a proceda va permite verificarea unei cintariri in cazul unei contestatii privind cintarirea. Aceasta eliberare in apa se va face cu grija (in afara cazului ca sunt alte reglementari locale).

-17- Pescarul trebuie sa fie prezent in scopul controlarii cintaririi si pentru a semna documentul in care va fi inscrisa greutatea capturilor sale. Dupa terminarea  cintaririi pe sector,eliberarea pestelui in apa si semnarea documentului de inscriere a greutatii nu va mai  fi admisa nicio contestatie privind greutatea .

 

JURIUL

18-Un juriu  va fi constituit in scopul examinarii reeclamatiilor si pentru a aplica sanctiunile prevazute de regulament ; acest JURIU va fi format in ajunul concursului , la prima reuniune a cluburilor.

JURIUL va avea urmatoarea compunere :

– Presedintele FRPS sau inlocuitorul sau desemnat de el ;

– Secretarul general al FRPS- Membrii prezenti ai comitetului director al FRPS. si ai comisiilor tehnice;

In cazul in care va fi comisa o infractiune de  catre un pescar de aceeasi apartenenta cu unul dintre membrii juriului, acesta (exceptie facind presedintele juriului) nu va putea sa ia parte la nici o votare.

Membrii JURIULUI trebuie sa poarte un semn distinctiv ‘‘JURIUL’’ ; acesti membri vor fi prezenti pe timpul pescuitului pe traseul de pescuit pentru a inregistra eventualele reclamatii. Va trebui sa fie indicat locul in care se gasesc permanent unul sau mai multi membri ai JURIULUI.

-19- Reclamatiile , in afara celor care privesc clasamentul, trebuie sa fie inaintate JURIULUI cel mai tirziu intr-o ora de la sfirsitul mansei.Reclamatiile pot fi facute pe cale orala, dar ele trebuie imediat confirmate in scris.Daca estimeaza ca este necesar, Juriul poate vedea fotografii sau filme prezentate de delegatul clubului reclamant.

Reclamatiile cu privire la clasament trebuie formulate in cel mult 30 minute dupa afisarea rezultatelor oficiale. Ora de publicare trebuie sa figureze pe aceasta lista de afisaj.Fiecare reclamatie scrisa adresata juriului trebuie insotita obligatoriu de o cautiune de 100 lei, FRPS va emite o chitanta pentru suma respectiva .Infractiunile  si avertismentele trebuie comunicate  JURIULUI ; Numai JURIUL poate pronunta o descalificare. Oricare pescar sanctionat trebuie informat imediat.

Membrii juriului precum si arbitrul general trebuie sa impuna respectarea regulamentului, pe care ei insisi trebuie sa-l cunoasca la perfectiune.

-20- Regulamentul, redactat, trebuie pus la dispozitia JURIULUI si a cluburilor de catre organizator.

Deciziile JURIULUI  vor fi luate cu majoritate de voturi ; in cazul egalitatii de voturi, va fi decisiv votul presedintelui FRPS. sau al reprezentantului acestuia.

Membrii comitetului director al FRPS vor purta o vesta personalizata si vor putea circula pe culoarele prevazute pentru oficialitati.

 

BAREME DE SANCTIUNI

-21- a) avertisment (cartonas galben) pentru abateri de la articolele 1, 2c, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14 si 16.

 

b) Descalificare (cartonas rosu) pentru abateri de la articolele 2a, 4, 7, 8, 25, 28,29.2 et 30 si recidiva dupa avertisment pentru incalcarea articolelor 1, 2c, 3, 6, 9, 10,12, 13, 14 et 16.

c) Descalificarea clubului in cazul nerespectarii articolelor , 27a, 27b-1 si

27b-3.

d) In cazul descalificarii unui pescar, acestuia i se va atribui un numar de puncte echivalent cu numarul de concurenti participanti +1. In cazul descalificarii unui pescar, pescarii clasati dupa acesta isi vor pastra locurile

initiale (exemplu : X clasat al 8-lea este descalificat, urmatorii isi pastreaza locurile si marcheaza 9 puncte, 10 puncte etc).

e)   Un pescar care a primit un avertisment de la JURIU va pastra acest avertisment in dosarul sau pe o durata de 3 (trei ani). In cazul unei noi infractiuni in acesti TREI ANI , aceasta va fi considerata ca o recidiva si JURIUL se va pronunta tinind cont de aceasta recidiva si in functie de baremul de sanctionare

f) Comitetul director al FRPS va avea posibilitatea, fie pe moment, fie dupa aceea, de a sanctiona pescarii, pentru infractiuni sau rele comportamente, altele decit cele prevazute in regulamentele oficiale.

-22- Membrii comitetului director FRPS vor fi autorizati sa intre pe traseu pentru a inregistra toate infractiunile CLASAMENTE

-23-1 CLASAMENT PE SECTOR IN MANSE

Clasamentul pe sector sau subsector va fi facut pe baza greutatii(un punct per gram).

Concurentul care va obtine cea mai mare greutate va primi 1 punct”locuri” , al doilea va primi 2 puncte “locuri”si asa mai departe.

b. In cazul egalitatii de greutati pe acelasi sector sau subsector pescarii in cauza vor acumula un nr. de puncte echivalent cu media aritmetica a locurilor pe care ar fi urmat sa le ocupe (exemplul nr.1: doi pescari la egalitate de greutati  ocupa locul 5 in clasament si vor acumula, fiecare ,un nr. de puncte egal cu (5+6):2 = 5,5 puncte; exemplul nr.2: 3 pescari aflati la egalitate de greutati ocupa locul 8 in clasament si fiecare va acumula un nr. de puncte egal cu (8+9+10):3 = 9 puncte.)

c. Pescarilor fara capturi sau “capots”li se va atribui un numar de puncte echivalent cu media aritmetica a numarului urmator locurilor ocupate si numarul total de locuri din acelasi sector sau subsector.(ex.nr.1: 24 pescari in sector, s-au clasat numai 12 ocupind primele 12 locuri , cu puncte incepind de la 1 la 12; urmatorii, fara capturi, vor acumula un nr. de puncte egal cu (13+24):2 =18,5 puncte; ex.nr.2: 29 pescari intr-un sector, s-au clasat dor 5 ocupind primele 5 locuri, cu puncte de la 1 la 5; Urmatorii 24 pescari”capots”vor acumula, fiecare, un nr.de puncte egal cu (6+29):2 = 17.5 puncte;ex.nr.3: 29 pescari in sector, 26 au ocupat primele 26 locuri, cei 3 pescari “capots”vor acumula fiecare un nr. de puncte egal cu (27 +29):2 = 28 puncte. ). Daca exista un singur “capot”sau absent intr-un sector sau subsector, acesta va acumula un nr. de puncte corespunzator ultimului loc.Exemplu: 29 pescari in sector,28 clasati,  un singur “capot”sau absent va acumula 29 puncte.

2) CLASAMENTUL INDIVIDUAL

A. Prima mansa

a) Concurentii vor fi clasati pe baza punctelor obtinute in sectorul sau subsectorul respectiv; Concurentii care au obtinut 1 punct sunt clasati primii, urmati de concurentii care au obtinut 2 puncte si tot asa in continuare…

b.In caz de egalitate, departajarea se va face dupa cantitatea de peste prins;

c. Daca egalitatea persista, concurentii vor fi departajati de cel mai mare numar al tragerii la sorti in manse;

B. Mansa a II-a

Clasamentul se intocmeste identic cu prima mansa.

C. Clasamentul general

a). Insumarea locurilor obtinute in cele doua manse ; Pescarul care va totaliza cel mai mic numar de puncte ‘‘locuri ’’ va fi clasat primul si asa mai departe;

b) In cazul egalitatii de puncte intre 2 sau mai multi concurenti departajarea se va face pe baza cantitatii de peste prins in cele doua manse de fiecare pescar ; cel care obtine cea mai mare cantitate va fi declarat invingator.

c) In cazul unei noi egalitati, pescarul care a realizat cantitatea cea mai mare intr-o mansa va  fi declarat invingator.

d) In ultima instanta si caz de egalitate in continuare , insumarea numerelor de tragere la sorti a celor trei manse ; totalul cel mai mare va prevala.

e) Pescarii participanti la o singura mansa vor figura la sfirsitul clasamentului si in ordinea locurilor pe care le-au obtinut ;

-24- Clasamentul va fi intocmit de catre o persoana desemnata de catre FRPS,sau, in lipsa acesteia,de catre organizator in prezenta Presedintelui  FRPS sau a  reprezentantului sau ,sau, eventual,  a  membrilor JURIULUI.

LUNGIMEA BETELOR

-25- Lungimea betelor este limitata la :

– 4,50 mètri (15 picioare) maximum;

-26-ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA

Organizatorul va incheia OBLIGATORIU o asigurare de ‘‘RASPUNDERE CIVILA’’pentru organizarea  competitiei, pentru perioada de dupa primul antrenament si pina la sfirsitul banchetului de inchidere;; un atestat de la compania de asigurari certificind ca proba este  acoperita in intregime de un contract de ‘‘RASPUNDERE  CIVILA’’

-27-ANTRENAMENTUL

a)     Nu se va face antrenament in afara parcursului oficial

b)    Parcursul oficial se va derula de urmatoarea maniera :

1) 15 zile de sistare integrala ; in timpul acestor 15 zile, antrenamentul va fi interzis tuturor cluburilor pe suprafata de apa a concursului,

2) Antrenamentul oficial este obligatoriu pentru toti participantii(vineri)

3) 2 zile de concurs ( simbata si duminica).

c) Antrenamentul official obligariu  va intrunii caracteristicile unei manse de concurs.cu mentiunea ca antrenamentul official nu poate sa dureze mai mult de 5 ore.Neparticiparea  la antrenamentul oficial duce la excluderea din competitie.

La antrenament sunt autorizate aceleasi cantitati de nade si momeli autorizate pentru zilele de concurs;

Pentru zilele de antrenament, organizatorul trebuie sa indice prin semnale sonore perioadele de pescuit autorizate, pentru a fi cunoscute ;.

Concurentii trebuie sa respecte acest orar; nu se va nadi inainte de semnalul official;

 

-28-Lucrari de electricitate

Se va interzice cu strictete plasarea pescarilor la mai putin de 25 metri distanta de o parte si de alta de orice instalatii electrice (linii electrice, transformatoare, stalpi etc).
-29-Dispozitii in caz de furtuna


FURTUNA INCEPE  INAINTE SAU IN TIMPUL PREGATIRILOR.

Nici un concurent nu va avea voie sa se instaleze in standul sau si nici sa isi monteze materialele; un semnal va indica aminarea instalarii sau oprirea pregatirilor. In situatia in care conditiile atmosferice permit, si in limita posibilitatilor de program, proba se va putea desfasura normal;

Daca nu se amelioreaza conditiile atmosferice sau daca programul orar nu mai permite, mansa va fi pur si simplu anulata; Aceasta nu va fi luata in consideratie iar clasamentul se va intocmi pe mansa disputata.Mansa nu va fi recuperata.

FURTUNA SE DECLANSEAZA IN TIMPUL MANSEI
Se va opri imediat (semnal din partea organizatorilor) si pescarii se vor adaposti in afara standurilor.. Daca vor permite conditiile atmosferice, se va relua concursul printr-un semnal care va permite pescarilor sa isi reia locurile; un alt semnal dupa 5 minute va autoriza reluarea pescuitului.

Intr-o mansa sunt premise maxim doua intreruperi, cu o durata isumata de maxim o ora; in caz contrar, mansa va fi intrerupta definitiv.

Juriul poate sa reduca durata mansei daca programul orar nu permite desfasurarea celor 5 ore de concurs.

Mansa va fi validate daca a durat minim 2 ore; orele de intrerupere nu se iau in consideratie.

In cazul in care situatia meteo nu permite buna derulare a competitiei, juriul poate sa decida anularea unei  manse .Aceasta nu va fi luata in consideratie iar  clasamentul se va intocmi pe mansa disputata.Mansa respectiva nu va fi recuperate

30-Controlul andidoping

FRPS  adera la codul mondial antidopaj alicat de catre CIPS.

Intr-un campionat , pescarii desemnati sa fie controlati trebuie  se prezinte obligatoriu  in locurile stabilite, in functie de indicatiile FRPS sau ale juriului.

Pescarul desemnat care nu se prezinta la control va fi descalificat si sanctionat.

Problemele ridicate de efectuarea controlului antidopaj revin in sarcina natiunii organizatoare.

-31-RECLAMA PE VESTELE DE CONCURS

Existenta reclamelor pe vestele de concurs nu este obligatorie

Marimea caracterelor reclamelor imprimate pe vestele de concurs nu trebuie sa depaseasca 6 cm in inaltime; acestea pot fi pozitionate in partea de jos a vestelor, atat pe fata cat si pe spatele acestora.

 

 

 

 

CEREMONIA DE DESCHIDERE SI INMINAREA TITLURILOR INVINGATORILOR

-33- Ceremonia de deschidere si de prezentare a echipelor trebuie sa se deruleze in ajunul primei manse la 18.00 ; durata acestei ceremonii nu trebuie sa depaseasca doua ore si trebuie incheiata cel mai tirziu la orele 20.00 ;  primii trei clasati la individual vor primi oficial medaliile de AUR, de ARGINT si de BRONZ ; si titlul de Campion National al Romaniei la disciplina Feeder

 

 

 

 

PROGRAM DE DESFASURARE CAMPIONATUL NATIONAL DE FEEDER 9-11 MAI 2014

VINERI 09.05.2014

–           08.00-8.30

–          Apelul concurentilor,verificarea legitimatiilor

–          Desemnarea juriului

–          08.30-10.00 pregatirea echipamentului

–          10.00-17.00 antrenamentul oficial

–          Extragerea numerelor de ordine pentru extragerea sectoarelor si a standurilor;

–          Sedinta tehnica

SIMBATA 10.05.2014

ORELE:

07.00-08.30 – apelul si extragerea standurilor;

08.30 – 10.00 – deplasarea pe standuri; pregatirea pentru pescuit;

10.00 – 15.00 – desfasurare mansa I-a;

15.00-17.30 – cintarirea si inregistrarea rezultatelor primei manse;

17.30  – deplasare la locul de cazare;

18.00 – Sedinta tehnica

– Afisarea rezultatelor primei manse;

DUMINICA 11.05.2014

07.00-08.30 – apelul si extragerea standurilor;

08.30 – 10.00 – deplasarea pe standuri; pregatirea pentru pescuit;

10.00 – 15.00 – desfasurare mansa II-a;

15.00-17.30 – cintarirea si inregistrarea rezultatelor primei manse;

19.00 Festivitatea de premiere

 

 

 

REZULTATE CURS ARBITRII DE PESCUIT SPORTIV – SESIUNEA MARTIE- APRILIE 2014

Atașat tabelele cu rezultatele testelor. Felicitări absolvenților!

RASPUNSURI TEST FINAL sesiunea a III…

RASPUNSURI TEST NR2 S 3

RASPUNSURI TEST NR3 S 3

RASPUNSURI TEST NR 1 S 3

TABEL NOTE

CALENDARUL COMPETIȚIONAL OFICIAL AL ROMÂNIEI LA PESCUIT SPORTIV – 2014

În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 1/2014, a FRPS din data de 15 martie a.c., a fost aprobat Calendarul Competițional oficial de pescuit sportiv al României pentru anul 2014.
Începând de azi, 17 martie 2014, cluburile sportive afiliate pot inscrie sportivii și echipele de competiție pe probe sportive. Pot înscrie echipe și cluburile care vor solicita afilierea până la data începerii competițiilor, după aprobarea afilierii provizorii de către Biroul federal.
În acest sens, cluburile sportive trebuie să finalizeze legitimările, să vizeze legitimatiile sportive pe anul în curs și să efectueze vizitele medicale pentru sportivii angrenați în calendarul competițional oficial. Totodată, Adunarea Generală prin Hotărârea nr. 9/15.03.2014 a aprobat deplasarea echipelor reprezentative naționale în vederea obținerii Autorizațiilor de participare la competițiile internaționale oficiale, organizate sub egida CIPS, conform calendarului acestui organismsportiv.
Cluburile sportive care nu și-au achitat cotizațiile pe anul în curs, vor putea înscrie echipele doar după plata cotizației de membru.

Gabriel Ignat

Președinte Comisie de Competiții, omologări și clasificări sportive

Calendar 2014