CORPUL FEDERAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚILOR ȘI COMPETIȚIILOR DE PESCUIT SPORTIV

Prin prezentul  comunicat, aduc la cunoștință cluburilor de pescuit sportiv afiliate federației, că pe ordinea de zi a Adunării Generale din data de 15 martie 2014 va fi introdus un proiect de Hotărâre privind înființarea Corpului Federal de Supraveghere și Control al activităților și competițiilor de pescuit sportiv, în conformitate cu prevederile art. 46-50 din Legea nr. 69/2000. În acest sens, rog cluburile sportive să desemneze persoanele ce vor face parte din corpul federal de supraveghere și control în vederea includerii acestora în anexa la proiectul de hotărâre, pentru a putea proceda la autorizarea acestora în condițiile legii.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

AMÂNARE ADUNARE GENERALĂ

Având în vedere faptul că documentele supuse aprobării Adunării generale nu pot fi finalizate în timp util, la cererea cluburilor membre, ședința AG din data de 15 februarie 2014 se amână pentru data de 15 martie 2014, cu aceeași ordine de zi. În cazul neîntrunirii numărului minim de participanți prevăzut de statut, aceasta se va tine a doua zi conform art. 19 din statut, indiferent de numărul celor prezenți.
Președinte
Ștefan Popescu

PENTRU CLUBURILE AFILIATE – URGENT

Avand in vedere ca cele 500 de legitimatii sportive comandate in vederea legitimarii s-au epuizat, rog cluburile afiliate sa transmita federatiei numarul de carnete de legitimare de care au nevoie pentru a-si continua legitimarile sportivilor care doresc sa participe la competitiile oficiale din anul 2014 organizate de federatie. De asemenea reamintesc cluburilor sa trimita legitimatiile sportive eliberate propriilor sportivi la federatie in vederea vizarii pentru anul in curs, precum si componenta nominala a echipelor ce vor fi inscrise in Campionatele Nationale, pe probe sportive, categorii de varsta si sex. Este necesar numarul sportivilor angrenati in competitiile oficiale, pentru calibrarea pistelor de competitii pe care acestea se vor desfasura. Termen: 15 februarie 2014.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

CONVOCATOR

Presedintele Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, in baza Deciziei Biroului Federal din data de 11 Ianuarie 2014, convoaca Adunarea Generala a Federatiei, in data de 15 februarie 2014, ora 10, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de Activitate al Presedintelui si Biroului Federal;

2.Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori

3. Aprobarea descarcarii de gestiune pe anul 2013

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli

5. Aprobarea Planului de investitii pe anul 2014.

6. Aprobarea Calendarului Competitional Oficial de Competitii si stabilirea locatiior pentru desfasurarea acestora

7. Aprobarea participarii loturilor reprezentative ale Romaniei la competitiile oficiale internationale organizate de CIPS/FIPS

8. Aprobarea afilierii definitive a cluburilor sportive care au solicitat sau vor solicita afilierea la federa’ie.

9. Diverse

In conformitate cu prevederile Legii si a Statutului, la Adunarea Generala va fi invitat un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului. Adunarea Generala se va tine in sala de sedinte a Consiliului Judetean Alba, str. I.C. Bratianu, nr. 1, din Alba Iulia, județul Alba.  Participa reprezentantii cluburilor afiliate, cate unul de fiecare club. La Adunarea Generala vor participa ca invitati, presedintii comisiilor federatiei si alte persoane oficiale. La libera lor optiune, pot participa ca invitati presedintii cluburilor sportive neafiliate sau un reprezentant desemnat al acestora. Cei care doresc , sunt rugați să confirme acest lucru la adresa de e-mail office@frpsc.ro sau telefonic la nr. 0768251997.

În cazul în care, numărul de membri prezenti nu intrunesc minimul necesar desfășurării generale, aceasta se va tine a doua zi cu majoritatea celor prezenti.

Presedinte,

Stefan Popescu

 

CALENDAR COMPETIȚIONAL – 2014

Federaţia Română de Pescuit Sportiv aduce la cunoştiinţă cluburilor şi sportivilor legitmaţi, că participarea la competiţiile oficiale internaţionale în anul 2014, organizate sub egida CIPS,  se face cu Autorizarea expresă a MTS, la cererea federaţiei, în comformitate cu prevederile exprese ale art. 18 lit.r) şi art. 37 alin.1 lit.d,  din Legea nr. 69/2000, coroborate cu prevederile art. 20 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.69/2000, aprobat prin HG 884/2001.

Întucât în anul 2013 federaţia a organizat doar 2 competiţii naţionale oficiale, loturile reprezentative vor fi selecţionate dintre sportivii care au participat la acestea. Federaţia ia în calcul să selecţioneze pentru celelalte probe sportive şi alţi sportivi care au fost angrenaţi în alte forme de organizare neoficiale, în condiţiile în care sportivii cu rezultate în anul 2013 doresc să se legitimeze la cluburile din federaţie sau cluburile la care sunt în evidenţă solicită afilierea la federaţie în termenele stabilite de Biroul Federal, cu excepția probei de crap, care v-a avea prevederi speciale, comunicate în timp util.

Federaţia a notificat organismele sportive internaţionale de sub egida CIPS să nu mai înscrie loturi de sportivi români la competiţiile oficiale internaţionale organizate de către acestea, dacă nu se prezintă Autorizaţiile prevăzute de legea românească, emise de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Biroul de presă

Convocare Birou Federal

Președintele FRPS, în conformitate cu prevederile art. 25 din Statutul federației, convoacă Biroul Federal în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea documetelor ce trebuiesc supuse aprobării Adunării Generale;
2. Aprobarea afilierii provizorii a Cluburilor sportive ce au solicitat afilierea la federație;
3. Avizarea Calendarului Competițional oficial 2014;
4. Clarificarea statutului Secretarului general cu privire la incompatibilitatea funcției;
5. Diverse
Ședința Biroului Federal va avea loc sâmbătă 11 ianuarie 2014 ora 10, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, județul Alba.
Invitați:
– Comisia de Competiții, omologări și clasificări sportive;
– Comisia Centrală a arbitrilor;
– Trezorierul federației.
Președinte,
Ștefan Popescu

CALENDAR COMPETIȚIONAL 2014

În vederea desfășurării în bune condiții a calendarului competițional oficial 2014, cluburile sportive afiliate sunt rugate să-și depună la sediul federației, loturile de sportivi pe fiecare probă sportivă, în vederea înscrierii în competiție. Componența nominală a loturilor de sportivi a fiecărui club va conține:

– proba sportivă (staționar, răpitori, crap, muscă artificială, casting, pescuit marin)

– numele și prenumele sportivului (sportivei);

– seria și numărul legitimației sportive.

NOTA Cluburile sportive care doresc șă-și legitimeze și alți sportivi pentru anul competițional 2014, o pot face până la 31 decembrie 2013. Cererile de legitimare vor fi însoțite de copii de pe contractele de legitimare și 2 poze ale sportivului în format 3×4. De asemenea, sportivii legitimați până la data prezentei, vor trebui ca în legitimație să aibă viza anuală a federației și viza medicală.

Președinte Comisie competiții, omologări  și clasificări sportive

Gabriel Ignat

În atenția cluburilor sportive.

În conformitate cu modificările aduse actului constitutiv și statutului, federația, în acord cu Comitetul Paralimpic Român, organizează și o secțiune a Campionatului Național de Pescuit Sportiv pentru persoanele cu dizabilități. Competițiile oficiale pentru persoanele cu dizabilități se vor desfășura în paralel cu competițiile de seniori, pe fiecare probă sportivă, având standuri separate. Cluburile sportive ale persoanelor cu dizabilități care au secții de pescuit sportiv pot solicita afilierea la federație.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

CLASAMENT FINAL CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – STAȚIONAR

Clasament SENIORI

1. Așchioapei Florin (CS CETATE ALBA IULIA) 5 p – CAMPION NAȚIONAL

2. Tudor Ioan Marian (CSP ARAD) 6 p (3.87 kg)

3. Pietricică Silviu (CS MONSTERFISH TIMIȘOARA) 6 p (3,05 kg)

4. Bad Florin (CS CETATE ALBA IULIA) 8 p

5. Cliuc Lucian 10 p (1.97 kg)

6. Kakas Sandor 10 p (1.7 kg)

7. Apostol Adrian (CS GORJ FISHING) 13 p

8. Diaconița Petru 16 p

9. Brad Ioan 17p

10. Berari Vasile 18

 

Clasament SENIOARE

1. Kiss Cătălina (CSP ARAD) – 2P – CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

2. Cliuc Ana (CS CETATE ALBA IULIA) – 4P

Programul Campionatului Național de Pescuit Sportiv 18-20 octombrie 2013 – Tg Jiu

In atenția Cluburilor Sportive. Programul etapei finale a CN – staționar este următorul:

– 17 octombrie – sosirea delegațiilor sportive, cazarea membrilor delegați, vizitarea pistei de competiții. Cazarea se va face la Hotelul Sportiv din incinta Stadionului „Pandurii” din Tg Jiu.

– 18 octombrie ora 10 – antrenament oficial pe pista de competiții.

– 19 – 20 octombrie ora 9 – manșele oficiale în vederea desemnării Campionilor naționali ( seniori, senioare, juniori)

– 20 octombrie ora 15 – masa oficială și festivitatea de premiere.

Rog cluburile sportive să comunice federației listele nominale ale delegațiilor sportive.

Președinte – Ștefan Popescu