LISTA SPORTIVILOR LEGITIMAȚI CU DREPT DE PARTICIPARE LA COMPETIȚII OFICIALE

I. CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA

1. CRIȘAN LUCIAN

2. AȘCHIOAPEI FLORIN

3.  CLIUC ANA

4. CLIUC RADU

5.  DĂNILĂ DAN VALENTIN

6.  BRAD IOAN

7. VODĂ MIRCEA

8.  BODO IANOS

9.  GHIUȘAN GHEORGHE

10. TOTH ȘTEFAN ANTON

11. MAILAT DORU

12. FREȘTREOARU ANDREI

13. VĂIDEAN IONUȚ ALEXANDRU

14. OPREAN GABRIEL ALEXANDRU

15. STANCA AUREL FLORIN

16. HANKO ZAHARIE

17. OLĂLĂU CUTEAN GHEORGHE MARIUS

18. LEGIAN ALEXANDRU

19. COȘERIU CRISTIAN

20 BLAGA MIHAI

21. KISS CĂTĂLINA

 

II. CLUBUL SPORTIV MÂNJEȘTI

1. MUSTEAȚĂ VICTOR

2. STRATONOV VALENTIN EUGEN

3. CRISTEA MIHAI

4. MANOLACHE COSTEL GABRIEL

5. DOROFTEI SORIN CONSTANTIN

6. POPA FLORIN

7. RÂMBU LIVIU CRISTINEL

8. GHEȚĂU ȘTEFAN

9. STATE LIVIU

 

III. CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV ARAD

1. HĂRȘAN DOREL

2. IACOB AURELIAN HORIA

3. TUDOR IOAN MARIAN

4. LENGYEL ZOLTAN

5. DUGULESCU LAURENȚIU ALEXANDRU

6. RĂCEALĂ RĂZVAN

7. IOVESCU SORIN CRISTIAN

8. CĂLEAN FLORIN EUGEN

9. BODEA MARIUS

10. MATICA ADRIAN IOAN

 

IV. CLUBUL SPORTIV MOLDOVA SUCEAVA

1. DIACONIȚA PETRU

2. DIACONIȚA ANA

3. PANAITE ANDREI DANIEL

4. PANAITE DĂNUȚ

5. AȘTEFĂNOAIE  MIHAIL SILVIU

6. OGLAN CRISTIAN ANGEL

7. PALCĂU FLORIN

8. BĂLAN MARIUS

9. BERARI VASILE

10. AVASILOAIE CĂTĂLIN

11. JARDĂ VASILE

12. CIOBEICĂ LUCIAN

13. GROSU VLAD

14. STAICU CONSTANTIN

15. Lungu Cristian

16. Draghici Vasile

17. Cuciorva Gelu

18. Ciobara Alexandru

19. Florea Răzvan

20. Ciornei Gabriel

 

V. CLUBUL SPORTIV MONSTHER FISH TIMIȘOARA

1. GURBAN FLORIN VASILE

2. ELENA NICOLAE CRISTIAN

3. BORCHIN MARIUS

4. MĂGULEAN ALIN ALIN DORIN

5. MEZEI MARIUS

6. BIRESC ALIN

7. ANDREI ALIN

8. MARTINOV GEORGE

9. CIGHEAR TIBERIU

10. PETRICĂ SILVIU ARPAD

11. BALBUZAN HORIA

12. BABICI BORIS

13. CIUBOTARU GABRIEL NICOLAE

14. ALBONI DAN CRISTIAN

15. THEODORESCU ALIN VIOREL

 

 

În curs de legitimare:

VI. CLUBUL SPORTIV RENAȘTEREA

VII. CLUBUL SPORTIV PARAPESCAR

1. CIOPAȘIU ANDREI BOGDAN

VIII CLUBUL SPORTIV ZARGAN

IX. CLUBUL SPORTIV GORJ FISHING

1. IONESCU VALENTIN

X. CLUBUL SPORTIV GILORT

XI. CLUBUL SPORTIV LUFARUL

 1. Balan Ionel
 2. Dan Liviu Madalin
 3. Cornea Eugen
 4. Miron Antonio Rafael
 5. Soare Marian
 6. Toma Mariana

XII. CLUBUL SPORTIV CARP ZONE

1. Florentin Iuga – președinte (membru fondator CZ)

2. Constantin Buhac – (membru fondator CZ)

3. Cosmin Ronta

4. Dîrlă Mădălin Alexandru

5. Urdărea Mironov Ion Valentin

6. Marian Gheorghe

7. Constantin Pascu – manager

8. Cosmin Clinci

9. Ștefan Munteanu

10. Ionuț Petruț Neguleasa

11. Tiberiu Vișan

12. Radu Dăscălescu

13. Lucian Ilie

14. Iulian Comănescu

15. Florin Chiculiță

16. Bogdan Melu

17. Vasile Vasilescu

18. Sorin Munteanu

19. Laurențiu Ion

20. Cosmin Roană

21. Nițu Ioan

22. Nițu Iriniel

 

 

 

 

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Art.1  Prezentul regulament are în vedere Ord. 117/2004 al MTS  și se stabileste la nivelul FRPS.
Clasificarea sportivilor de pescuit sportiv  din Romania urmărește :
– sa stimuleze participarea sistematica a pescarilor  sportivi  la competiții oficiale si ridicarea continuă a nivelului performantelor sportive;
– să contribuie la îmbunătățirea desfașurării procesului de pregătire sportivă;
– să stabilească un sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare sportivă si să organizeze evidența sportivilor după valoarea lor.
Art.2  Titlurile și categoriile de clasificare sunt :
a) maestru al sportului;
b) categoria sportiv de clasă internatională;
c) categoria I;
d) categoria a II-a;
e) categoria juniori I;
f) categoria juniori II.
Art.3  Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acordă pe viață sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.4  Categoriile de clasificare : sportiv de clasă internatională, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.5  Categoriile sportive se acordă numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificați și care figurează in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv si organele sale locale.
Art.6  Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.
Categoria a II-a de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. sau de organele sale locale.
Art.7  Hotărârile de acordare a categoriilor de clasificare sportivă se dau anual prin proces-verbal de sedintă, de către organele federale. Fiecare sportiv clasificat primește si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, înmânată de organul federal competent, care va trece și in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinută.
Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportivă  în anul respectiv. Obținerea aceleiași categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fără atribuirea unei noi insigne.
Art.8  Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :
a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.
Art.9  Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :
a) de a participa activ la competiții pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dîrzenie pentru obținerea de rezultate sportive valoroase în competitiile interne și internationale;
b) de a-si ridica sistematic măiestria sportivăa;
c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
d) de a participa activ la miscarea sportivă și de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina pescuit sportiv.
Art.10  Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.P:S.
Evidenta nominală a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se ține de F.R.P.S. si organele sale locale.
Art.11  Comisiile judetene de pescuit sportiv ( organele locale ale F.R.P.S. ) vor comunica până la 20 decembrie al fiecărui an către F.R.P.S. :
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a în anul respectiv;
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.
Art.12  Federația Romana de Pescuit Sportiv va comunica comisiilor județene o data pe an, la începerea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportivă de clasa internationala si categoria I de clasificare.
Art.13  Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :
a) Maestru  sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:
– Să fi făcut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori divizia A sau Cupa Romaniei participând efectiv la cel puțin 75% din jocuri.
b) Categoria I  sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Sa fi participat  de 2 ori in echipa României de seniori.
2. Sa fi făcut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul național divizia A, participând efectiv la 75% din jocuri.
3. Să fi făcut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
c) Categoria a II-a sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Să fi făcut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul național  de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
2. Să fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor naționale si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
3. Sa fi făacut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor naționale  de juniori, participand la 75% din jocuri.
d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) sa indeplineasca una din cerințele de mai jos :
1. Să fi participat efectiv in faza finală a campionatului național de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
2. Să fi făcut parte dintr-o echipă care a participat la etapa finală si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generală din data de …………… și intră  in vigoare din data de …………………

 

CURSURI PENTRU ANTRENORI DE PESCUIT SPORTIV

În baza prevederilor art. 18 lit. t), art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 4 din Statutul antrenorului aprobat prin HG 343/2011,federația a înaintat către MTS cererea privind încheierea protocolului pentru cuprinderea în programa de pregătire a Centrului Național de Formare Profesională a Antrenorilor și a ramurii de sport pescuit sportiv”. Durata de școlarizare este de doi ani.

Amintesc cluburilor că sunt obligate să se ocupe de asigurarea specialiștilor pentru pregătirea sportivilor. În acest sens, sunt rugate să transmită federației persoanele care doresc să se specializeze în acest sens, pentru a fi înscrie la cursurile de specialitate.

De asemenea dacă există persoane fizice interesate pentru a se specializa în această profesie, să contacteze federația sau unul din cluburile afiliate în vederea înscrierii la cursurile ce se vor organiza în acest sens.

Taxele de școlarizare sunt de 200 lei/an de studiu și se achită la Centrul Național de Formare Profesională a Antrenorilor.

Președinte – Popescu Ștefan

CURSURI DE FORMARE ȘI ATESTARE ARBITRII PENTRU PESCUIT SPORTIV

In perioada 11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS organizeaza un nou curs de pregatire si atestare a arbitrilor de pescuit sportiv.
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .
Inscrierea:

Pentru a participa la cursul de arbitraj de pescuit sportiv, solicitantii vor  trimite fisele de inscriere in format electronic, semnate, impreuna cu o poza electronica bust , pe adresa dragomirstelu@yahoo.com;

I. Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv contine urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cererea de inscriere;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi trimis la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia ; numarul de telefon al al FRPS: 0258/810670;

II. Pregatirea teoretica

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, ‘‘feeder” “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca artificiala (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2013

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin  studierea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 40

 

IV. Desfasurarea cursului,examinarea teoretica si practica;

–          Cursul se va desfasura online, in perioada11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS Solicitantii se vor pregati individual prin consultarea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S ; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva ;

–           Raspunsurile la teste  vor fi trimise in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, in termen de 4 zile de la data publicarii testelor pe site-ul FRPS;

–           Rezultatele examinarii acestora vor fi publicate pe site-ul FRPS in decurs de 72 ore;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a arbitra competitiile de pescuit sportiv  unde este solicitat, conform regulamentului C.C.A.P.S;

Pentru oricare alte informatii puteti apela nr.de telefon o743087260, dl. Dragomir Stelu, sau pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com;

Odata cu fisa de inscriere la curs, fiecare solicitant va trimite si o poza-bust, in format electronic.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

fisaarbitraj

COMUNICAT

Având în vedere condițiile meteorologice dificile, Adunarea Generală extraordinară din 15 Decembrie 2012 se amână până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

STRUCTURA CAMPIONATULUI NATIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2012

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV

COMUNICAT F.R.P.S PRIVIND ARBITRAJUL

Urmare a necesitatii unui grup specializat de arbitri de pescuit sportiv, pentru un arbitraj corect si in spiritul fairplay-ului,  F.R.P.S  dispune constituirea unui asemenea statut astfel:
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .

I.Solicitarea statutului de arbitru de pescuit sportiv :

Se depune o solicitare de obtinere a statutului de  arbitru de pescuit sportiv la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia sau la numarul de telefon al al acesteia: 0258/810670;

 Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv trebuie sa contina urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;  

– Cerere de inscriere;

– Fisa personala de evidenta pe care o primiti de la noi in momentul in care va

  prezentati la  FRPS pentru testul final;  

– 2 fotografii tip buletin;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;  

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;  

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;    

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi adus la sediul federatiei in momentul prezentarii pentru examenul final, data la care se va achita si taxa de curs.

II. Pregatirea teoreticaStatutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv publicat in Monitorul Oficial nr 74 din 28 Ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2011/M.O nr.166 din 08.03 2011;

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin solicitarea si consultarea documentatiei pusa la dispozitie de catre F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Cursul se va desfasura online, in perioada 03 – 16. 10. 2011;

Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de 01.10. 2011;

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 26

Data limita de inscriere: 23.09.2011;

IV. Examinarea teoretica si practica;
Solicitantii se vor pregati individual; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva si le vor  trimite in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, urmind sa primeasca rezultatul examinarii acestora in decurs de 24 ore;

Testul final va fi sustinut la sfirsitul cursului teoretic, sub forma scrisa,  la o data anuntata, in orasul Alba Iulia;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a fi arbitru de pescuit sportiv la competitiile unde este solicitat conform regulamentului C.C.A.P.S

Model fisa de inscriere

FEDERATIA ROMANA DE PESCUIT SPORTIV

 

CURSUL ARBITRI DE PESCUIT SPORTIV

 

FISA DE INSCRIERE

Optiuni: formare/atestare

Numele   …………………………………..    prenumele      ………………….….

Data nasterii:  anul  …………………    luna ……………….       ziua  …….….…

Domiciliul : localitatea………………………str.      ………………   nr…………. bloc……..scara……..etaj  …… apartament …… sector………………..judetul…………………cod postal……………………..……

Telefon (mobil)   ………………  /   ………………………………………………..

Email…………………………………………………………………………………

BI/CI  serie……………..Nr………………………CNP……………………………

Studii……………………………………………………………………………….. Profesia   ……………………………………………………………………………       Loc. munca………………………………………………………………………………………

Asociatia(clubul)de care apartine……………………………………………………

Cunostinte utilizare calculator :

Nivel :  £   incepator  £  mediu   £  avansat

Posesor permis auto :   £ da    £  nu  

Limba straina :   £   engleza   £    franceza …altele……………………………….

Nivel :    £  incepator   £  mediu   £   avansat

Participari la competitii  pescuit sportiv in calitate de arbitru

 £  da   £ nu

Sectiunea (stationar, crap…etc)

Numar de competitii …………………………………………………………………

Semnatura                                                            Data

Persoana de contact : Dragomir Stelu tel. 0743087260

COMUNICAT

ALBA IULIA 17 mai 2011. Federaţia Română de Pescuit Sportiv (FRPS) invită toate structurile sportive de pescuit din ţară, legal constituite, să se înregistreze în cadrul Federaţiei, pentru a putea înscrie sportivii legitimaţi la cluburi în cadrul competiţiilor naţionale recunoscute de legile româneşti şi forurile internaţionale de specialitate.

Odată cu înfiinţarea Federaţiei Române de Pescuit Sportiv, la data de 4 martie 2011, toate structurile care organizau  competiţii de pescuit sportiv şi-au pierdut calitatea de organizatori de competiţii sportive cu caracter oficial, acest drept revenind Federaţiei  sportive constituite în acest sens. 

Este important de ştiut că atribuţiile Federaţiei Române de Pescuit Sportiv sunt de a stabili calendarul competiţiilor naţionale, fapt ce va fi îndeplinit începând cu anul 2012, de a organiza competiţii sportive de pescuit legale şi recunoscute, de a asigura condiţiile optime de desfăşurare a competiţiilor conform regulamentelor proprii şi a forurilor internationale de specialiatate, de a susţine financiar tot ceea ce ţine de organizarea concursurilor, rămânând cluburilor obligaţia de a asigura pescarilor sportivi legitimaţi echipamentul pentru competiţie, condiţiile pentru antrenament, materiale sportive şi fondurile pentru transportul sportivilor  la competitii. 

Precizam totodată că pescarii medaliaţi de-a lungul timpului la competiţiile organizate de alte  structuri (AGVPSR, Liga Română de Spininng, Asociaţia Pescarilor de Crap din România sau de orice altă formă asociativă – cluburi, asociaţii, etc.), în condiţiile în care se vor legitima şi vor solicita să li se recunoască rezultatele spotive, nu  îşi vor pierde titlurile câştigate până în prezent, iar Federaţia prin comisia de specilaitate va proceda la întocmirea ierarhizărilor sportive si va certifica aceste rezultate. Federaţia nu doreşte ca eforturile şi rezultatele pescarilor sportivi din România să fie irosite, ci recunoscute şi apreciate ca atare. 

Înscrierea asociaţiilor (cluburilor) sportive de pescuit se face la sediul Federaţiei Române de Pescuit Sportiv din Alba Iulia, strada Octavian Goga, nr. 7. Pentru mai multe informaţii ne găsiţi la numărul de telefon 0258 810 670, ne puteţi scrie pe adresa de e-mail office@frpsc.ro  sau găsiţi pe site-ul  FRPS www.frpsc.ro 

In acest sens, pentru a veni in sprijinul cluburilor, s-a pus la dispozitia acestora un formular de preaderare simplificat, a carui completare da dreptul tuturor pescarilor interesati, sa participe la dezbaterile privind structurarea calendarului competitional al anului viitor, precum si la formularea altor decizii de larg interes ale federatiei, pana la definitivarea formalitatilor de aderare cu drepturi depline.”

Informaţii de background 

FRPS a fost înfiinţată la 4 martie 2011, lucru posibil prin apariţia Legii nr. 69/2000, având ca scop organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii de pescuit sportiv pe teritoriul României la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cadeţi, tineret, veterani, persoane cu handicap) având ca probe următoarele: pescuit staţionar; pescuit la crap; pescuit la peşti răpitori; pescuit la muscă artificială; pescuit marin; casting. 

În acest sens, principalele obiective ale Federaţiei sunt:  

a. dezvoltarea şi praticarea pescuitului sportiv pe teritoriul României. 

b. organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitor, muscă artificială, pescuit marin şi casting, pe plan naţional. 

c. reprezentarea şi apărarea intereselor pescuitului sportiv pe plan intern şi internaţional. 

d. promovarea pescuitului sportiv românesc, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor în competiţiile naţionale.

e. organizarea competiţiilor de pescuit sportiv aflate în competenţa sa, potrivit statutului şi regulamentelor proprii. 

f. elaborarea de statute, regulamente, directive, decizii şi alte norme, precum şi asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestora; 

g. prevenirea şi sancţionarea încălcării statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor FRPS şi CIPS. 

h. prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în pescuit sportiv, precum şi protejarea activităţii de pescuit sportiv de orice abuzuri.

Biroul de Presă al Federaţiei Române de Pescuit Sportiv 

www.frpsc.ro

PRIMA PISTĂ DE COMPETIȚII A FRPS

FRPS, în baza unui parteneriat cu CL Uliești va începe intocmirea documentației tehnice în vederea realizării primei piste de competiții proprii. Locația este situată la km. 64 pe autostrada București – Pitești (la aprox. 300 m de autostradă). Lucrările vor începe în aprox. 3 luni, iar administrarea zonei de pescuit va fi asigurată de Clubul Sportiv Parapescar București, membru fondator al federației.

INVITAȚIE

16.04.2011

CĂTRE,

CLUBURILE SPORTIVE

ÎN ATENŢIA ADUNĂRII GENERALE

Prin prezenta, avem deosebita plăcere de a vă aduce la cunoştiinţă că, începand cu data de 04.03.2011, fiinţează FEDERAŢIA ROMANĂ DE PESCUIT SPORTIV la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting ( F.R.P.S.) , înfiinţată în baza prevederilor Legii 69/2000 legea sportului, a O.G. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Astfel, prin incheierea nr. 17/CC/F/2011, din 04.03.2011 a TRIBUNALULUI  ALBA a fost încuviintată de către instanţa de judecată acordarea personalităţii juridice a federaţiei ca persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic, pe baza avizului expres la Autoritătii Naţionale pentru Tineret şi Sport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1 din data de 25.02.2011.

Avand în vedere prevederile legale în materie, F.R.P.S. este singura autoritate în domeiul pescuitului sportiv, ca ramură de sport, conform art.36 alin. 1 din Legea 69/2000. Printre atribuţiile stabilite de lege, se numără,  conform art. 37 alin. 1 lit. b) din Legea 69/2000, organizarea, conducere, controlul si supravegherea activităţilor şi competiţiilor sportive oficiale la nivel naţional, în baza statutelor si regulamentelor adoptate şi conform art.37 alin. 2),  asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care sunt afiliate.

Dat fiind această stare de fapt, vă solicităm respectos să daţi curs pe această cale INVITAŢIEI de a participa  la CONSFĂTUIREA PESCARILOR SPORTIVI ce va avea loc în data de 14 mai 2011 la Alba Iulia, sala de Sedinte a Consiliului Judetean Alba, începand cu ora 10.00 . Consfătuirea va fi organizată de  FEDERAŢIA ROMANĂ DE PESCUIT SPORTIV la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Autoritătea Naţională pentru Tineret şi Sport.

Conferinţa va avea ca subiect de dezbatere, urmatoarele:

 1. Prezentarea statutului, regulamentului de organizare şi functionare, regulamentului intern, organelor de conducere şi comisiilor şi colegiilor F.R.P.S.;
 2. Prezentarea legislaţiei în domeniu, condiţii de afiliere pentru cluburile sportive, condiţii pentru participarea la compeţiile naţionale organizate de F.R.P.S.;
 3. Prezentarea calendarului competiţional 2012, pe discipline și propunerea federatiei privind selectarea sportivilor in vederea participării  la Competițiile internationale pe anul 2011;
 4. Stabilirea modalităţii de reprezentare a Romaniei la competiţiile internaţionale în anul 2012;
 5. Prezentarea strategiei de dezvoltare a acestei ramuri sportive în urmatorii 4 ani;
 6. Dezbateri, luari de cuvant;

 

În speranţa că doriţi dezvoltarea acestei ramuri de sport şi depăşirea nivelului actual de reprezentare, organizare şi finanţare a pescuitului sportiv credem că reuniunea prezintă interes si în consecinţă, vă aşteptăm.

 Menţionăm că, fiecare club sportiv ( deţinător de certificat de identitate sportivă )poate fi reprezentat pe baza de mandat din partea adunării generale, de către o singură persoană (președinte sau o persoană desemnată de acesta). Dat fiind faptul ca prezenta conferinţă va beneficia de interesul unui numar considerabil de persoane ( pescari sportivi ) care din cvasimotive nu sunt organizaţi într-una din formele legale de asociere sau nu şi-au definitivat activităţile de obţinere a personalităţii juridice sau autorizare, pot participa ca persoane fizice sau mandanţi ai unor forme asociative şi aceştia.

Confirmarea prezenţei la  CONSFĂTUIREA PESCARILOR SPORTIVI se face pe baza documentelor menţionate mai sus sau a actelor de identitate, la numărul de tel/fax0358818795sau la adresa de e-mailoffice@frpsc.ro. Aceasta este necesar întrucat numărul locurilor disponibile este de circa 100.

Cu stimă şi deosebită consideraţie.

Secretar General                                                            Preşedinte,

BOLBOACĂ CIPRIAN                                                 POPESCU ŞTEFAN