CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

Biroul Federal al FRPS, întrunit în ședință ordinară în data de 9 decembrie 2017, a aprobat Hotărârea nr. 3/09.12.2017 prin care a convocat Adunarea Generală Ordinară a federației în data de 3 februarie 2018, ora 10,  cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Biroului federal pe anul 2017 și descărcarea de gestiune;

2. Aprobarea Raportului cenzorilor;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

4. Aprobarea Calendarului competițional 2018;

5. Aprobarea Organigramei federației;

6. Aprobare Regulamente și modificări ale regulamentelor în vigoare.

9. Diverse

Cluburile sportive afiliate au obligația ca in termen de 30 de zile de la data prezentei să comunice către federație adresele actuale de corespondență și eventualele modificări ale actelor constitutive.

Cluburile sportive care nu și-au achitat obligațiile financiare către federație, au obligația să o facă până pe data de 1 februarie 2018, sub sancțiunea excluderii din federație.

În cazul în care Adunarea generală nu este statutară, aceasta se va ține în ziua următoare la aceeași oră și va fi statutară cu numărul de membri prezenți.

Președinte,

Ștefan Popescu

Speak Your Mind

*