IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CURSURILOR DE ARBITRU

Absolventii cursurilor de arbitru, organizate de FRPS sunt rugati sa se presinte pentru a-si ridica Carnetul de arbitru, la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7.

In cazul in care din diferite motive absolventii nu se  pot deplasa la sediul federatiei, pot solicita expedierea prin posta a Carnetului, cu suportarea cheltuielilor  de expediere, in valoare de 30 lei.

Contul de virament este : RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raifaissen Bank Alba Iulia.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

SESIUNE DE FORMARE ȘI ATESTARE PROFESIONALĂ PENTRU ARBITRII DE PESCUIT SPORTIV

Urmare a necesitatii formării unui grup specializat de arbitri de pescuit sportiv, pentru un arbitraj corect si in spiritul fair play-ului,  F.R.P.S  organizează o nouă sesiune de formare și atestare pentru arbitrii de pescuit sportiv.  În conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .

I.Solicitarea statutului de arbitru de pescuit sportiv :

În vederea obținerii statutului de arbitru de pescuit sportiv, solicitantul va depune o cerere de obtinere a statutului de  arbitru de pescuit sportiv la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia sau la numarul de fax al acesteia: 0358/818795;

Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv trebuie sa contina urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere;

– Fisa personala de evidenta atașată prezentului comunicat;

– 2 fotografii tip buletin;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia solicitantul este apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 150 lei. Taxa de înscriere se va achita odată cu solicitarea de înscriere  în contul Federației Române de Pescuit Sportiv  IBAN RO71RZBR0000060013353493 deschis la Raiffeisen Bank Alba Iulia

Dosarul cu toate documentele va fi depus la sediul federatiei in momentul înscrierii.

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

II. Pregătirea teoretică

–          Regulamentele FIPS-Ed , FIPS Mouche și FIPS Mer pentru probele specifice

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv publicat in Monitorul Oficial nr 74 din 28 Ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2011/M.O nr.166 din 08.03 2011;

–          Regulament F.R.P.S  de organizare și practicare a  activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Lege privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, legea nr. 4/2008″ http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_prevenire_violenta_competitii_sportive_
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.

–          “Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012″ href=”http://www.dreptonline.ro/legislatie/strategia_nationala_antidoping_2007_2012.php” target=”_blank”>Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin solicitarea si consultarea documentatiei pusa la dispozitie de catre F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Cursul se va desfasura online, in perioada 03 – 16. 10. 2015;

Planul de desfasurare a cursului va fi publicat pe web site-ul www.frpsc.ro;

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 30

Data limita de inscriere: 29.09.2015;

 

IV. Examinarea teoretica si practica;
Solicitantii se vor pregati individual; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva si le vor  trimite in format electronic pe adresa de email : office@frpsc.ro, urmind sa primeasca rezultatul examinarii acestora in decurs de 48 ore;

Testul final va fi sustinut la sfirsitul cursului teoretic, sub forma scrisa,  la o data anuntata, in orasul Alba Iulia;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Aceste  documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a fi arbitru de pescuit sportiv la competitiile unde este solicitat conform regulamentului C.C.A.P.S

Atașat:

FISA DE INSCRIERE

P.S. Cursanții care au susținut testele în sesiunea precedentă și nu și-au achitat taxa de scolarizare, sunt declarați respinși. Pentru o nouă școlarizare, vor trebui să urmeze procedura de înscriere.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

REZULTATE CURS ARBITRII DE PESCUIT SPORTIV – SESIUNEA MARTIE- APRILIE 2014

Atașat tabelele cu rezultatele testelor. Felicitări absolvenților!

RASPUNSURI TEST FINAL sesiunea a III…

RASPUNSURI TEST NR2 S 3

RASPUNSURI TEST NR3 S 3

RASPUNSURI TEST NR 1 S 3

TABEL NOTE

CORPUL FEDERAL DE ARBITRI

CORPUL FEDERAL DE ARBITRI

CURSURI DE FORMARE ȘI ATESTARE ARBITRII PENTRU PESCUIT SPORTIV

In perioada 11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS organizeaza un nou curs de pregatire si atestare a arbitrilor de pescuit sportiv.
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .
Inscrierea:

Pentru a participa la cursul de arbitraj de pescuit sportiv, solicitantii vor  trimite fisele de inscriere in format electronic, semnate, impreuna cu o poza electronica bust , pe adresa dragomirstelu@yahoo.com;

I. Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv contine urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cererea de inscriere;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi trimis la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia ; numarul de telefon al al FRPS: 0258/810670;

II. Pregatirea teoretica

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, ‘‘feeder” “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca artificiala (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2013

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin  studierea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 40

 

IV. Desfasurarea cursului,examinarea teoretica si practica;

–          Cursul se va desfasura online, in perioada11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS Solicitantii se vor pregati individual prin consultarea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S ; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva ;

–           Raspunsurile la teste  vor fi trimise in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, in termen de 4 zile de la data publicarii testelor pe site-ul FRPS;

–           Rezultatele examinarii acestora vor fi publicate pe site-ul FRPS in decurs de 72 ore;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a arbitra competitiile de pescuit sportiv  unde este solicitat, conform regulamentului C.C.A.P.S;

Pentru oricare alte informatii puteti apela nr.de telefon o743087260, dl. Dragomir Stelu, sau pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com;

Odata cu fisa de inscriere la curs, fiecare solicitant va trimite si o poza-bust, in format electronic.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

fisaarbitraj

REGULAMENTUL CIPR/FIPS – FEEDER

REGULAMENTUL OFICIAL F.I.P.S.e.d. al CONCURSURILOR INTERNATIONALE PE NATIUNi ’’PESCUIT LA FEEDER’’

ANUNȚ – Cursuri arbitraj 2013

Pentru cursanții care participă la atestarea ca arbitrii.

În vederea înregistrării sunteți rugați să transmiteți pe adresa federației documentele pentru luarea în evidență și întocmirea dosarelor personale, prevăzute în documentația de absolvire. De asemenea pentru tipărirea Certificatelor de absolvire, a ecusoanelor federale și a Carnetelor de arbitri, sunteți rugați să virați în contul federației suma de 50 lei pentru cheltuielile ocazionate cu acest prilej.

Contul Federației Române de pescuit sportiv la crap, staționar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin și casting este:

RO71RZBR0000060013353493, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Alba Iulia.

Vă mulțumim.

Fisa inscriere cursuri arbitraj

Fișă înscriere

Persoanele înscrise sunt rugate să completeze fișele de inscriere si să le transmită președinteuli comisiei de arbitraj

Lege nr. 4/2008 din 09/01/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Combatere violenta in sport si strategia antidoping

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV

REGULAMENTUL COMISIEI CENTRALE A ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV