Rezultate Campionatul Național de Pescuit Sportiv la crap 2023

Atasat rezultatele Campionatului Național de Pescuit Sportiv la crap 2023

CONVOCARE BIROU FEDERAL

Președintele FRPS, în baza atribuțiilor statutare convoacă Biroul federal nou ales în prima ședință ordinară, având următoarea

 

ORDINE DE ZI

1. Convocarea Adunării generale ordinare și stabilirea Ordinei de zi a acesteia.

2. Afilierea provizorie de noi membri

3. Diverse

Ședința Biroului federal va avea loc la sediul federației din Alba Iulia, Strada Octavian Goga nr 7, sâmbăta 4 februarie 2023, ora 12

Materialele de ședință vor fi comunicate membrilor Biroului federal prin e-mail și pe grupul privat de whatsapp constituit în acest scop.

Ștefan Popescu președinte FRPS

Noile organe de conducere și administrare ale FRPS

Astăzi 14 ianuarie 2023, Federația Romana de Pescuit Sportiv și-a ales noile organe de conducere și administrare, respectiv Președintele, vicepreședinții și membri Biroului federal.

Astfel, noile organe de conducere și administrare sunt :

1. Ștefan Popescu, președinte

2. Mihai Chirita, vicepreședinte

3. Ciusdic Ion, vicepreședinte

4. Alexandru Must – vicepreședinte

5. Butuc Mihai, secretar general, numit prin Decizia președintelui

Membri Biroului federal

[Read more…]

Convocator Comitet executiv

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare convoacă Comitetul executiv al Federației cu următoarele:

ORDINE DE ZI

1. EVALUAREA ȘI VALIDAREA DOSARELOR DE CANDIDATURI LA ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE ALE FEDERAȚIEI

Ședința Comitetului executiv se convoacă la sediul Federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr 7, în data de 5 ianuarie 2023, ora 12, în următoarea componență :

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Tudor Narița – secretar general

Tontea Ioan – membru

Toate dosarele de candidaturi au fost înregistrate și sigilate și se deschid în prezența membrilor Comitetului executiv prezenți

Validarea va da posibilitatea Biroului federal să asiste online prin videoconferință, pentru transparență totală.

Convocarea sa făcut și telefonic cu membrii Comitetului executiv.

Ștefan Popescu președinte FRPS

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI

Atașat prezentei, convocatorul Adunării generale de alegeri.

Convocator Adunare generală de alegeri.-1

Hotărâri ale Biroului federal din data de 19 noiembrie 2022

Biroul federal al Federației Române de Pescuit Sportiv, întrunit în ședință ordinară în data de 19 noiembrie 2022, ora 12, a aprobat următoarele:

Hotărâri

  1. Hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de arbitraj pentru competițiile oficiale organizate de federație în anul 2022;
  2. Hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de competiție pentru competițiile oficiale din anul 2022;
  3. Hotărâre privind omologarea rezultatelor sportivilor în competițiile sportive oficiale pe anul 2022;
  4. Hotărâre privind convocarea Adunării generale de alegeri pe data de 14 ianuarie 2023.
  5. Avizarea Calendarului competițional oficial pentru anul 2023, în vederea aprobării de Adunarea generală a federației.
  6. Hotărâre privind împuternicirea președintelui federației de a solicita instanțelor de judecată competente dizolvarea ligilor și asociațiilor care organizează competiții sub egida AGVPSR  și reprezintă România în Campionatele mondiale și europene în numele României.

Pentru conformitate,

Ștefan Popescu – președinte FRPS.

ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE COMPETIȚII DE PESCUIT SPORTIV ȘI DEȚINĂTORILOR DE LOCAȚII DE PESCUIT SPORTIV

Federația Română de Pescuit Sportiv, aduce la cunoștința organizatorilor de manifestări sportive precum și deținătorilor de locații de pescuit sportiv, indiferent dacă activitățile sportive sunt de agrement, recreere sau competiționale, obligațiile ce le revin potrivit Legii.

1. În România pescuitul sportiv este recunoscut ca sport și intră sub incidența Codul CAEN 9319 – Alte activități sportive;

2. Codul CAEN 9319 se adresează sportivilor, arbitrilor, organizatorilor de evenimente sportive, ligilor sportive, autorităților de reglementare, etc.

3. Autoritatea de organizare, administrare, supraveghere și control pe ramura de sport pescuit sportiv, este Federația Română de Pescuit Sportiv.

4. Organizarea manifestărilor sportive de către orice persoană, se face cu respectarea Regulamentelor și Normelor emise în acest sens de către Federația Română de Pescuit Sportiv.

În acest sens, organizatorii de astfel de evenimente trebuie să îndeplinească următoarele prevederi:

1. Să fie autorizați pentru astfel de activități și să se încadreze  în categoriile menționate în Codul CAEN 9319 – Alte activități sportive;

2. Să elimine din regulamentele proprii denumirea de „Campionat”, această denumire fiind alocată doar competițiilor sportive oficiale;

3. Deținătorii locațiilor pe care se desfășoară aceste manifestări sportive trebuie să omologheze zonele de pescuit sportiv și să le înregistreze în Registrul bazelor sportive omologate din subordinea Ministerului Sportului, conform art. 78 alin. 3 din Legea nr. 69/2000, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sportului nr. 359/2022 și omologate de FRPS, conform criteriilor și condițiilor de omologare elaborate de aceasta în acest sens.

4. Arbitrajul se va face de către arbitri autorizați, conform art. 67 din Legea nr. 69/2000 și Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Sportului , nr 438/2018, înregistrați la ANAF ca persoane cu activități independente și în baza documentelor fiscale, sub sancțiunea prevăzută de Codul fiscal pentru evaziune fiscală.

5. Este obligatorie asigurarea asistenței medicale pe toată durata evenimentului de pescuit sportiv.

Precizăm că nerespectarea acestor prevederi, constituie contravenție și se sancționează conform art. 87-89 din Legea sportului nr. 69/2000, iar dacă manifestarea sportivă se desfășoară pe apele publice este sancționată ca infracțiune conform art. 64 lit. a din OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Dezbatere Publică

Atașat prezentei, Federația Română de Pescuit Sportiv pune în dezbatere pentru membri afiliați și pentru informarea deținătorilor de baze sportive/Unități de practicare a pescuitului sportiv, Criteriile și condițiile de omologare ale acestora.

În urma aprobării de către Biroul Federal, acestea vor fi comunicate Ministerului Sportului și devin obligatorii, conform art. 78 alin. 3 din Legea nr. 69/2000.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

criterii și condiții de omologare baze sportiveunități de practicare a pescuitului sportiv

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA ANTRENORI

Cluburile sportive afiliate și care doresc să pregătească antrenori în specialitatea pescuit sportiv, pot contacta Federația Română de Pescuit Sportiv în vederea întocmirii dosarelor de contact pentru Centrul Național de Formare și Perfecționare Antrenori.

 

Ștefan Popescu, președinte

Convocator Birou federal

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în conformitate cu prevederile statutare, convoacă Biroul federal în ședința ordinară în data de sâmbătă 16 iulie 2022, ora 12 având ca ordine de zi:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERI

Ședința Biroului federal va avea loc la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr 7.

Președinte,

Ștefan Popescu