Convocator Comitet executiv

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare convoacă Comitetul executiv al Federației cu următoarele:

ORDINE DE ZI

1. EVALUAREA ȘI VALIDAREA DOSARELOR DE CANDIDATURI LA ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE ALE FEDERAȚIEI

Ședința Comitetului executiv se convoacă la sediul Federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr 7, în data de 5 ianuarie 2023, ora 12, în următoarea componență :

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Tudor Narița – secretar general

Tontea Ioan – membru

Toate dosarele de candidaturi au fost înregistrate și sigilate și se deschid în prezența membrilor Comitetului executiv prezenți

Validarea va da posibilitatea Biroului federal să asiste online prin videoconferință, pentru transparență totală.

Convocarea sa făcut și telefonic cu membrii Comitetului executiv.

Ștefan Popescu președinte FRPS

Speak Your Mind

*