Cum se pescuiește pe apele publice în anul 2019

Ca la fiecare început de an, pescuitul fie el recreativ sau sportiv (deși este unul și același lucru) este în ceață. ANPA nu emite permise de pescuit (prelungirea valabilității celor de anul trecut prin Decizia președintelui ANPA nr.454/18.01.2019 fiind ilegală) este doar o mică cârpeală. Este evident acum că prin Ordinul 60/2017 s-a încercat reinstaurarea monopolului AGVPSR pe apele publice. Însă această manevră a fost demolată de Curtea Constituțională a României care prin Decizia nr. 312/2018 a anulat în întregul său Legea privind aprobarea OUG 85/2016 care crease haosul actual. Probabil că ăsta este și motivul pentru care nu se emit permisele de pescuit.

Există însă o alternativă la această indecizie a ANPA. Decizia Curții constituționale a României nr. 693/2016. Prin această Decizie, CCR a clarificat art. 23 din OUG 23/2008 și a separat activitățile recreative de cele sportive. Există astfel posibilitatea ca cei care nu pot obține permisul de pescuit recreativ să obțină o Autorizație de pescuit sportiv. Aceasta se poate obține în situația în care se solicită legitimarea la un club sportiv recunoscut de Ministerul Tineretului și Sportului și autorizarea ca sportiv de performanță.

Pe baza autorizației, deținătorul poate pescui pe toate apele din România, fiind recunoscută și în Uniunea Europeană. Polișia de frontieră eliberează și PG-ul pentru pescuitul pe apele de frontieră

Speak Your Mind

*